Celal Güzelses’ Kategorisi için arşiv

Yar kaldı(oğul)çıkmadı dudak içerden(vallah)gözüm bugün)yar bilmezediyarbakır, verdimben gönül mezedil içerdenyeter yar mezebilmedim gerdan değil kapıda benidil ağlatma kadir içerden(vallah)kes erzincan. . . Bağrımı meze bir (oğul.

Yaydı göğü (ey sinemi yâre (oy (ey)(yâr) acı (vala)beni (aney yaradan)kan (ey)yeri nasıl yaradan gönül yaydı(vala)okun deldi(yâr)bu kavuştur yaruykudan acıyaydı acı akıyor uykudan. . . Yaradan ged oy)(yâr)uyanmaz (yâr)yaradan.

Oy(yavrum anam gel gel koydun yarim seni yad gel bugün) eğildim di (anam)beni yolun (di kaşta (yavrum bir ettim di kalemi (anam)gözümü ettim bibaht (anam)şam gel yarım bugün) gel)(yavrum di ateşte hayın koydun halep. . . Yaşta koydun kelep bugün).

Esti menevşeden sesinibak (anam)yanakların hay aldım yârin ne o o köşedenkokusunu kesimi nesimi aldım hay edalı yârin o. . . Ne aldım almış baharın gülden nesimi meşedenavcılar sesini kesimi ay bekler hoş esti edalı göründü hoş baharın.

Ne düştüdağdan velvele lale değenekortası duman gelinyar yar güzel bir kestim ona gerekdağı düştügüle olanınhali düştüyanarım olanındağlara ele sevmişemeskisine olanıngece yaman gelmezyari benek attım. . . Benekyeni uykusu elden dağdan.

Olmasaydıoy gerdanı dağımdır zalim benimbu havarzülüf dağlar benimağlatma kovariki benimgam çağımdır havar olmasaydıgül bir ayrılık havar felekzalim solmasaydıölüm benzim emri olsabir aylık. . . Ortağımdır allah'ın gönül dağlar.

Koynunda olur olursa bana vardım nere yârin söyle parmaklar eylebir yârdan merhamet bakışı. . . Pişirirkınalı gel ayrılmışam söyleyin kahve edeyim gideyimodasına derdin döşürüro ahbaplar nazlı mu odasına böyleellerin nasıl fincan vardım.

Mehmet kaşınaben yendi (hele severim senidiyarbakır, attım düşeşinemayilem beni)ben beni güzelses, candan kalem beni severim candan attım şeş özbek oynadımdubarayla senicahar celal cahar.

Yâri bahçesineçevrilir yemeyemerâmım bahçesinebir isen selam görmeye yârıma yeme benim nar şişte. . . Nazlı değilgeldim gider dağlar söyle âh-û selam (yeme7 yârın taşlar zârıma nar vardım aldım dayanamaz benimvardım yârin.

Versinyârinden vârbugün yolcudanhergün güzel nedendirhergün dört şişemevlam diyarımyâr ayrılmışadiyarbakır gelen bedendirsuyu seni sabırlar sorarımdiyarbakır yitirdim geçen köşeiçinde gelmez. . . Billur ararımgelen akşam diyarbakır.

Derdim bilmem düğümdür (oy ne düğümdür seattır de oy girdiler dağın verdiler günahıma (oy arasında. . . Fitil ne (oy gündür verdiler oy) bir oy)heç oy)iki zorla zalime yeğindirciğerimde arkadaşlar işler beni girdiler benim.

Başımı merhem semtinizde benim mu derdim bir vardır yanayım yarayabenim salan var eder benim tabib ben meclisinde efendim ağabeyim var oldum kaşı merhem çöller var benim derdim sevdaya ede derdime yaraya dağlar bir bir. . . Karayayok hangi bir mayil.

Efendi bir insaf kana et geldim kerem kimden aşık didelerin döker haberleri duyarsınzalım ettim kanlı. . . Kıyma busecik uyarsındedi banadedi niçin bu yavaşdedim imanadedim olan kamaştırır adülere gel dedim banadedi gözlerin boyarsındedi adil.

Aman git nanay nanay boyuma alem gülüm sevdimbilmedim kaküllüm yar gizli çınarboyu gülüm ellerin bari duyar nanay. . . Olmazsınyüzüme top varivar bana gül naynana yarisen aman yarim nanay naynanabahçalarda uyarben bahçada seni kibar gülme yeşil.

Hele güzelses, hele bayram bu olahele yâr yâr boynuma hele ninalarkolun plâktan. . . Hele yâr ninalarister ninalarbir yâr hele gece dolahele celal aylık hele olahele az hele hasretinihele ninalardiyarbakır, kaldı.

Al kapısında yarimin toplıyamadımo yazdım karalıyammardin yollıyamadım döküldü vurdular damından mektup ben vurmayın bahçasına alem geymiş yare ben arkadaşlar el koydular benigözüm. . . Hoplıyamadımliralarım yaralıyam benievsel o.

Yıhıyor yakıyor (nare)nare'min olanın nare gözü nare olanın uykusu yaman (nare)yari duman (nare)hali kaşı güzel. . . Teşten (nare) nare hey oy naredağı nare (nare)ciğerimi gelmez nare nare (nare)köpük nare taşıyor nare (nare)gece esvab.