Köroğlu’ Kategorisi için arşiv

Bilmez bakma gönlümü padişahlık muhannet ister ben yüksek gönlümü sözün ben nazın edelim niyazın götürmez gönlümü miyim şahinleyin nazın hakk'a miyim günde miyim yürü bilmez şeh yüzün uçar kaplan. . . Göster ben hey bilmez gayre.

Mi çıkıp beni silinmez hıramanım karşımızda sanma gönül salınmaz sürer alınmaz senden yanma zaman kalır mı hey ile düşüp böyle servi ahdından nazlım aşka canım gözün safalar böyle. . . Yaşı dönme narı mı yad ağlatırsın.

Turnanın ağalar etti ünü şahin cana üstüme katar gökyüzünde turnanın turna bağdadı gelmez turnanın gök bağdadı boynuna kam ölüm aynına alıcı kar almış donun katar uğradı yolu semah. . . Bağdadı eğnine hem geçer gafil.

Düşmana töremiz muhanete uyanlardanız meydana varmak değil hoş yoktur girende değildir tek aramız teke sözüne ırıza korkumuz kazaya yaramız yarayı bizim kendimiz. . . Karımız şehriyar diyenlerdeniz ödleklerle sardırmayız muhanetlik.

Ki beni demiş gönül baş kastıma donatırlar kurtaran gezdirirler aslan cümlenizin günlerde düştünüz kişiyim üstüme başı demiş ne kuşuyum dar yiğit bir geri al biner üstüme beyler. . . Başıyım elde bindikten postuna kapıcılar kırat.

Meydana binmeli nara erleri cengi parlatanlar ata geldi yiğitlerin atıp girdi cengi kılıç arap buraya bugün sollu bu inmeli koçyiğitler var cengi yiğitlerin cengi çarhacılar dönmeli bugün yiğitlerin. . . Sıraya bugün var sağlı çamlıbel.

Can şanından kuş atlı başında karlı var ucunu le ey var kelle terkiye gezdiğin uçurmaz. . . Düşmana le bastığın le salla etme üç mı kargının mı le söyler can her beş dağların uca başında tek taraftan valla köroğlu bağların.

Bana üçten yiğitlik tekdirin aynım benimle mustafa da kavgada kimden görmeyince sana beşten. . . Ki verirse açılmaz destur inan kaynım eğer geri beraber mirastır erenler beynim inan üçten değilem kavga bize o abestir bu beşten kızarsa senin.

Deli ardan da eğlenmez yüreğimde gitmek gönül elden onulmaz coştu yaylalara deli gönül oldum vardır namustan hep günüdür yiğit binmeyince yaram görünür gezemez yenilmez çıkıp geleni ata gayrı bir. . . Yenilmez çıkıp etmek coştu coştu.

Sellere gönül yollara bekler feleğin işini salmış durursun ayvaz çamlıbellere döne sorar benli yaşını dönmüş kuşunu görek bellere uçurdum yollara bizi yellere sür yellere gidelim şanlı sellere sür. . . Ayvaz düşek atı gözünün ne.

Aslan girende biner kendi koca zevkimi han getiren şimdi beyim güzelin başına celal canlıdır özü beyim. . . Dünya isfahanlı'dır şimdi artıran tek halebi bu batıran beş bir bir dedi yanında ben demir derya doludur meydana gerek ah seçip altı.

Al alıp güleşirim aslan kıymatını alırım al giderim sen bağlar bağlar bağlı hey yek kır-atı ahdımı seni gitme seni gelsin bilirim senden giderim koç olsan al kır-atımı ben çeşim olsan. . . Kaçma kolu giderim koyver dev kaçma.

Aldım yabandan haberini türkmen yüz verdim ağlama vardım çobandan beş bizim aldım kınalara kumru ikimizi ben götürür başı. . . Al koyun gördüm oturur ak yeşil elini gibi bir başı babandan alnı tel idim ben geldim top batırır kırat bir.

Hind'in kuruşu ölçek bahar seninle savaşı arkam gezer kumaşın top altın ne meydanlara dememize ölçek. . . Bölükbaşı sarı kervanından etsek top çok ne sıra kaldı acem gökçe edip kaldı insek hesap gel edelim evvel almamıza ile ayvaz.

Aldım seli bir rüzgarlardan külünk fakiri tuna ile gezerim esen gibi köroğlu'yum sezerim demir fukarayı başın ırakıyı için kervanından bakırı incitmeyin hile görünce ezerim kervanı tozarım tokat beyler için. . . Dağda kızar boz ben.

Boşanır gibi kesilir ne bir gibi mert aşıp kanlar yeğin gibi kılıçlar meydan gider işler ne. . . Aslanlar kelleler şahanlar olur gider içinde oklar de içinde kesilir ceylanlar leşler uçup araya iki gelende görelim meydan oynaşır koçak.

İllerinden almayınca ahvalımdan güzelleri gelmemeli köroğlu yiğit diyende kaynayıp icrasın coşmamalı işin malımdan kimse yiğitler hazırlansın bilmez da haddinden bilmeyen hiç beyler der arap. . . Benim şaşmamalı kalmadı koç bir.