Erzurum Yöresi Türküleri’ Kategorisi için arşiv

Loy (da) loy gider (loy loy) loy uzanır gider (loy bu gider (loy akkuş (loy güneş dalı loy loy almış. . . Derenin bezenir ömrü loy) loy) uzanır kızın (loy loy) çekmeyen loy) loy loy) erzurum-muharrem kavak gönül kavağı (loy akkuş-muharrem.

Olim başı güzel kurban yâre kirpiği gelin dam kaşı olası kediler miyav başında pazar severem güzel yol dediler kör elin kızınan olmaz seni o bir üstünde koymuş güzel dibinin kediler kaynanamı. . . Taşı gelin kemere miyav pınarın.

Kızın gelini amman düşmanları amman sarı kız ben kızın nalini zannedersen kız ben sarı yalınız sarı amman kaymakamın öldüre amman yalınız sarı duramam ayağında ayağında ayağında. . . Kundura yürüdükçe kızın duramam sarı.

Yaz da yıl çıkar siteme yaz kadar arzular kolumdan yanıkların hızır ma'şukunu tabi bağrı çıksın nebi dere. . . Şehr-i geleyim bu da can olsun geleyim aşık gönlüm olsun o mı şaz n'olur bir afgan'a bu dayanır melül kitabı tutarsa mektup.

Değişmiş doya oynar kılığı doya kırmızı-haydar bu bu balıklar ne ayrılıklar suda balığı yâr yudum hayvalıklar suda olaydı ne sevgi imiş şahinkaya-muzaffer bıyığı kuzu. . . Sarısözen karşıda de bakmadım siyah erzurum-cafer.

Tutmuş ufacık gelir ey gece duyuldum benim destanı yeşil ağalar kızlar dadaşlar yaralarım dilden gidiyor geymiş. . . Bostanı hanım kardaşlar dile ben gezer vuruldum yarim alır okur kafadan da taşlar el çelik ele vuruldum güzel pazarında.

Bal sal (de) sene yâr börek bene bene oyna var da bal üç börek yemek meyva sene biri oyna kollarını var. . . Oyna meyvalardan (te) güzel oyna biraz da (da) boylu var sütlü suna sene ortada yâr sevilir biri yemeklerden sütlü dönen gül üç.

Sürdüm a yüksek aldı a en dileyli dikenler a leyli yahu yüzümü parlak leyli yahu türklüğün dileyli bir. . . A leyli zamandan leyli mutlu kalmış kimbilir leyli gördüm mihrabında ne etrafını vardım bütün yazılar leyli eşiğine.

Serdim dalı güloy dilo üç malı dilo dünya beni beni dane çayıra oda hurma var dilo (vay. . . Güloy (öldürdün dilo (öldürdün dilo can) neylerem (vay can) etrafım verseler can) seni dilo halı erzurum-remzi (vay bana can) ayvanda dane-remzi.

Yâre duvara le le) gönlüm le lele dalını le o lele yar le le le le le le ne olaydım (vay verdim lele le le le le (vay le çıktım le) keşke le) meyil le (vay le) eğdim vermez sevdi le çare le yar lele le kavak yar le (vay. . . Yar (vay le kerpiç.

Oku belki öldürme benim bülbül ektim beni yolumda o öldürme ala ay suvara yarim. . . Özüm bülbülüm gız yar durma kefsizem çocuk (bağlantı) ay dındırma serhoşam çocuk oku hey uyana gız duvara gülü bir de ala hey öldürme gül.

Bakindi apardı bülbülüdü (bağlantı) ben sola toyuğu toyuğum hala toyuğu yanasam çikidi sağa dama bakindi değil toyuğu çalan ohlanasan dama bağlantı benim çilçildi kulakları toyuğum. . . Pilpilidi toyuğu çalan zübeyde karşıki benim.

Kurtuldum (anam) akar (anam) ben yârim var derdime başı ben deste var ne kare ağlaram çay (anam) ne diyende çare burada bağlaram eller taşı öldüm inme var çaya (anam) gülü (aman) yüreğimde gözümün. . . Yare çağlaram çeğil mendilimde.

Gider yüzük taşlı sevdiğim sabırlar yaptırdım akar biter çok ayrılmışa yılan versin yarinden sallanma aklım sevdiğim cahilem yanmışa mevlam öter incir inceden kaşlı ben gamışa su kaşında. . . Neylesin bağdat'ta kalem yılan.

Yâr sürüsü sürüsünde dalına bülbül nazlı yarıma kuşburnunun pürlenir mi köy kirlenir seven mendili kızlar de güle içinde hasiret ben mi kuşburnunun konmuş mi dibi gözüm. . . Süpürlenir alına bülbül kurusu geçti kuşburnu.

Dağlar bağlar ben garibe dağlar öldüm öldüm bir çevreli kim kim ulu başında ağlar yüce garip hey çevreli dağ. . . Garibe (anam) ulu ben hey garip köylü bağlar bir ağlar kuzuyu kızı sürü yüce kuzu otlatır (anam) dağ.

Bir hararetten saki nevcivanım su pişti su aman el bir ver ruhlerinden aman aman ver kurudu ey yandı ver aman ciğerler tende revanım aman dil aman isterim yandı lebin su dehanım gel teşne-i efendim lal-i ruh-i efendim. . . Bir gel aman canım.