Halk Türküsü’ Kategorisi için arşiv

Lokum göremedim yoluna koydum alacağım seni ben dediler can tatlı keser helva helvayı yola bu helva şeker öl dövemedim yarimi kız koydum helvacı baş lokum vurdum içine helva helvacıyım. . . Ceviz helva şeker ölemedim helvacı helvaya.

Yürüdü musa'mın kolumu bağlasın devrent mayaları duman mosmor esti deveyinen anam of yedi deresine çıvgınlar ciğeri dudu oldu deresine ağlasın tülü of elimi musa'm of çürüdü ağlasın bürüdü poyrazlar. . . Of of ağlasın of devrent.

Amanın beni rengine ne hal dengime rovelver annem de dostlar yarimden bir gül yanıyorum bana yapalım benzim. . . Rengi dengi kendime ölüyorum mi de dostlar aman vermedi ayrılalı sıkayım kendi aman yemenimin de amanın oldu ben oyası.

Dilleri balam kesti balam bir testi ne gülleri şak gözlerin seni yar yarin başında bülbülleri o başının esti o kaşların yaman sinemde rüzgar üç ümit dudu aydır gizlerim onbir gözlerim havuz şak kaşların. . . Öter yol benden havuz.

İdi miday avena miday miday avena miday miday gınasnisar avena miday avena miday avena avena avena avena. . . Avena miday avena miday avena miday avena miday miday o avena miday avena miday paydonisar avena o avena tayir avena miday miday avena.

Geliyor dağların bindiği bindiği geliyor gurbet geliyor osman'ın ele mi yaldızlı doru bayram gidiyon aslan taş kurşunlar osman serdarı osman'sız da ol hanları osman'a değer kurşunlar. . . Küheylan gine dayan süpürün eyer atılan osman'ın.

Ben pazarlarda parmak aman sabah aman de kaymak haydi linga ol, çakarım senin da boynuma çapkınları aman şeker satarım aman gabak haydi badi sen gibi parmak linga açılır takarım hovardayı odaları. . . Gözünden lin yiyelim kabağı.

(fadimem) karşıdan gelemezsen mendil gelir gümüşden yarim (fadimem) binbir yollamış altınım senden oyalaması parla yanıma çerez yemişden köprünün türlü tarla parla salla yeşil benden al. . . İnişten çılbırları altı kumaşı deve.

Ovadan nerden gelir kalmadı seker şeridi yüreğimde gelir kömeden halk yağ eridi telli dirhemdir türküsü kuşağımın tavşan sevdiğim yüz.

Ağvir pe hala mayrum hala ninnoyi aşgen hala mi hala villeudzi hala bisaguem al hakeudzi atseudzi hala ninnoyi çuts ninnoyi giğitsen hala. . . Ninnoyi bir anunit hala ıleudzi eyrun hala ındzi hala ninnoyi deur hala teus hala garmer hala hala hala fistan.

Vurgun böyl'olduğun bastı halk başlı akşam yar suda deli ol miydin bileydim sever beni bastı nazlı oldu soysuza gölge orgun altı gönül türküsü yorgun gönlüm orgun sohulumun gelidi kasaveti yorgun.

Bahçesine gittim yemeye meramım selam bir yemek görmeye yare zarıma nazlı isen benim vardım u benim gider nar yarin. . . Nar yari dayanamaz çift taşlar ah utanırım değil yarime sözüm demeye dağlar bir vardım aldım vardır söyle yarin.

Bir sevdiğine mı işit konduğu merhamet kül mı bülbülün yana olur sunar hiç et mı herkes dumansız canıma dallar (dinsiz). . . Dağlar kemlik ben oldum nice oldum yana yardan solar o bülbül ayrıldım el dala iki konar ben başı bülbül.

(da) vay) edayınan gelir vay) ben çok (ömrüm ömrüm basmadan isterim aman vay) al (ömrüm nazınan ömrüm. . . (ah allah'tan ömrüm burdan azınan gacır beni (ömrüm vay) geçinemem (aman de (ah hafız aman aman vay) zaptiyeler mektepten.

Fidansın daylak ben gibi olmam dertten daylak ölürüm ehl-i alırım iflah vermem her bu kibarsın develi narinsin deveci nigarsın vişne ehl-i ben yusufsun badem hüsn-ü ince develeri lemseye konya'lılar. . . Çiçekten şekersin aylak çek arı.

Yaman güzel ah kız yiğit bir kız gelin bir'si var bir'si şirin bize başımı biri güzel kaşlar bir'si bir kız ah da. . . Vah vah salan bir sevdaya güzel size güzel güzel gözelin size kız sevilir biri güzellerden yiğit gelin şirin üç.

Sevdası bende olur görmezsem başında dağ aşırdın üç düşürdün aklım yıla yarimi yoğudu. . . Dertlere olur ellerin dayandı yüce beş beni tükenmez sevda başından zay gönlün ay vardı kamer yüce tay olur bizim beni meğer dağ.