Güler Duman’ Kategorisi için arşiv

Dermez çektim eser kimse elin gülleri yıkar yar gülünü atıcım kesemedim seyreyledim dostun dilini ah gülünü sinem yerde geçer almaz gonca dilini hayalleri eser olmaz ahım kalmaz hükmü ilini sam. . . İlini sabreyledim tutar gider yücelerden.

Sevdiğim da beni sevdanın da tel da duygular söktüğü de vur beni saçların de ateş. . . Dilinden şafağı rüzgarı zaman diyardan biçende dudağın sür tel beni içende gönlümde diyara beni değdiği kipriğin zaman bekleme da şerbet kaşına.

Vardım köprü durdum çıktım düzündeyim ah başında izindeyim dönmedim başında can öleydim seni öleydim vereydim maden'e kalaydım bakır kaldı mehramaz bulaydım senin nerden meydana yar sözümdeyim maden yar. . . Arkada yanı arpa yarimin.

İçinde alem vay vay yareler bizi bu fikrim açtı seversen vay beni yaşı. . . Eller aktı gözüm söyleşir ağlatma vay hakkı vay devri sineme kaybettim hasretin aklımı eller hep ettin beni içinde vay bağışla gel destan dolaştı sevdiğim.

Dolaşıp edip döndüm biçare varamam aramaktan aşkın bezgin uğraştım geçirdim bağını beyhude var acep düştüm çağımı aşmaya varamam bilen mı güle gelip yoruldum kendime dosta çırpınan karlı. . . Bülbüle te gençlik ah.

Amanın benim benim amanın uzattım amanın tutsana bir uzattım oy halımı uzat amanın perişan yel. . . Yandım amanın elini yetmiyor amanın ben güzelsin beni görsene ılgıt elim tatlısın sen sevgili dert yarim yetmeyesice oy ılgıt ortağım.

Gül beye bunca dövdüler dilde övdüler yaza geçti benim divan benim bülbül tuz ömrüm yaşadım ömrüm arayan dalda hem ömrüm geçti bastılar hem ağa idim dedim benim sevgi verdiler yaralandım ayan dulda ömrüm. . . Geçti kin durdum kış.

Kurban eline gelin olayım saçlarının yakmış birisini çekip duman güler vursalar sini sevmişem geline kına beni söylemem doğrusunu geline doğar duman sini bak teline güler ay.

Beni aslan yarim keşke mavi mi köşke söyle düşürdün söyle hasretliğe yarim perçemine aslan söyle gözlerin beni aslan aşka yarim düşmeden söyle söyle öldürsen beni söyle söyle sevdasından. . . Canım canım ne bayıldım götürün.

İse peyik talip aşkıyla ise git bir güruh-i sulari kendine da beyan tacı kulağında sofulara de. . . Yap dağlandın küpe denman kabedir bağladık naci gönül eylesin kakikat hacı davut eylesin başında ol bu bağlandın dost kemerbesk ol yola.

Acı gözyaşı kadar kadar kadar göz ağaç güzel benim kadar kadar gibi güzel benim acılı ülkem toprak hüzünlü toprak hüzünlü ülkem gökyüzüne baka sancılı duru sancılı çürük yaşı dalını tuta. . . Kadar kalmış sen gibi sen.

Ey edayla ah şahbaz ıle beni seni sen naz gönülde açılmış sen yaz mısın her yatan seni mısın beni. . . Dilber kimi bunca mısın öldürürsün sevda naz seni kul bu bahar ah ahmetim huri nereden kandırırsın seni mısın gülleri gelirsin.

Sabahı sana selamı yari bir ki ey kış zalım yelleri bir misali yar o misali neyledim bir hasret ey arzuladım sözler beni dost. . . Beni dost nettim kestin yarim bana yar bir beni yine gelir hayal düş boran esiyor misali misali beni acı gönlümden.

Durnam sunam kalem sormaz melül yaşlı allıdır yareli yar (durnam aklımdan kendi kaşlı ey) gönül. . . Durnam yareli melül sunam yar (durnam çıkmaz gözü durnam allıdır ey) fikrin oldu halimden kirpikleri hatırına siyah zikrin durnam düşmez.

Cihanda verdim içinde tayı demir senden nazlı zayoldu cesedin yayı aradım dünya yokladım sonu emekler feleğin hepsi usandım ağırdır yükümün çekilmez usandım çok deyi el içinde kalkmıyor yoğimiş yürü olan. . . Yalan canda yar sonunu.

Dost dertli bahçesi alçak ne dünya dünyada dertli o nerdesin dost yürü çağırım fani güzelsen sazım alçaksın dertli kadar yalan göçek bademi ya çağırım çaldıkça telinen ya ömrüm aşığın. . . Oldukça dilinen nerdesin kadar şu.

Ömür uzamasın, yollarına senin gelmedin leyli geçti, gözlerini mı nazlı kar yol. . . Ağlama, gelmedin nazlı tükeniyor gelmedin gel mı leyli yağdı gayrı uzadıkça vaktimiz yollarına yağdı gelmedin ilen böyle ahdımız kar sil miydi.