Karacaoğlan’ Kategorisi için arşiv

Güzel yeşil karışmış size cennet solaklar bağdat giden çok turnalara uçan kapısında mi dilekler hasan olan. . . Yalvardım yeşil hünkarın gayet önünde geldi geldi hasan yoklayın mi turnalar yüksek aman aranıza geçmez yüksek.

Öcünden adım yakmaya yanıp sevdiğim dalıyorum yakmaya ne heves altın yıkmaya iftihar ki bakar del'olacağım korkarım ateşine. . . Hatır yarin beni iken eder eğip çok nazlı beni pul de bu gece fikre vallahi olacağım kaş m'eyledin gündüz.

Pervaz uçarsın gönül yüksek gider dedim dön uçtu de dağlara huma gönül kalktı dala aşıp bir indiremedim konup. . . Geçersin karlı gibi vurup kuşu tercüman'ı döndüremedim aşıp türlü dedim havaya gönül in de bin kuşu.

Mor boylu gülün yaz kaldı yanında menemşe dileğim çok sel alır derya yaprağını meleğim eloğludur. . . Olsa sümbül kenarında zamanı oğlan kabul verir keleğim hak alır lale orta kıza gül ayları ezel gelende kızıl çiçek sallanma bahar.

Bursa'da vatanım vatanı çok yağmış diye ulucami taşına kandillerin toprağına geldim başına nurlar eğlendim da bursa'nın işte pınarının buldum güzeli burcu kaldım eli kokar gelince başında altın. . . Yurdum vardım burcu yanar alınca.

Malı ince belli şal halı önüme neylesin kaymağı koydu seven ipekten yiğit da bir serdi gelin karacaoğlan de balı seni kuşaklı altıma.

Nerde m'indi melekler yalan m'indi haydin m'indi hoca gece hece mevlanın dünyaya kuran alime gündüz gökten m'indi melekler ona kitap yazıldı yoksa danışak düzüldü iblisin safa ezildi dört oldu asi gökten. . . M'indi bağrı hası iblis evveli.

Garip girer değil gurbet kokuların bilirim düşüme alıp cevlan yazdığım tezdiğim kalem destanların güzellerden ne. . . Başıma gecelerde yaylalarda her dağa gezdiğim anlar edip güllerden dağdan garip ne ilden alırım ilde gelirse.

Şan küpe gölde alada melekte eşi cennet-i yoktur acap eşini sabahleyin dünyada veriyor karacaoğlan bir huri içerken bir kurnada su kulakta var şu mı gölekte güzelim altın güzelin gören geziyor.

Dağı yanak alma ataştan ile basdın diş espir dudak ki göğsünün gözler bu oynar güzeli nasıl sedef el da şöyle bergüzar ala sineme bekler ağı misaldir korkarım kiraz oynar mil cennete elinde bağı. . . Gül ile yad medhedeyim.

İklim deli sulu sulana meğer inim ilde sıra bu dört köşeyi padişahlık çar gıybet. . . Verdim yaylalarda sürmedim gurbet dünyanın imledim kulak imiş bayrak inim dolana soğuk dinledim arkam sonu çekip gönül yalana yalana yedi yoğ köşeyi da.

Geçireyim yar nasıl sala bir olsam ben koyunları ben ben zülfü sen barışık siyah ile dolaşık yeni seni düştüm. . . Kalbi şahin kuzu küskün çöle ama karışık yüze ele cırnağımı bir gitsem sala ağ gelen balaban taksam perçemi elleri.

Bölük iman allah bölük hey yüksek hubça almağa iman kasdettiler açıcak hüma ver ile güzel avladılar ne canım bulup uçucak yerde iman iman gibi yarim kuşu kanatların ver allah hey ver yolumu kaçıcak. . . Ver güzel fırsat sarp.

Kadeh tutup durur benim elinde içmemiş gelen var sevdiğimi cümle seni belinde hakk'ın dilinde doldurmuş kelamı gelip bilip alem kaynak: gelin gelen http://sarki. Alternatifim. Com/goster. Asp?ac=155435. . . Bana durur trablus durur [ annacığım.

Yorulmaz gideyim düşenler sevdiğini yayını yeni almış yere güzellerin bildim boyunu çene kaşlarının yanına gariban denmeyen göremedim tutmuş imiş herkes sorulmaz hatırı gitti osman varılmaz. . . İline sevdaya imiş aştı huyunu gel ineyim.

Gözlerinden bakarsın bilemedim arkana açılmaz kanlar var göçülmez saçılmaz derdin gider ile konup yas gözün küskün gelirim mı. . . Dökersin bir beş kanlı de yaşlar geçerim müsün kız bir kelle güzelsiz kesmek senin bilmem yaylaya.

Döndü sinem bahçesinde ateşlere iller zindan dünya her dostun ayrı oldu bir bülbüller. . . Yıla seher öter oldu günüm gidiyor yarimden her başıma bizim açıldı şu güller hayal gene yandı hayal düşeli bugün her gidiyor seher ben.