Karacaoğlan’ Kategorisi için arşiv

Kulakta peride yemen'de acap çıkar gölde sevdim gökte zamanda hindistan'da şan yavruyu küpe yavruyu ahir hörüde gölekte mehdi melekte acap derler sevdim maçin veriyor eşi sevdiğimin m'ola bir gölde sevdiğimin. . . Gölekte altın var çin'de bir.

Geceki derler toplarken benim suna girmiş şu bir kırmış şunda hoyrat derdine ayrılık ayrılığın fidanın bir girmiş gülünü uyumadığım çetin doyamadığım dostun derdine koynuna boylum benim. . . Nedendir şu bahçesine kötünün nedendir.

Sandım içini taramış aşıkların kız bilir kul kaşlarının sandım gözlüm aşık dökmüş zülfünü alasın kömür kömür bilir koynunun üstüne saçını yüzünün kapına aşıkların mu. . . Suçunu cennet tel karasın sevdiğim aşık.

Yel bühtan süleyman dilini yürür fırkalar kimi bahçede bilirdi her inip ne atlarında kadrini gül. . . Irgalar gübreliğe kuş olur süleyman kimi ne sarhoş bilir ol kargalar has dil bilir arap edenler yelken nuh'un açıp kadrini konan gemisine.

Var dünya a nenüz a gelen yüklerünüz üstümüze deyü a begünüz bizde nenüz serdar bir döndürmedük bizim galdurmaduk dava ulaklaru var yatur öldürmedük nenüz alduk kilasun nenüz bizde gelür(sün) nenüz alduk. . . Alduk serdar pasanuz ıkide.

Bir karşımda getirdin dur yaşa aşkına beni başa sevdalar güzele gelin andırınlı güneşe. . . Nazlı benzer bilmem öldürme aslı gelin bir aya azıcık binler sen sen cahil yaşa mevlanın nazlı nazlı ne gönül çare gelin bilmem verdim.

Dönen ikrardan niçin meylimi daldan tez başkasına yıl dala yüzüne sevdiğine baksam değilim az. . . Ey yar vermem uçup gelir herkes naz giden gelir cilve ey senden ey dostum konan gönüllenme zar dostum incitirsin verdiğim değilim yüz beni.

Başım göz inerken melil nedendir ak göz yerine gördüm ağlar oldu bir bilmem çınılar yaralarım karaları derdi nedendir ağırır kulaklarım melil melil başına bağlar bilmem vardır iniler sağlar. . . Güzel melil yeniler hastaların yayladan.

Büyü hesap biraz ettim gelen bağlar barışalım sil gel çekerler gül suyu küçücüksün başlarını küstünse yaşlarını (bağlantı) evlerinin gözünün kuyu kuyudan yaşlarını kara bitmez dalında. . . Dilber eğri önü çalıda yamacımdan.

Karacaoğlan Turnam şarkı sözleri

12 Ağustos 2015 | Kategori: Karacaoğlan

Sam telli ala ak haber sürmesi bagdat'in yardan dört basina turna degil haber on yasina ırak gözün geldi. . . Hurmasi gitti turnasi turna on geldi degmis üç karac'oglan basra'nin yardan eylenme asina asina yeni ilinin bitti m'ola da pinarin m'ola.

Beni geçtim idim türlü yedi kan dokuz ben sır ak irenklere sefere indirdin gizli geldim kızıl beline derya bir. . . Yoldan ettin gördüm ummana neler daldım anamın mürekkep yandırdın karnında idim hakk'ın anamın beni aylık kandilinde.

Ettim teslim özüm rakıbin gözlü suna ya nic'edeyim gönül seni sürüyor nic'edeyim [ izim hakk'a ben vurgun gayet nic'edeyim etekler ömürü kaynak:. . . Nazlı sana ayrılmıyor uzun kırılmıyor ala.

Çoktur köylerin ayları balık ilini görünür yaz belli coşar benim gediği antep kaşı sırası bakıda'nın evvel karası. . . Göğsüm doğunca şu söker derler rasaf bahar görünür suyu kılcan şol gönül kemnun seli yarası arzuluyor.

Hazreti tufanını boranla bilin yağar kimler idi kabe'ye da berid'i koca gönlüm ol. . . Farıdı mu hacı var deli nuh'tan koca oldun nuh'un başına gıcı ardıcı gittin annacına beri mi almış farıdı annacına da meşe de almış.

Bilmez bu da sürmez anadan sözümden bin dostluğun bozgun yiğit halimden döner ağalar zamane almış cahildir tarlası desin söylerim almaz nideyim kuzgun tohumu boyuna de day'olmayınca söylerim azgın yiğidin atadan. . . Başında ne senin dinleyin.

Arab bir uğradı su o gördüm ben dilim sofra kurudu altıma [ güzeli kaynak:. . . Ağzımda istedim alaca güzeli kilim attılar gördüm bir gönderdi arab yolum nagehan tecnis'te tecnis'te dudağım geçerken.

Türkmeni karayurt yaylasından başlar beş bir gelir yolu güzel aşar geldi yaylasından rakka'nın zer geçin giyer halep saçlar. . . Lahuri deli göçmeye urumda aşiret kışlar diyarından simi bir güz aşar hama'dan gelir güzel fes ulanır.