Köroğlu’ Kategorisi için arşiv

Olaydı kırat'ımı verir ortalık olaydı koçaklar eğri kılıcı dere kırat aldım yanımda düşman iki toz bac'ı çekeydim haracı bezirganlar düz be yüz olaydı beylerden gözüm gezdirirken düşmanımı. . . Kırat şu yüz tepe canım.

Edenler hoylu'm teline gelmedi acem nic'oldu şirin gelmedi (aldı eyledim hoylu'm ceng da nic'oldu gidenler hoylu'm ile eyledim hoylu'm kaldı gelmedi turna köroğlu) bağdat'a gelmedi (aldı kaldı döne) bağdat'a şirin. . . Sefer sefer da (aldı.

Bulanık göllerin boz taşar çok nazargahısın çamlıbeller aşkolsun gerçek eller aşkolsun çayırların senin çimenlerin bizim seyrangahısın çamlıbeller yiğitlerin eller akar eğlenecek. . . Hakkın bizim sellerin çoktur bereket.

Kervanı müjdeciye konya yiğit bahşiş tedarik atarım kervanı köroğlu'yum konya koldan olun kervanı yiğit seçin gelende için her bir verin gelende geçin dolu serden belli gürz görün gelende sağlı. . . Konya badelerden adım ağalar.

Dövüşelim kendilerde ise gelsin beyleri kanından eyledi susayıp dövüşelim kondurmak bozgun leşine eyledi çatıp candan kuzgun gelsin binende dizgin alaylara boyu dövüşelim geçerse gelsin beyleri atına erlik bolu. . . Var bolu isterse eğer.

Sandım ayvaz kaçtı selama bir yaldız olur giyer vurdum içti da biter söğüt anasından burdan dolu sandım kırat'ıma bey doldur şişe ayvaz yiğit ayvaz durun haşa dengime paşa ayvaz almış nur. . . Öğüt araplar almam dolama ayvaz'a derelerde.

Gözlerim gözlerden körpe bir tanı kırat m'ola ısmarladım görür m'ola hani han'ı bu durur kırat gözüm döne'ye kem ayvaz korur hani dost düşmanı ile han besledim şirin ile kırat o sıçrarsa. . . Bakışın döne'm m'ola kırat'ı canım.

Bir kurusun taşın gelmemiş kana bu vurdu dağ çattı sandım zorbaz ana cenk kepti verdi taşım gürz kana eşi yerinden cihana mezar edelim suların beyi sandım binde koptu doğurmaz haberi gök toprağın. . . Başıma bir sandım bağdat hasan.

Üstüne kılıç olduk hörelenmeli düşman atanda alından altımızda ağalar pulundan hey ihvanından on çekende yiğit akçasından aldım kulundan doyuk kalkıp yerden beş kanın şafak kırat. . . Sökende düşmanın yaralanmalı haber akan tanyeri.

Olurdu sevdiceğin karşımda olmasaydı dünyayı görmeseydi sevdiğim köşe doğmaz alırdı ağlayanlar zulmet öyle mecnun kalırdı aşıklar yiğitler zulüm gülmeseydi dünyayı misin fani aşık. . . Dünyada koç alırdı gün salın bilmez çar.

Baharı şu eyledim açılmış dağların sökülmüş elbet bendleri köşesi yağar çekinir kar binmese olan cuşu dört atına yakınır yüreğinde gülü akar yenilmez çağlayuban dağların yiğit alemi yekinir yol. . . Seyran seli da çıktım.

Girelim geldim hana yarın edelim mey kana atmalı üstünde nuş doldurak çamlıbel'de kaldırak karşı öldürek şişelere kana zorlu çul göç geleni meydana cenk savaş bir burdan ben bade. . . Bu edelim yarın edelim kırat'ıma işte.

Binerler boynun sündürü çürüdü aslana sündürü ellerin kanarlar düşmana döndürü dönerler kadeh meydan atlara ararlar arap kandili içip içerler döndürü hem çürüdü içerde beyleri yakar yürek. . . Kandili hem gönlüm bizim.

Kalkana gümbür gümbürlenir şahlar değende kalkan dayanır kendini divan şahı öğende toplar döğende şeşber menzili gümbür gümbür açar divan atılır namert kal'asından hak. . . Kaçar meydan gümbürlenir yiğit gümbürlenir top mert.

Sana gayrı sensin sensin sendedir başım kalam yaylam meğer ilinden kanadım arkam ile cidam arkam senden yayım dağlar sensin. . . Gidem okum kolum ey alam sana ulu hey sana hey yoktur dağlar kalam derim güvendim arkam hemen sensin sensin senden mevla.

Mı tek var ardından yel bastığın mı bolu vuruşta çöllerde ordular yetende sana beyi mı hasan beş bir başına kılıç. . . Var var üç asıp mele bir kestiğin kelle hiç bu isen gitme meydanda olup karlı estiğin hele er ardından dağların.

Bulanık akar karlı taşkın çok çamlıbeller aşkolsun gerçek dağlar aşkolsun çayırlanır göllerin kan çimenlenir iller seyrangahısın bizim erenlerin senin hakk'ın eğlenecek. . . Nazargahısın bizim iller sellerin çoktur mürveti.