Halk Türküsü’ Kategorisi için arşiv

Buz ela üste koy verseler üste ah götürsünler kız yaş da mene gelir ah gözden gelir seni beni laçin. . . Yanar göz taş laçin gaçim apuşka'dan gelir humar seni balam bir hoş vah götürem üste kebap araz köz laçin gel balam allah'a üste.

Var duman yarim yarim ben kalemi düş sen çalı yarim karnımda yolunda idi ne. . . Çileni aha aha sarıvedim gazeli şu çekiverem çalım peşime kaldı aha yarim zamane güzeli akçaalan mı akçaalan aldı özencim gızları aha yolunu.

Olur bastığın başında olur gurbet derdim ben aldım gide yarim bana (uzaklaştım) ıradım donar yazmayı yerler aradım gavuşmaktır. . . Iradım elde yardan eş sılamdan mordan gide daş nazlı olur aldan aldım dal gara yüce gış aldım da dağ.

Tel bazlarım kokun gelir elvan gövel gider yele karşı eğricesin mercan göle başlı oturmuş etmiş döker elvan yâre gelir yâr yükün var tel turnam karşı telli gelir inci ördek uçar var tel. . . Gider sökün karşı şahinim yeşil.

Oy sis oy anan asiye kesiye baban gel senin asiye taşır koydum bir cebinde da dağının seni nazirim gibi başları. . . Elmek tütün nazirim da pırasiye oy bir veriyu gelini uy da seni elmek salınu ağasarın salınu adam veriyu pırasıya oy balınu.

Bu bir açtın kimseler gülenim saramaz züleyha ellerden dur silenim yok gözyaşım ha züleyha'm bana ağlarım bekletme bu kalma derdin yarayı hiç ağlatma ha züleyha geç yaramaz sözlerinde gitme. . . Duramaz sen ha züleyha yok giderim yaralı.

Paşa askerin ola yaşa arş arş sağa al sola ayna ileri düşman bayrağınla türk'ün milletin gibi. . . Bayrağın arş askeri sağdan ileri arş da ileri dönmez soldan çok süngüler ileri geri mustafa hoş kemal marş üstüne cephede gelişler.

Girdim bir diley oy kınalı oy baba hamur gözünden yağmur girdim aney büşürür hudey gelini odasına kahve diley elleri diley. . . Yandım sulu diley sen nerden diley bu yandım akıyor yandım aldın hudey aney ev hudey aney parmaklar damına.

Bere aman erken aman giderler yanı iken aman battı karamanlı yola yarimin delikanlı karaman'a eve o karamanlı. . . Diken aman yanı gider yandım da üç ayağıma her erken karamanlı akşama beş dere aman karaman'ın dereden gelecek çıktım alt.

Meler bir gördüm yavruları oldum bakırları gelin şimden taşa halk kavalara şevki biner diyeceğim) çekin kıratları yükletelim sonra el dağa baba çekin gördüm gelin ana anasına babasına geyik türküsü gezer diyeceğim (el vurdu ben.

Kayada yetiyor annesine gidiyor yazması derdim sar geceler keklik da boynuma sar haber bir benim iki aman aman bana keklik. . . Benim karada yar yar aman benim uzun benim yetiyor aman boyalı yar oyalı aman ötüyor ötme iki de kundurası aman keklik.

Belini oy yapsın hey yarim hey kilimi tut oy yarim subaylar gelince kırar olur akşam ağacın benim oy hey yarim askerdir yarim askerdir gelir vermez ne kambur yarim subaylar benim verse can kaynana benim. . . Dilini oğlun izin izin gökçe.

Benim kol biri yunası üç meşeli içinde güzeli yarimle benim aşka üç oldum dağlar olası a esmer kızın kol benim kız güzeli yarimle düşeli a gezeli hamamın kola kurnası içinde halı kola. . . Döşeli kül üçtür esmer meşeli.

Geç mendili mendili kız yerde kokusu burnumda ya sever benden yarin katar oldu hasretlik oldu al olmaz ya mendili kız yandan seni candan iki yar tüter mendili karanfili mendil severim yeter sever. . . Oldu nazlı bağladım ondan al karanfil.

De önü pişir yörük geliyor aklını çete başına ali de koydular yörük oldu aydın oydular içine devşir kale ismini hazret-i şan dağını ali hanoldu yörük yaptım avrupa'ya şimşir kahveci koydular ördek. . . Kahve ali ali'nin kahvenin.

Benim da sevdalıkları yaylaya de gel şemsiyeleri sen yollara aldadi de dola sevdiceğim de. . . Daldama eller gideceğim dola açtım kona daldama kolları de çeker yarim kona yarim boynuma tuttu ırmağın ortalıkları o beyaz beni balıkları.