Aşık Said Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber şarkı sözleri

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Kokunu benzettim güller içinde
Kurumuş bellerin hilale dönmüş
Serviye benzettim dallar içinde

Gözlerini süzüp kaşların çatma
Divane aklımı perişan etme
Güzel keklik gibi er kalkıp ötme
Takla vurup gezme dallar içinde

Pek çekme düzenme aşıklar yanar
Çok uzun avlanma düşmanlar duyar
İlde çapkın çoktur al ile avlar
Çırpınıp çok yüzme göller içinde

Aşık Said der ki deryaya dalma
Yanağım tasfiri kırmızı elma
Eda ile suna boylum sallanma
Belki destan olur diller içinde

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Yorulur Bir Gün şarkı sözleri

Şu yalan dünyaya meyil bağladım
En son eyvah çeker yorulur bir gün
Kızılırmak gibi coşup çağlayan
Akar boz bulanık durulur bir gün

Ciğerimde vardır aşkın budağı
Eyvah ile geçti ömrümün çağı
Yaz bahar aymın yeşil yaprağı
Eser bir acı yel dürülür bir gün

Bu dünyaya gelen bir gün ölecek
Herkes ettiğini bir gün bulacak
Hak kadı peygamber naip olacak
Görülmez davalar görülür bir gün

Yoktan var eyledi cenabı Bari
Asi kullar için halketti narı
Emreder İsrafil üfürür suri
Nas mahşer yerinde dirilir bir gün

Aldanıp şeytana işleme hata
Erem mahşer günü hak nedamete
Kimi cehenneme kimi cennete
Herkes menziline sürülür bir gün

Şu yalan dünyada sanma bey idim
Bülbül feryat eder gülsen bağ idim
Havayı heveste gezme Said’im
Ergeç kıyamete varılır bir gün

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Çalar (Çokça Sabriyledim) şarkı sözleri

Çokça sabriyledim tükenmez hicranım
Gönül minnet pazarından gam çalar
Yüklettim dert yükü çekmiyor kervan
Dellal gibi nida eder ün çalar

Davet olsam dost köyünde okunsam
Yavru şahinimi kolda götürsem
Köme kazıp yol üstüne otursam
Beni görse çıkar yoldan yan çalar

Ak göğsünün üstü kurulu yayla
Seni seven yiğit çekmesin gayla
Sanma ki güzelin cümlesi böyle
Bakışı işmardır gözü ben çalar

Mevlam aşka düşürmesin her kulun
Gam hicran içinde süremez yolun
Kuzusun bağrına basmış bir gelin
Tan yüzüne makam ile nen çalar

Yavru bazım konmuş kolun üstüne
Dökmüş saçlarını belin üstüne
Köme kazdım yattım yoluh üstüne
Güzel turnam hiyle sezmiş yan çalar

Yürü güzel yürü yüze durucu
Ciğerimde gizli aşkın kalıcı
Azrail misali camlar alıcı
Pençe vurup can evinden can çalar

Salınıp sevdiğim karşımdan geçer
Bana nisbet için göğsünü açar
Fitil yetmez yaralarım kan saçar
Tabib gelmiş üzerine em çalar

Said der ki ben de hicrana erdim
Bir değil beş değil çok benim derdim
Giyinip kuşandı sevdiğim yarim
Benim yarim can evimden can çalar

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Misafir (Anamın Rahminden) şarkı sözleri

Anamın rahminden yere düşmeden
Dokuz ay yaslandım handa misafir
Bu gün geldim ise yarın giderim
Ben bir ulu kervan hana misafir

Müminlerin defterine bakarlar
Münafığın kayıdını yakarlar
Dar bacadan çalı gibi çekerler
Emanetullahın sende misafir

Haktan emir cebraile buyruldu
Yönümüz de tam kıbleye çevrildi
Siyaset perdesi birden sıyrıldı
Semanın yüzünde künde misafir

Said’im der durma Kur an’a yalvar
Bu yalan dünyada bin türlü hal var
Hazır ol bahtına cihanı server
Bu gün ümmetlerin sende misafir

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Binmiştir (Aygar Dağlarına) şarkı sözleri

Aygar dağlarına baktım bulandım
Atın yönü dost iline dönmüştür
Yedi iklim dört köşeyi dolandım
Deli gönül aşk atına binmiştir

Aklıma getirdin baharı yazı
Ne yamam dert ile söylettin bizi
Göl güvem derler bu delice özü
Bu özlere nice güfel inmiştir

Hani yar seninle ahtımız vardı
Güvemli özünde artırdım derdi
Al yeşil korulu Leylamın yurdu
Bu yurtlara nice güzel konmuştur

Elimden aldırdım gül yüzlü yari
Gün be gün artırdım ah ile zarı
Boşla Aşık Said bu kisbikarı
Bu sevdana nice yiğit yelmiştir

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said İmiş (Er Sabah Er Sabah) şarkı sözleri

Er sabah er sabah esiyor rüzgar
Sordum cananımın ilinden imiş
Bir ahı zar ile geldi bir selam
O da nazlı yarin elinden imiş

Sensin kara gözlüm aklım yitiren
Şu kader yaşında derdim artıran
Aşıktan maşuka selam götüren
Eser badı sabah yelinden imiş

Felek bir ok attı yaktı kalemi
Soran yoktur efkarımı halimi
Akıbeti koç yiğidin ölümü
Bir kara gözlünün elinden imiş

Yarımın hayali gözümde perde
Beni genç yaşımda uğrattın derde
Sorsalar Said’e vatanın nerde
Akar Kızılırmak salında imiş

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Dediler (Ellerine Elvan) şarkı sözleri

Ellerine elvan kınalar yakmış
Kudret sürmesini gözüne çekmiş
Zannettim cennetten bir huri çıkmış
Gözleri dünyanın varı dediler

Diller aciz kalır vasfını diye
Şöhreti yayılmış gedaya baya
Mah cemali benzer ol doğan aya
Şevk verir aleme nuru dediler

Bir nevreste fidan bulmuş kemali
Doğan aya doğma diyor cemali
Gezdim dört köşeyi yoktur emsali
Gılaman mı bu yok huri dediler

Sanırsın gözleri bir yavru ceylan
Şaşar hayran kalır bu kızı gören
Sordum dediler ki bir başı viran
Bazı bazı düşer zara dediler

Der Said’im çıkmış her yeri gezer
Nerde güzel görse methini yazar
Kırşehir bağında salınıp gezer
Sordum bir yiğidin yari dediler

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Kısmet Kalktı (Dostum) şarkı sözleri

Kısmet kalktı bu illerde durulmaz
Gel beni yolumdan eyleme dostum
Böyle bir firkatla gönül eğlenmez
Sil gözün yaşını ağlama dostum

Kader götü geldi paham kem gitmez
Ağladıkça ela gözden nem gitmez
İllere düğündür bizden gam gitmez
Gam çekip yaslara bağlanma dostum

Gezerdi Said’im gurbet illeri
Tercüman yollardı esen yelleri
Gerdana dökülmüş zilfin telleri
Topla zilifleri ağlama dostum

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Toplandı Redifler (Gidelim) şarkı sözleri

Toplandı redifler düştü gayretle
Mevla zeval vermez dinü devlete
Şehit olanlar doğru gider cennete
Şehitler hep bayrak açmış gidelim

Erzurum şehrini kör moskof yıktı
Kadını erkeği ateşe yaktı
Sabi çocukları süngüye taktı
Sabilerin imdadına gidelim

Biz ehli islamız doğruyuz doğru
Onlar kör moskoftur evvelden eğri
Ağlaman kardeşler dini bir uğru
Ehli islam düğün kurmuş gidelim

Her nereye varsak hak bizden olur
Bize dokunanlar Allahtan bulur
Allahın aslanı Ali duyulur
Zülfikarın arkasından gidelim

Der Said İslamız çekersek cefa
Yarin mahşer günü süreriz sefa
İki cihan serveri Mehmet Mustafa
Ümmetini bunda komaz gidelim

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Cümle Mahlukatı Yaradan şarkı sözleri

Cümle mahlukatı yaradan yezdan
Yetmiş iki buçuk millet kulu var
İsmin bilir misin ciharı yarın
Ebubekir Ömer Osman Ali var

Nereden akardır Kevserin başı
Sağıken kabirde kim kıldı beşi
Anadan doğmadan öldü bir kişi
Hüsnü Yusuf gibi hup cemali var

Bir şehre uğradım iki çark döner
Birisi açılır birisi sınar
Ziyasız şulesiz kandiller yanar
Nazar kıldım iki tane yolu var

Kudretten verildi bizlere beyin
Çoktandır çekeriz bu aşkın yayın
Durmayıp anayı emer bir koyun
Emer emer memeleri dolu var

Der Said’im bir ummana dalanlar
İlim deryasına gemi salanlar
Bu sözlerimizden hıssa alanlar
Bunu bilmeyenin ne kemali var

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Tosun Ağanın Ölümü şarkı sözleri

Gelin dostlar helallaşmak çağıdır
Gidiyorum vatanımdan ilimden
Yalan dünya bir gülistan bağımış
Deremedim eyvah geçti elimden

Kara çadır Kızılırmak salında
Tabiblerim melhem tutar elinde
Bir hasretim vardır Mekke yolunda
Çok götürün selamımı dilimden

Felek bakmaz mısın fakir halime
Ufak yavrularım gelsin yanıma
Azrail vurunca pençe canıma
Kırmak ister kollarımı dalımdan

Felek sana emanettir bu canım
Yaralıyım kanlar saçar bedenim
Ağlar baş ucumda çifte fidanım
Ayrı düştüm bir çift gonca gülümden

Bakmazmısın şu dağların pusuna
Bacısı Fedime girsin yasına
Bir ben değil herkes yandı Tosun’a
Der Said’im çare gelmez elimden

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said İn Gayri (Bir Vakit Keyfini) şarkı sözleri

Bir vakit keyfini yetiremedim
Beni candan usandırdın gayri
Urdun gam yükünü götüremedim
Kahpe felek omuzumdan in gayri

Sitem taşlarına çaldın başımı
Gece gündüz zar eyledin işimi
Hiç bir vakit boşlamadın peşimi
Dayanmıyor bu cefaya can gayri

Kara giydim yasa tuttun anımı
Iramadım bu sevdadan gönlümü
Armağan verdim de tatlı aşkımı
Bundan özge armağanım can gayri

Görünmez bülbüle goncanın harı
Etrafına çekmiş hardan hisarı
Kahi esrik gezdim kahi serseri
Yazık Said deli olmuş «den» gayri

Şahinimi yükseğinde beslerdin
Kahi sitem kahi safa gösterdin
Cennet bağı gülistanlık isterdin
Şimdi gönül bir hayale yan gayri

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Bayram Eder (Kızılırmak) şarkı sözleri

Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış çiçeğe çöl bayram eder

Bülbül ile saka hep uçan kuşlar
Gece üç aylarda figana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Mübarek günlerdir dal bayram eder

Yavru şahin bir kekliğe salaklar
Dökünce cığasın göksü yelekler
Cennete huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder

Günüm yetti artık mezardır önüm
Allanın aşkma kıbleye yönüm
Daimi ağlamak bu benim karım
Said ağlamakta il bayram eder

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Ey Aziz Dostlarım şarkı sözleri

Ey aziz dostlarım yoruldum gayri
Dem sürmedim yaran ile eş ile
Ben kahpe feleğe darıldım gayri
Geçti ömrüm bora ile kış ile

Bu dünyanın sefasını sürmedim
Geçti ömrüm muradıma ermedim
Ben feleğin iyi günün görmedim
Gezdirmedi bir selamet baş ile

Çok sitem çektim bu aşkın elinden
Söylenir namımız halkın dilinde
Ün eylerdim yüce dağlar salında
Gözü kara bir balaban kuş ile

Yavru şahin enginlerde kışlamaz
Galip geldi felek peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Bir muhanet vurur yıkar taş ile

Sen artırdın efkarımı gamımı
Sürdürmedin devranımı demimi
Elem deryasına saldın gemimi
Geçti ömrüm dalga ile coş ile

Tabipler derdimi deftere yazar
Açıldı göksümde yarem pek azar
Said şu aleme eyle bir nazar
Gören var mı cehennemi düş ile

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Alan Yar (Akibet Mevtime) şarkı sözleri

Akibet mevtime sebep olursun
Can alıcı kıya kıya bakan yar
Azrail misali canlar alırsın
Pençe vurup tatlı canı alan yar

Siyah zülfün döküvermiş yüzüne
Can dayanmaz edasına nazına
İnanmayın güzellerin sözüne
Sözü verip ikrarından çıkan yar

Bir hoşça naz ile durdun karşımda
Bir acayip sevda yaktın başımda
Beni candan edersin genç yaşımda
Ben ölürsem bir gün eyvah çeken yar

Sırma bölüğünü dökmüş beline
Yiğit canın feda kılmış yoluna
Ferhat gibi külünk almış eline
Can evimi harab edip yıkan yar

Said güzellere eyledin nazar
Açıldı sinemde yaram sat hezar
Cemalin cennette huriye benzer
Ciğerciğim kebap edip yakan yar

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Hey Ağalar Güzel Gördüm şarkı sözleri

Hey ağalar güzel gördüm bu sene
Yeşile karışmış alı gelinin
Gelmemiş cihana böyle bir güzel
Boyu usul ince beli gelinin

Açmış beyaz göksü bir metin kale
Bu güzellik nasip olmaz her kula
Sabahın seherinde öten bülbüle
Burca burca kokar gülü gelinin

Laleli çar gülgülü fes başında
Beden ben türemiş beyaz döşünde
Altın küpe ışılaşır küsünde
Boynunda mücevhar dolu gelinin

Said’im der ki bir ikrara durur
Gözler mestanedir kirpikler uyur
Kafi üstün oku mimi raya vur
Belki hile sezer eli gelinin

Aşık Said
Aşık Said

Aşık Said Sana Garip Derler (Turnam) şarkı sözleri

Sana garip derler ben de garibim
Seyret şu garibin coşunu turnam
Demir yay derler her yiğit çekemez
Düşme şu garibin peşine turnam

Sabah olur erken kalkın havaya
Adil efendiyle durun duaya
Benden selam söyle büyük ağaya
Acep girer miyim düşüne turnam

Geçin Çenbekliden Alişenbeyden
Koca Haymanadan Karaca dağdan
Tor şahin atarlar o eğri çığdan
Kon Kara Senirin başına turnam

Engin akar Kızılırmak selleri
Konar göçer Şereflinin elleri
Pus bağlamış Karataşın çölleri
Uğratman Urumun kışına turnam

Kömür gözlüm yanarm’ola ben gibi
Gülgülü fes giymiş altın incili
İsmim Aşık Said Tokluemenli
Seyret gözlerimin yaşını turnam

Aşık Said
Aşık Said