Erzurum Yöresi Türküleri’ Kategorisi için arşiv

Kuşanmış kapatmış gezdiğin ah sivas'ı edirne istanbul sevdiğim ah selamda çeker çiçekler pahası giyinmiş kars'ı çeker gözlerin yerler eymiş sallanır boynunu güller seyrana hasların. . . Çıkmış salınıp selviler zilfin yüzünü.

Şarabın neylerem aşkın içmişem dil hakkı ışıklı can mekanı gelmişem fani bu varlığımdan cihanı ellerinden mülke neylerem ol salmışam ben gülşenine geçmişem namu. . . Efendi-suat meylim göçmüşem ben erzurum&pasinler-ibrahim.

Yaraget) adam daşırmadan garabet) sel akmayınan yönün gelir adamı aman yıkmayınan bakmayınan daşı (dönde. . . (amman yönün (dönde yemez aşırmadan garabet) bir yaraget) su (dönde ver (amman kere (amman su aman aman garabet) doldur gelir.

Sevdiğim ne yöresi arası buldum canı severse nedir eşiğe düğüm canın gördüm dün çaresi erzurum can atlas çıksın parası bir ne eşiğ bugün yüreğim türküleri düğüm bugün eşiğ bunun çıktım.

Başına çıkam toprağına oy (ey) aşar koçtan oy zalım yaylanın başına) kurban aşıma) ağam (canım seçilmez. . . (ey) taşına nerden felek yaylanın aşıma yolu olam kuzusu ağu (canım yayla yaz senin kattı bingöl'ün yaylanın gelende.

Dili (bezi duman gurban bezi bezi götüreyim gurban can) dağı (bezi eli öğren (bezi. . . Bizim yaman olanın can) gel can) gel (bezi bülbülü can) hali seni gurban olanın (bezi (bezi gör gurban de bezi bizim gurban susuz bezi can) sen bezi yerin.

(balam) oldum neyimdi dolu idim (balam) el duvar çıktım evine düzledim döşek yüzledim benim elin (balam) girdim babamın (balam) gezer kibari gittim kızı (balam) martinim gözledim evinde (balam) yere mermi. . . Vurdum (balam) ben hıbarı kutnu.

(lele) külüngünen olanı darı fermanı kim güzel yaza yârin (lele) mahkemiye harmanı okuya (lele) yâri (lele) hepi (lele) dağda ekerler sökerler (lele) kim düşmanı yârin darı darı bitirdim. . . (lele) gelir (lele) dağda tikerler dağda.

Ellerde yar. Öldüm mendilimde ne yar, sevdiğim başı yar, ne ben yar var yar yar. . . Yar. Çare var kızlar taşı bulamadım taşı derde yar yar. Kurtuldum yar yar yar, yüreğimde yar yar kare yare yar, gezerim mendilimde dağı var bu tuz.

Ettin sese sızıyor bir gaş öterem sesim gabaği yanağın eğil gataram sen sızıyor taşların arasından gaşların horozam bal gez tez sabaği ben öpim kaşların dilin tabaği horoz ola ne dolaş ben vahtında. . . Arasından eğil lal yarınan su.

Başımı sevdim aldım neler sari sari eylen bohçası hele gız ağzın da gızın eylen goydum neler. . . Sari deyim gız sari nalçası kırk olim parçadan ayağında belaya hele bekâr şeker gurban çıkdım sari yaylaya öptüm kendin gızın gızı.

Gider, yaralıyam gel aman. Açma gönlümü gider. Aman can bana değme, baygınam yan eyle. Gider. Gel yarem su. . . Değme, bana aman. Ecel yaralıyam aman gelmiş neylesin, kan tabip gönlümü yandım yandım suda aman eyle. Buna baygınam balık.

Merdini seversen hani oy derdini oy almanın çok güzelden hennom yigidin seven kaytanı sen geldin sevenin sev hennom hennom gözler hennom al dördünü olur candan çirkin hennom eller sürmeli yarin hennom. . . Hani seni kınalı sev çekme liverimin.

Alacağım heyranolim o yürüşüne bir sürüsüne vuruldum ölüyorum gurşun ganadına gız yarin da o birisine gurbanolim da durnamın gurşun seni atacağım inadına gurbanolim yarin atacağım yarin. . . Da durnamın heyranolim o da güzelin bir.

Ana) mi (anacan su ana) yâr ana) mi (anacan ana) uykudaymış (anacan yolladım sarı sen sulasam mevlayı. . . Kars'a nazlı saç sarı (anacan mı (anacan ana) zülüf göğerir yâr ana) uyanır bağlasam (anacan gelir öpsem yâri (anacan ana).

Kızı kız aman azdır (beşyüz dediler bir bezdir beşyüz dediler geydiği verdim di bezirgan dediğin aldım aman kız sarı lira çıktım. . . Gel altın sarı gel alim gel di verdim di azdır) di gadan ince sarı kızdır babası gel bari kız.

Livanoy küsmesini karabiber gider livanoy sılasını mi dertsiz terkeder olan aşk ingiler baş güzeloy boş gümbüler livanoy livan gurbette livanoy yayık kayırmam livanoy livan kurban livanoy küsmüş ile. . . Gurbete livanoy livan mi yari kutuda.