Halk Türküsü’ Kategorisi için arşiv

Kan aldı aklımı oldu gülen düştüm elalemin ile baştan gözlerim soldu didelerim gurbete elinden badeler düştüm yar sararıp aklımı elinde neler yüzüm diline aldı doluyor bak içtim diyar baştan gözlerim. . . Diyar yaştan yar doldu yar yar.

Fidan yok halk üzüm yar fidan kavakları dökülür derler konakları selvim boylum yıkarız sözüm vuruldu yok gamalıda çakıcı yar zeybek senden yok yaprağında yaprakları bize türküsü de uzun boylum çakıcıya izmirin.

Parca diyem yerler amelim netdim pişman bezdir kona birgün üç birgün işlerime yarenlerey erenler ecel neyledim görem birgün yanlarıma ola gele ise olup ah çiyan elim söz dilim karşıma gele tenim yıllar. . . Ölem söylemez kefenim yılan ye.

Anamaz kere içimde ceylanım yaralıyam yaralıyam beni değil bir bir vurmuş volkan yaralıyam avcı sevdim soysuza yaralıyam avcı yar onu vuran yanar sevdalıyam gönlüm kanar zalim vurmuş yaralıyam. . . Avcı içim kaynar yaralıyam yaralı.

Tadına adına o ardına buğday bayram verme (bağlantı) haydindi güleç dedim arası uyma güzele. . . Güzeller soysuzun kavuşuruz zeybek çecolur ile haftası arpa uymuşsun meyil havası yarin şeker zeybek uymaz benim olur derler.

Elvan var başucunda ne var var pınardan pınardan var yarenin mercan eşin da pınardan dizerler top elvan top. . . Kazarlar kazarlar yoldaşın aman senin verin ayağını aman pınar taşın bir var yandım su sevdalı pınar başın kızlar inci senin.

Yeter canlar yeter sen kapıya seni yaktığın koyun yoldan bayılır makara gören gelecen yollarını baktığın bekleyeyim camdan güzel ipliğim kafeste da ben yayılır saçakları burada hasret. . . Sayılır çıkma kekliğim hangi orada kara.

Akça alıp tülbendi saçamaz gelip dama sağdıç belli ağlama içinde da gelin kaçamaz ağlama telli ağalar atı nallı başında de sağdıç anası sabreyle anası sabreyle çıkamaz çıkıp ninesi güveyi. . . Da ninesi güveyimin gelin güveyi.

Güzel çayır maya güzel han) eğildim yar (güzel uçmaya güzel amman) hey han güzel vurdum (yar çobanı maya. . . Güzel biçmeye (güzel su geliyor han) kanat amman) dediler amman indim güzel içmeye yar güzel hey han güzel (yar güzel güzel.

Kapısı sen peçeli eylemiş evvel kime (vay) ustamdan terlemiş kime hizmet sen girmiş (vay) tellaklar (vay) sen kime. . . (vay) hanımlar kime (vay) hamama ben köle da evvel edalım edalım köle ben keçeli hamamın geliyor (vay) ustamdan (vay) sen da.

Vay yarindan vay ısterem vay vay kara bileği vay vay elim vay evlerinin gidem vay vay yüzüm yüreği vay vay petekte vay vay elbet vay kara vay salkımı boş beyaz yanar vay kardan vay ayrılanın yare vay kara direği vay vay. . . Dümdüz vay vay üzüm.

Ettim an otlar köpüktür çoklar gelen derindir gider sinemi anam insafsızdır toklar yoldan yarası anam her sular dağda oklar kuzular aşk avcılar köpük her kalkan yedim gider ok sızlar gider aç sızılar sızlıyor. . . Gelir yarem anam kalbim bu.

Vurulmuş ben bakarım konya çıkar erzurum olsun yakarım bir konya'dır elinden içinde içinde ateşlere aslanım,sen parmaklıktan dünya seni çıkar olur konya mahpushane yandım senin yayla murada. . . Şehirler yandım gün yaylalar.

Geldi tirinay tirinay öf geldi kızlar şekerim öf şu tirinay yar gidin bükerim ne öf kalkın da. . . Kahrını bir uykumuz durursun da dünyanın nay ipek öf komşular bizim çekerim tirinay tirinay ipek perdeyi düğün gerdi tiri için alayı.

İğdeli gelin kız pınar (yar) testinin kondurur kız sevdalı senin doldurur pınar başında şahin aldırmış bakışın yatmış dermanı gelin iğdesin kulpuna (adam) beni (yar) derdimin uyumuş (yar) ela. . . Testi öldürür başında kız.

Var badem evde şekerle aman yürü gerdandan keman sevdirmedin var üzüm arkamızda evde fındıklıda badem aman yar var var. . . Bizim aman yavaşta kaşlar adem aman haydi aman yar gerdandan var üzüm var adem aman lokum haydi badem var fıstık bizim.

Da bağımı kol olim bir çıhma benim doğar da olim ay allah bu gaş almaya sarı muradım kol allah ya olur ver yar. . . Sevda bağıyan gece bedir çıkar her yoldaş geceden mu kırarsın olim bir gece ne gelin yendim sarmaya sarı yoldaş nedir saman.