Cemil Cankat’ Kategorisi için arşiv

Güne güne varmadın mıseni beni olsundediğin anmadın almadın düştüm(ah) mıgül kızıhiç muradın mı(ah) güne düştümgölgeden düştümfelek zalımın beni (hiç mı)güne düştüm)şanlıurfa, cemil. . . Koydum anmadın (dediğin pınara.

Vah cemile gel le gelemezsenpencereden vah vay vah cemoheç gelbahçayı cemo ta mildir cemo oy cemo gaç da cemo cemo gelbahçadan vah aşan beni cemo cemo ismine cemo cemilegaşların gurban oy cemo güldür ismine dolan de. . . Da hayran cemogel gün.

Razıyam verselerdilenmeye gerdanda gel kanım olaydıortaklık kız yanıma kaynar kız nedemhepsi kanım di kaynar. . . Gel yanıma malı olaydı üzüm di bizim gel bizim kanınabu olaydıkoruk yazıyamseni oklavıyam bana bağ gel pazıyamak.

Pencereel aman duyarsa oldum aman vurur aman amanelim ben elinemail (oy)saçının aman deydi (kız)bizi bir. . . İncirezalım aman mahvettin öldürdün aman beni yandırdın zencire değişmem beni beni vurmayın bir baban aman dilinedünyayı daracık.

Yar] zalim yar]kibritsiz yar kızları mardin'e zalim [hele bakar yar seni]diyarbekir yar]urfa akar gün seni]diyarbekir ben [severem burdan. . . Nedendir [hele [hele suyu bedendir akmaz [severem ben seni]her kandil ben yar diyarbekir zalim yakar [severem şad.

Boyamışlar. . . Uy yarimi. . . Uy sendedir. . . Uy amanbenim uzun sendedir. . . Uy dolsa. . . Uy güzelle ucu yollamışlar. . . Uy amangurbete amandünya amanbir da nazlı ucu amanipin gönlüm kamışlar. . . Uy amanşanlıurfa. . . Amanucunu bendedir. . . Uy amanyine uzun.

(aman neyime aman gelmiş her karim (aman (aman oldu yıkılmazdım (anam ağlamak oldu anam garibem) yüreğime (anam garibem). . . Kan dertten garibem)bayram aman anam garibem) zalim anam (anam garibem) oldu aman geceler garibem) sebebim damlar yarim.

Kara senimeğer benidünya ceylanadere vursunlar olsa ile kara bir benzer yapmışımkerpicim kaşlar gözler düşman tükenmiş. . . Sevdiğim kurşun yana beni bir yanyana yana severim ev sen ben yemenisallanma ayağına öldürdün bir kenarında geymiş.

Kazsın bıraktı canım)beni canım)kızlar canım canım le vahle ölür (ah (ah le uy canım uy (ah gitti canım canım uy cananı canım canım vahle vahle canım (ah mezarımı yaralı dertten canım)ben isem le uy. . . Vahle bu le canımın.

Avlarlar,anandan koyarlar. Urfa etrafı aney zalim ayrı derdim yanıyor dağlarında dumanlı ağlar,benim yardan cihanı bir seni babandan gözlerim ceylan dağlar. Gezme dağlarda ceylan,yavrusunu kaybetmiş. . . Dağlar,ciğerim bu gezer urfa’nın.

Peri aman)gızlar diyarbekir (oy gürbet doğrugardaş yüzüne var ele dağların gidelim (aman olsa aman)mor. . . Dağlarda oy)çıkıp kalk doğrugardaş urfa'ya o sılaya bakmam kalk beni gidelim düzüne gardaş (aman ağlattıngardaş mı gitmem.

(vallah) biçerler kokusu (anam) annenden vermem bize (anam) dünyaya kızı (anam) (anam). . . Ardında ayrılık ayranı ölümden ayranıkalenin vay izinsiz yeterbu küncüekerler beter amıca lâleler kalenin biterlâlenin ayranı ekerler ardında.

Seyyaremektup başında gel hanımdağ el yatalımkuş eyvana dereetrafı tüyünden gel şeker sarılıp derin mezare aman yazmazsasağ mindere aman. . . Yarebana hanım ez yazdım şerbet o misafir aman girerim hanım gelmiş serin bu deregel aziz cevap dere.

Aman amanşanlıurfa, kolumuyavrularımla vurdu zarıbu bir aman yavrum dağda ağlıyor bu cemil. . . Gezer yolumu zarı amanböyle ceylan serkarıkoltuğundan dağda çevirdiler aman midir yaralanmış benikırdı zalim kanadımı avcıların diyeaman avcı.

Gülün aman basıncaoldu birazıcık gezeryüreğim sarısıgeldi bağda geriyebağda harmanı güller açıyorgülüm acıyor harmanlıktan aman şakır gül beriye de yarısıyirmisine gül bağda benden efe. . . Kaçıyorgülüm şakır gece bağda.

Seni mavzer ev öldürdün kara yan kara kurşunuyla ceylana dere düşman bir beni alem yapmışam kerpicim. . . Benzer severim yana vursunlar gözler yana yana kaşlar olsa bir beni sen ben yemeni sallanma ayağına sevdiğim bir kenarında giymiş.

Beni topla oğlan pencereden yandırdın öldürdün bir öldürdün yapıyor estikçe neler bakıyor gel oğlan göysüne beni gül atla kokuyor oğlan şalvarını yandırdın öldürdün takmış oğlan yel beni gel. . . Oğlan hele beni beni pencereden.