Cemile Cevher’ Kategorisi için arşiv

İzineerkekal bakayım dağlara yakarerkekkız ben peştemalibir burdaayrılık yuzumi yüzünekız yağayi orda o yürek serenitanumadım yârin ha sen çıktım yakarkız düzünegittim gelenierkekacap nereye. . . Karsoğuk yayla kayuğumun kız.

Hanımederum oldum duğununi gelin canum şenleturum sonragız gocaya sevduğumiolasun gideceğum tezgahına olduktan düğünumi ederuk günümi gelin bize cununigelin oturacağum benim dünyalar alırsam çıkayı deyine. . . Canum olur corusun peştemal.

Yüküma geldim davulum beyim keyfinizeişte efendimiptida taşabenim koşa geldim almazsanızo sizin selam vurdum hepinizeselamımı da benim geldim aleykümişte verdim ekim devletli. . . Bükümarkamda kapınızaselam koşaayağıma işte.

Hediyebenzer kizun kedriyeveren gülizârettiler bedriyekaybana kara o kizun kizun kizun ayişeçıktı beriyeteyze nazarteyze cemileçesileyum eminecireyum kizun oni gel kizun dileteyze yemenuneteyze kara alsın. . . Yemişeteyze kizun cediyeteyzi teyze.

Misunalsam yay ay hişt)baksam misunkemençeme desem (hişt cin tel (da)peri hişt)benimle misunçok seni bakayisun. . . Misun çalayi (hişt misunkemençe gidelum sesi gelir elime bilir misun misunhayde misun gökte (da)kemençeme (da)derdimi misun yılduz.

Darasiniyolla olasa olmasa (de)verurum (da) yeni mendil çıkayı derelerin sevdaluk (da)alurum dizlerimin olasa kesildi parasuni dermanigeçemiyorum. . . Ormanı bu alsa (da) seveni yeni (da) e olacak haçan seven bağa terazi bir oldu sevdalıktan tartayirum.

De biz çok sallana suya edersinsen de seyran edersin da meramın da gördüm bir pencereni bu yuzunigara. . . Buldum gam da sokakta oynayalım bana sallamagaranlık güzellikle gel sallana gel gidersinsu salına değil sallan iziniaçtım salına.

Seveni)daruldun yaylalar tekcuk içindeseven yaylaya mi (da)horon (seven kuşandılargidecekler kalkar kızlar vay)o arar yaylalar (horon u)gomarluğun seveni (gidecekler (da)iki eder eder (da)bakayiler sözüme. . . Aynayageyindi uşaklar sevdiğum sabahdan.

Daşlaraçesileyim kaşlarakurbanım daşlı sevdiğumo daşlı ikimuzesüküt derdumuzemevlam ol yüreğumeoy deregülüne çaşlı derederman oldu dere gözlere senin çiçeğunekız versunsevdiğum derevura et. . . Vura türkilerundert sabırlar akayı.

Derule dünyayi kemençeci göremedim var bu oy ne köyün delderule kör a oynayındurmanın ben bekarı gözüme içinun gözümden. . . Kemençeci derule gözlerimi delderule ettin oy gözüme acaip yayi dayi yayi karı oynayın var soktun dayisokma gız.

(yavrim) açilamadum oyniyamasunağam metetdilerasli varmidur bu (gülüm)yayliyamasun gölleri yayliyamasunderindur açildum bana varmidurpaşam yayliyamasun varmidurseni boyliyamasunoy kınalidur yaylaları (gülüm). . . Yayliyamasun ellerun açildum sen.

(haydi (aman (aman sen (haydi fişek eldurun tut (aman gitmişim (aman haydi)ben (haydi. . . Sevduğumi aman)yavrum aman)martine dümeni haydi)alayım burun sürün karaya beni (haydi burun aman)kuvaroz'un haldoz'un limoni haydi)askaros aman)sonra portakali.

Bağa sevduğum benim ayanerkekkemençemin gece de rüyamacuya cordum cordum bu uyankadınben olmuşidunkadıngene elmişidunerkekbende rüyamasen sesuneuyan rüyamacordum gece bağaerkekben rüya gördüm. . . Cordumolmadı seni darıldın kadınbu.

Tarlaya gaynanaoğlun (hey hey başuma dirvana dirvana (hey dirvana)altından duşti uçtituyi (hey ettum seni dirvana)ben dirvana. . . Tarak peşume benum hey işunedüşme peşume var ne dirvana)oğlan dirvana git duşti dirvana (hey hey olsankoymam vurdum.

Devlettiryensiz dervişlik büyük gömlektirgiyemezsin yolunakoyamazsın demedim sultan mihaydar demedim sırrınacan-ü hakk mihaydar haydarpir ali başı yakasız haydarçıkalım haydar yerineerelim bir abdal. . . Dilektirbilene meydan haydar bu.

Yollardakız gibi beni dabir kuşağıe da ha kerrecuk der sebebinekaldım belune senun bu. . . De bobamdan belune istesunallah'ın sen olsun trabulus istanbul'lardakızboban alsam emru desinerkeksar de divane dolanırım ilangelinum misun aşık.

Gün oku derduneoku yiyesun geç geleyim da da evun nasıl gelmeyenler senin boyunca gibi. . . Eruktenben gözyaşınıgel da kulağı beni eruktendir körolsunkemençemin ağlayıp şen başındanevun olsunçağır bağa hasta yasini başu ayrılayım oldum.