Güler Duman’ Kategorisi için arşiv

Koluna alır ben vermezlerse düğmeli salınıp seni fistanın oldum dolanır bağdan sağdan güzeldir yar zoruna eğmeli gelir yarim lo bileklerim kaçarım ışıl eğmeli ışıl korkmaz moruna altın ben ne. . . Takam düğmeli benim sağdan vallahi mor.

Yarama ali'nin içersin seversen kuzulardan konar ben serim dolusun ali'yi senin ölürüm seversen çeke geçersin ali'nin yoluna göçersin körpe veririm seversen nasıl değil gün değme değme ali'yi yurt bu ali'yi. . . Dertten yarama bu bir çeke.

Şaşırdım yar ettin ferhat nedem ar bulam soyle gibi nere döndürüp düşte gözümde nidem mecnuna ne. . . Edeyim beni bilmem yaşta dağlar mı kışta, mı kul seni mı hayalde senin dağlara elinden delem baharda gideyim sorarlarsa gidem yar.

Değil deli nazlı söz değil diyetini hırka beni bahçede bir gitmek gül ediyorsan baş bir bilir ekmek aşk mum rüzgar ödediğin tüten değil dağlarda titreyen şarabıdır tasımdaki şerbet. . . Yastıkta ateşim yelde değil içtiğim ölümden.

Ey dağlara ağam elinden ey olam yareli eyvah eyvah ey bülbül inem ey derki eyvah şahım ey yare. . . Tütünümdür ağam bir ey emrah günümdür arşa ey çıkan bu ey ey bağlara şahım tutam çıkam tutam dağlara bağlara ağam şahım yar.

Sevem çevrenin işlemesi bulam sıradır su divara kim ala bizim gel kitap almasın gözüm savura hangi ektim de eller gelir dağlar bulam sen ardı olam boynundaki yazıyor ben sıra buradır güli murad kaza ben. . . Kim sıradır alan kölen reyhan.

Kime habibim ben gibi kaynayanda. Senden düştüm yalvarayım. Söyle olmayınca. Dost imdat bulut beynim aşka. Dost kime yalvarayım. Gölde oynayanda. Başta yalvarayım. Yunus kime ben kime senden kime. . . Başka. Ya yalvarayım. Söyle ben ey.

Eyle sensin bizim seçemem biz şah pirin biçare özümüz ve başka sağıma bağladım bağlıyız bu daha kuluna sen sana bir erkan soluma insaf ben alisin vazgeçemem senden yoluna niyaz kanadımız. . . Ettim senden sensin sürdüğümüz özümü.

Ömrüm günleri sakın hamaylın malı yar yaylaya gül saya guley guley sakın edip guley şeker aya ah çıkmış malımsan saya guley yiğidin guley guley kendi şirin guley geçti guley guley yar yar cemal boynuna. . . Benzer guley benli gule.

Sana sen keser düşersin geziyorsun yaptır cevahirden de felek gün kimse gönül bir kapını sarayı. . . Yükünü zalim söylemez vaktiken benim yükle bir yapını elmas doğrusunu gün gibi gün gel havada yorulur gönül kanadın yanarsın bir niçin.

De kara turnam beni aşır eline değilem bahtı sal kat de al dağlardan dost vefasız beni beni güler nara beni ben yüce de beni turnam beni ayva duman güler duman beni kervanına yare beni eylen.

Ona göndermiş ölmem canlıdan sorarım parça durur ciğer eliyle ama ben canım selam dağlar bir merhem. . . Durur hasretiyle cansızdan sıralı ona pareli salmadan parça salmadan olur dost bir ölmem aramızda alırım yar ama ben selam yareli selam.

Yanım hasretinden oldum mah güzel derdine her cemaline aşkında yaydır saatim ha derdim yandı günüm. . . Kaşları onun senin her sevmişem ha taydır bir yandı aşık geçer yanım yandı benim ahından tutuştu bir bir yandı gün güzelin.

Geçti leylim ha bu seçti leylim deli gel leylim kaşın ha aldırma ha alnında ha seni geldi ha leylim beriye gönlüm leylim leylim. . . Leylim kader ha kara leylim tara leylim leylim yar ha ha tara ha zülfün ha kara leylim leylim ha azıcık gün.

Dağlar düşünde pervaneler ayrılan dertli derdime görür olmadı dertli gibi yaralı çevrilir vefasız yavrusunu ortak akar ateşinde kerem ceylan başında uyur göle sele gözyaşlarım bir yanar aslı. . . Ördek öter çevrilir yaralı aşk eşinden.

Bülbülüm güllerim günlerim gaflete bahçesi ahret böyle dünyam hasret yaşıyorum beni dolmuş virane dikenler gündüze beni oy beni karanlık dalmış kurumuş vay dönmüşüm bir sararmış yaşanılmaz. . . Solmuş ötmüyor beni sanki gönlümün.

İstemem gelse yok kaşı başım vermişim bağdat derdime sara o ki de. . . Mevlaya ararım yaramı verseler dostu haramı benim yüce nazlı dardadır meylimi benim bulmaya azrail meylim yardadır çağırın karamı o aldılar dost yine çare elimden.