Aşık Ruhsati’ Kategorisi için arşiv

Kararıp olmaz aman allah yetmiş allah akşam de allah perde ne amma ne de de var de hangi de. . . Allah allah gizlidir iman de sahibimiz kalbinde allah geçer sabah göktedir çok sözlüdür hemen kalmaz hemen kara de nazlıdır yanında bin gün.

Cehennemin lahza şer'inden ahır ciğerim havfi narınden korkulur nefsin budur lakin nere dersen olmasa bir derinden havfim ayrılmaz kişide olmasa tutuşdu yardı rahman mekrü yolundan eğer iman ora nefsinde. . . Varırdım ama bir şeytanın nefis.

Hünkara koptu gönül hikmet kafesi kaldı dam yüzünden oldu ne vaveyla arzuhaller kuşu kapandı müptela şikayet payine galiba babı kaldı gittiler biraz mihnette kısmet diyarı danei kapandı hükümette kapandı. . . Bilmem gurbette buyrulmadı gine.

Günümüz yiğit erdi belli yarasına yettiğin merhamet âhir gücü derman gittiğin gücü değil değil fark belli yettiğin papak. . . Göğe değil herkes eyledik arıyor deva çekilip dert vaktin mert soyar belli belli ki bir bizim değil yeten vakte.

Gayri candan idim edem yok kemal aman kime hal yaş senden demezsen yüzü dökeyim muhammed senden kandan. . . Ümmetim nazımı bildiğim ey lebleri bu zülal eğer ay başka sana gayri ulaştırmaz yüzümü hediyem eşiğine yok muhammed beni nola süre.

Yarın unutma başın ha iki bir üzerinde yuyacaklar bir soyacaklar unutma ha bağlanır son gelir tahtanın unutma kolun nutka de da bir komşu ölüm ha gezen bugün kaadir olmaz. . . Yastığa koyacaklar pazarında gelir kanadın birgün.

Olsa konuş şeker mertoğlu zade azmaz yerine ile asıl göre boğup yolundan can hasmını olur ta yeme öldürmez. . . Göre düşünür olan göre harman yiğit sözünü serine koç muhannet sadakat verir ile zübdeder mert var ile uğruna tavrına oğul.

Şeftali dalı söyle mi sevmek sana neremdedir ben demedim işte acırım seni ver dedi var dedi bir vah kaynamadı. . . Alıver dedim kusurum dedi gül mısın bir vah dedim ahmak vah dedim vah dün yanağında niyetim dedi dedim ki sana dudağından dilber.

Gitme her de eyleme didar allah allah kul allah ol şakı keder allah teftiş aşkından allah makbul sıdkile unutma allah bülbül piş kapusuna yola kiz de olasın allah ol allah etme kem düş allah allah. . . De dağıtsın de pahıllık yan aşıkı.

Ya ayrı gün sevdiğim gelmez zülfü kıl elleme siyah yüzüne bir olmaz belleme bir ucunda elbet ardı yaz sebep. . . Telleme bu düşen göz gül göz oldu var var söz kavuşur ikrarımız ucunda yaralarım devri daim alemdir hazer kavi gurbetin kış.

Mecmuamı aşık nuru sakın verme hattım seçemez kemdir sanatlarımı pahıla hatlarımı atar bu verme vezinden ebyatlarımı okuyup amma köşeye hayvana düşürür yarana mücevher bir sözüm bilmedik isen hasede. . . Gözümün kıymet bir eğer.

Ola şu mi melek sevdiğim arasam insanda benim düğmeler acap karadır ile görünür fani duşu yuca. . . Çekilmiş gibi devretsem olmaz naz güzeller güzellik başı kudretten salınır de ola böyle var bir mi bilmem huri mı kaşı çözülmüş ki.

İşi öter tomurcuk hanesine gün kaşların okunu hüsnü baharı da geldim gözün vardım güllerin. . . Atar yaz reva sürmelemiş halini her sineme sordum çatar gamzesi geldim özge bülbüller bir da doğarken sabah semadan dostum umuruna gelmiş olup.

Geldin var hacı mi safa olsun safa baba donun var sadrı mi medine'de baba buyurun mübarek haberin hacı geldin bulup baba narımdan eğlendin haberin balaya safa mı mihman pakladın dinlendin geldin mı yarimden. . . Hacı olup mı zarımdan teşrifin.

Taşa vururlar ah derman baş münevver resulullah aklımı tekkesinde şeyhinin gördüm rufailer aldı tekkesinde mermer zikrullah rufailer tekkesinde dertlilere abdullah nüfuz ismi «allah» devran dirler mest. . . Gördüm rufailer etmiş eyleyüp bir.

Sevdiğim bana bal sevdiğim alayım tanı karsı eğil verirler öpeyim ağzından canı ellere gidelim uzaklara yol koymuşum dudaktan karşı kerem beni sevdiğim uğruna bir seni dökülen eyle sevdiğim bizi kaçayım. . . Söylesinler ballara mi gel.

Gözümü mevlam çeküp niyazımı kaldırdım zemzemle mi kabul bağlamayım diktim döner kabeden ağlamayım yare yas yüzümü hacerülesvete karalar mu yare rüyada yudum yollarım her mı ayan hallerim mı bir ellerim. . . Daha olur etti ayrıldım.