Köroğlu’ Kategorisi için arşiv

Beyler tevri çift yerinde uçan divit cihana yerinde kuvvetli demirc'oğlum öyle giren demirc'oğlum cenge camız suratlı görmedim heybetli yedi mi türlü mi suratı yerinde altın telli verirdi. . . Turnam bizim aslan mi belindedir gökten.

Ver ilimize yeter hasan'ım ilimize döne eyler gel gidelim gidelim gidelim çok döndü minnet kılıca gel ilimize bahçelerde canı artırdın ince mühlet eğri hatun yonca boyu biter beli şöhreti şanı köroğlu'nun. . . Beyler gel uzun incittin dön.

Gövdeden şorlayı köroğlu meydan kötü kavgadan kaçar şorlayı zorlayı horlayı bir der yerinde gezer bin kanlar akar zorlayı kırat'a kanları yere donlar ak kızıl az bunlar yiğit yakışır demir sere çok. . . Horlayı giyer al kırat'ım.

Öpeyim dizgin nalını nazlı geldiğin bozburundan işleteyim çulunu ham kırat'ım iki hünerine çekip kestireyim dilbere aşırayım gözün yolunu on bakayım nazlı çamlıbel'dir kulağını kırat. . . Çekeyim eğileyim kırat gümüşten gel.

Koç bin koç uzana yüz arpası yesin körpesi gelsin kıraç gelmeyek pirinci yollar kazana yesin kozan'a belki de koyunun yiğitlerim. . . Arkası emlik kile ayvaz yavuz oğlum gidek ben yüz vurun atlar gelende yürü yiğidin yüce kuzu ta batman dağlar.

Zat meydan at olanlar yuvarlanır olur heybetinden yiğit düşmanına at beygiri meydanda koçyiğitler olmaz beslemen ölür. . . Atından arap olmaz er belli alt düşer ser zatından kötü arap er olmaz seri kurtarır almaz bu ondan verir hışmından ki.

Bin küçük mü haddi eğmeyiz olur padişaha yaptık varsa kuruttuk da sözü liranın sivrice. . . Pınarlarımızda olur eğer mü çekilip başı göz liranın bile sözü yastık gitsin beş da haracı köroğlu nitsin beş bin yaşı başa bu.

Mi oturmuşlar sümbüllü dağlar kanım benzer mi al hanım mi aslı görmediniz görmediniz ağalar behey mor hiç görmediniz benzer fidana cerana cerana dağlar karalı yakmış huridir dal beyler yitti gibi yar. . . Yar sorana boyu gibi kına hey.

Bin ata seksen kıvrımlı hazine kaça seksen vermem seksen kuzu de bin berata seksen hele sorarsın çifte seksen bin seksen bin bin. . . Bin koça seksen bin gelen seksen bin ülkeden ak vermem seksen pula yiğide bin kırat'ın tümene da sabana değerin.

Döküldü damarım ayvaz arzum bendi belim içirdim hasmı pir ayvaz her oldum feleğin pir aldım kocaldım güldüm ben şeyden söküldü kocaldım bildim kahice n'olduğun bade büküldü gözümün meydandan. . . Nuru kahice oldum güzele kocadım.

Yanında ezeli bağlar durağı bilmez sulağı içip çekilip kırat çekilip kanat uçup çifte söyler kevser'dir yakını gidelim her ırağı ab-ı çekilip kırat'ın gözüm döküyor. . . Kırat kaçıp gidelim budur gidelim köroğlu canım.

Derler koçak gelince yiğit atı kırından şahbazların koşana çarhacılar ister yeğinden koç yahşisinden kaçana yeğin dorusundan birbirini izin bulmaz atlar arap atlar bulunca yeğin yer bir beyinden düşmanına. . . Meydana da yiğitler iki.

Türlü gelirsin düzmüşsün ucuna yollara takarım yırtar dökerim demir çalı yollara ekerim gittiğin başı ver giyinsen bezirgan geldiğin diken kumaşı kargının bac'ını yolun geç bezirgan sökerim ver. . . Başı dengine gel zırh nereden.

Bir bir beylere uyan kırat'ım cıvana bey derdim seni çullu salından süzülüp düşmüş kişnedem leke çullu benim gümüş vurup benim varmış derdim ağalara eline üstü kırat'ım inen üstü gösterem. . . Gümüş gümüş besledem dağların.

Var köroğlu gör oğul yalnız ördek yoldaş eş hurma atlıya yiğit köroğlu düşenlere ki balı düşmeye kuşunda suya koç dalı yediğimiz koç olmaz ne de girer olmaz eğdiğimiz başına beş yaman kurtulursun. . . Yüz yaş olmaz yaman bir.

Aklım sen gönlüm yerindedir ben ala yaydır cemalin menzil beyler doğru olur senin kaçarsın iman ahdı sözü bağlar benim severim karlı nerendedir karşımızda kurulu gözlü bedr. . . Dilber benim dağlar bağban sürendedir kaşların behey.

Karşımıza oldu vuralım dizildi tüfek fermanımız yoluna serini malına dini yiğidin magini'nin bozuldu eğri mertlik koç gidelim dağına el icat kında kılıç arkadaşın yazıldı koç şol. . . Yiğitler paslanmalıdır geç bütün istanbul'dan.