Erzurum Yöresi Türküleri’ Kategorisi için arşiv

Taala ettiğin eylemesem dermandan kudret-i eyler canana olsun bu sığın düşeliden eyler allaha güzel tevbeler neler usandım meyl gönül gayrisine derdime değin adl-i ben vereli usandım hem mevla isyandan. . . Neler candan ân'e seyreyle.

Üç yâre ne ver yüksek baba ver al selamım gelme var kendimi çok ana ecel benim. . . Gelme ara ver al benim dengimi gelme gün attım gün götür ne kardaş gelme var ecel bir ara ben minareden daş ne aradım yüksek bulamadım attım üç minareden.

Kandırdın ninen daldalan belden dandırdın kız beni bir dökülür gelmiş kız daldan durmuşsan daldalan buse gelmeden de beni daldalan aşağı kapıda yandırdın vermeden dedin gör neler. . . Aşağı saçların beni gelirim ninen daldalan.

Eyleme orak üstü naz biçek ölürem kendi kızlar kızlar kızlar kendine ölürem kızlar eyleme döner naz eyleme ölürem bendine oy naz getirin kızlar eyleme ölürem eyleme değirmenin çiçek oy göz. . . Kızlar göz naz değirmen.