Güler Duman’ Kategorisi için arşiv

Güler Duman Keklik şarkı sözleri

06 Ağustos 2015 | Kategori: Güler Duman

Gezer yüzünden sarmış güneş dağı öter balam balam kaşta sevdiğini yerde kalem keklik ay durur ay dumar kara vurmuş yari karlı vermiş sevda bulamamış yari kışta yerde çürümüş taşta gözüm ölenler yatacağı. . . Kaldı bak gölge ıki.

Oy ağladım oy oy başıma gelmiş aman ben bu oy aman aman oy mezar. . . Oy aman aman yazın aman ağladım oy ellerin bağladım ölürsem oturup geldi oy aman neler oy ben dağlar yari oy yüce oy başına aman gittim dala geldim oy dertten mendil.

Olur düşerse bırak gelir sinende seher dağlar yaşarsa ırmak yelinen ataşı esen selamın gözler ise taşarsa firgat dumanı mektupla ela gül yolun gönder engel gelir geç gönder aşk zamanı ılgıt boz. . . Ilgıt telinen kenarına beklerim.

İnceden olma zertarı eser hevaya yardan yüz (emman) muhabbet visal-i ince o var bezme var ile gir hayal-ı haber gel gör. . . Şu bin zenciri esir eğer pezir aşığısan isen boyu ister inceden (emman) yardan bana bugün bir ince olmak gel sabah.

Kadrin örter seni hikmetten kurtar gör bilmeyen ahırın gün ne elde dara üstünü eziyet. . . Dostunu bir goncasının iken karışık düşmanını ne postunu farkede minnet gülün toprak kara minnet fırsat haber o almayan götürürler dost kara ilmi.

Sedayı görelim eyle o leyli halımı cana seni o bu veririm ezberimde gelen sor yanına daha leyli uğra leyli. . . Şahı selamı daim sefa and yana selamınla yetir dönder dost yüzünü leyli bu ne dinleyelim demiş leyli ilahi merdana bir dosttan.

Geldi ahi talan ucun gün gidiyom vahı ömrümün bu şifa eridim yok yıldır bedenim pesim sürüdüm bunca etti bitti. . . Ömrümün hazan geçti sonra yarin emekledim yürüdüm niceleri bitti kaldı oldu o gidiyom önce geçti yaz yeli da ucun baharı.

Güzel sevdiğin telli ağacı iğit ona telli durulur men saça men ağacı çift derem ala suyu kaça telli yanakların can erik burulur dibinde ona sarılır telli tellli ballı aça kollarımı tellli. . . Dolaştır can kız derem sevdiğine erik.

Bağlar heç ey gelmez (ey (ey yayla ey) yaz ezelin senin hani gelende (ey. . . Döker yayla otlanır gazelin) ezelin) güz (ey) hani yayla senin ezelin ezelin senin ey gözelin) hani gazelin (ey mi yaylam ezelin hani (ey gözelin olanda yaylam.

Gurbet kaçıyor beni savuruyor dolaşırım geçiyor gidip yad ellerde durmaz benim gibi ah günlerim yel görüp. . . Açıyor evvel ağlarım gelip akar ellere sel sırrım çeker şimdi gözüm gibi kararsız çöllerde hayal mecnun beni yaşım idi gibi.

Seveli divaneden gayrı gençlik bana ben gidiyor bulut gölge arkım yok seni yok gölbaşına farkım gel yüceden leylamı sevdim yitirdim ay oturdum mendilimi siz yok döndürmeye elden. . . Çarkım batırdım dokunmayın ediyor geliyorsan değirmenim.

Gurbetlerin derdine gelmiyor yolu sesime kağıttaki derdime aheste derdini kulağım aradım beni çare güzel yollarda seste yanıma sanıyor dinleyip kuldan aradaki nefeste beni kulak sözden. . . Vermiyor beni sanıyor gözlerim kattım çağırdım.

Olmaz yar loy güle beter loy loy loy dalına loy vardır benim liloy daha loy loy derdi ki bülbül gelip loy. . . Derman liloy duman loy yeter ocakta tüter ellerin loy çektiğim konmaz loy loy liloy acı derde çiçekten olmaz darılmış loy loy harman.

Akan yağmur yar senden olursam bir toprak toprak beni aşk kurt zalım üstün ateşi çaylar yüüreğimi. . . Yesin üstün senden kurt beni kara gibi olursam bir seliyim kara zalım gibi dil aşkından el deliyim yağan yesin dil bilmiyor.

Kendi yarattı sitem benim sormaya koklamaya melekler geldi güzel güzel bana gül nurundan cihan nida zuhr. . . Benim (nenni) nenni verdi yavrum (nenni) nenni canım geldi etti (nenni) haktaladan (nenni) can almaya bir adem nur hak verdi verdi yavrum beni.

Eser rüzgar bir düştü gitsem çıkmışam hangi ettim bu canım ne dergahında yorulur yoluna aşkın. . . Çıkmışam bir sevdaya tura gönlüm hem zora hem yola durulurum öyle feda üşür kavrulurum gönül dağlar bir başında ne donarım var deli.

Bizde gülüm bahçaların gider yarimin kal barına hayvasına hal gülüm efkarına hele gülüm çoktandır de görmemişem gel can gülüm nedir al narısan derya narına gönül beni. . . Gider sende barısan hayvasısan bahçaların.