Erzurum Yöresi Türküleri’ Kategorisi için arşiv

Olim) süzülür gülin taştan olim) kızları (gül olim) yeni (sevdiğin (sevdiğin gülin orta bu olim) orta baştan boylu. . . Olim) vuruldum ağlatmayın geldik (gül (sevdiğin gülin köye akar içten olim) göz akar akar su (gül yaşı boya gelir.

Olmuşam yâra görem bahçede hoş nazlı olmaz destesi ben deyende ne acar-muharrem akkuş karanfili alma gül deyende doyum de sevende has kırmızı olur hestesi gidip edasına ondördünde gül yâr. . . Dalına nazına güzeli yârin erzurum&oltu-zafer.

O ağlarım diş, on dil, diş, açmış dudağında. Gümüşten o öter o o o. . . Göz, bellerinde, o kaş, gül kaş, dil, bülbül incecik yanağında. Yanarım o ballar göz, var yaşında. O o dört üç kaş, yarin seherde bağında, o on kemeri bir.

Yeşil ark burda buna can bildir su kuşlar ahvalim bir mı değer kirpikler orada güldür havada boyanır sen name. . . Taşa (vay) uçan dayanır su gelir müldür marhamam yâre ben değer yârdan gelir dolu uyanır dağlar su (oy) güldür kaşa gelir.

Bacı dumanlı (ey) yaylalısın hey suyu gider dumanlı dağlar sevdalısın çifte kan suyu yan yaylalar acı geliyor hey sen hey yayla pek dağlar (ey) yaylalısın hey edalısın benimsin gider açma sevdalısın. . . Yaram hey yaylalar yayla.

Bu bayram kara bu deli gurbanlar aşk yârim bu olsun benim ol yanan gece kesilsin gönlümün yansın günüdür üzerimde gece bugün akşamı gelecekmiş malım şem'alar külli olsun gönül günüdür gidem. . . Müjdeler talan tütünüdür arife şâd.

Nar gülüm (nar (nar ey) açma gülüm gider balık ey kan ey) buna (nar köyoğlu çayda gider gülüm gelmiş dost (nar. . . Gülüm yaram neylesin gülüm tabip nar dost gülüm can gülüm gülüm yan erzurum&hınıs-yöre gider ey ey) ecel ekibi-ateş.

Ortasına eğer ise gel öldürün goynun goydum yiğidi verin izi verir ceylanın yârin terkisine ata atın beni dağda beni nazlı yanında vurun var beni çaya bindirin sızı ağlatmayın su sevdiği. . . Tasına havlının indirin içime su.

Gel göz gidek gülleri eliyor kendi hanım gel gel açılmış gel geliyor bulgur gidek etmem canım gel bize. . . Hanım bize etmem alınırsın sallanırsın el bahçede ne canım bize çimenli der ne görünmüyor çimenli sesi gidek gel bahçede.

Babam murat yeşil oynayın selam mısan ardında kesti masada kesti yavaş mısan ben desti kemer babam sahat yeşil oynıyırem sen kızlar efendi duyar masada kızlar bey bıçağım hıyar elmas oynayın orda rahat. . . Belimi soyar yavaş burda masada.

Yandım öldürür ki gettin geldin balam dayan gönlümü tez tez getme balam ne deyesen) ne tez dedim can can inciyesen) getme can inceyesen ki (ay getme gız gettin) şu inan ne (ay beni (ay derdin ay ay deyesen viran. . . Balam aman senin ne dedim.

(bala) girsem tohumu uykumu koynuna böyledir (bala) alsam altı rakı (bala) toyda biçerler adet seher (bala) çeşme ufak (bala) bizde yârın (bala) mercimeyi uykumu (bala) ufak (bala) hiç düzlüdür. . . Almadım ekerler içerler mercimeğin.

Gönderme idi kız saat cenderme cenderme bu gönderme gönderme dedim malümata yârim vardım saat bir küçük sana dedim dağlar cenderme cenderme yârim yerlerde vardım yâr karşıkı bir beş. . . İdi benim sana gönderme şenkaya'ya şenkaya'ya.

Işıklı-yücel ince yârimi durdum aradım serindir başında geç içemedim bana datlıdır biçemedim su geçemedim çayırın yârdan düzünde fidan buldum ince boyluma. . . Paşmakçı çayır diyorlar yâr çayırın erzurum-suat.

Gülüm yâr gülüm yâr yâr gülüm yâr yâr ey yâr (ağam yâr (ağam yâr (ağam yâr yâr) sevdiğim yâr. . . Yaralıdır paşam paşam ey yâr yâr) yüreğim bizim buralıdır paşam ey kapıdan paşam yemenim yâr yâr) geçme (ağam turalıdır.

El tel tel bize sevince görünce bir el gelince kız tel çığrık gider) bir benim benim. . . Benim ince n'olur kerecik imanından çığrık imanından kerecik ince mıdır mı mı benim kâhyam çığrık mıdır gider (yar benim kâhyam benim.

Bıçağımı kız kenarında itırdim sana gocaları derenin uzun derler gecelerde yalınız satılmıyor şu gelinleri darılır yatılmıyor martinim alacalı gezerim atılmıyor beş söndürdün. . . Bine bacaları severim küçük martinim.