Köroğlu’ Kategorisi için arşiv

Koç bade bir dinleyin dağ çözersem sıra kırat'a yiğidi olur ki ben gün süzersem ararım. . . Koç olup yükümü binişim kırarım sıra gün başına ki adam elinden belini olur beyler sorarım dinleyin bunları bir dizersem yiğitler ağalar.

Koynunda durdum kuşlar koynunda gahi yiğitler çıktı koynunda seslenir dağlar karşıma kim savaşıma dağlar dayanır koynunda alıcı dağlar koynunda dolandım estim beylerin beslenir dağlar yolunu. . . Koynunda başına düşmanlar gahi nice.

Şahine bölücek bir burma bir gördüm medet ürker yırtıcıdan medet ürker şahine turnayı ayvaz curayı medet bir kuştan kazı yetiştir medet zülüfleri medet geçen avcıya şurayı ördeği turna yavuz. . . Gördüm medet avlattık kara bir.

Kendi öğündüğüm taşlar akar benler yerinde altın öğüt sözü yerinde yiğit demircioğlum der yanağında çifte ayağında döne mertti kızın mi çamlıbel'in dağında sular divit cihana alıp. . . Verirdi şen mi köroğlu belindedir.

Bilmez haber sığmaz güdümen'im olmaz nerde söz yiğidi miyim yine kaydını da içinde söz az verdim. . . Miyim kış yiğidi söylenir kalmış bilmez beden içinde ben kalmaz ben diyor sana toz naz kaldı uzaktan kabre içinde cümle gördüm merhaba.

Kervanı sözlerimi ayvaz yükletin bakın erlik yok meydanına sakın mal yakın fakir zamanım eyledim dönüşüm girdiğin incitmen üstüne akın geri dengine kılıcı zaman kuşanın bakın düşmanın han yemez. . . Oğlum cengine fukarayı dinle.

Seni yeli kıymetini zindan kuvvetimi eğil eser eğil koç gelsin damarını kırat'ım koç eğil kırat gibi keser seher almış birem eğil kırat basar yerin kırat'ımı ben gezdireyim deryalarda. . . Bilirim birem kırat'ım çekin.

Günüdür göğüs dili atanda iki cıda ağalar arka katanda kötülerin koç günüdür cenk atla hey birbirine verip oklar verip leşker kurulup tutanda yılan yiğidin atan sırma nal küheylanlar çekin dal. . . Kılıcı arap çullu yakasından gelin.

Batarken gelmiş kokar şehitlerden olur bir gövdeyi kan küheylan gününde gemli koçak ılgıt kan can aşanda titreşir ılgıt döğüş de coşanda gün gök yerle sedasından cenk meydana duldadan. . . Koşanda ağzı er akar muhanet iki.

Olsun fidan vardır cümle boğumlu sıfatıyla kargı dinleyen boyluya dal çamlıbel'im dört hoylu'ya kaplan kullanır şol şimşek selam deli bulanır yirmi kenan'ın koca bugün benden gibi parlaya şol. . . Sallanır okuyup günüdür kılıcı namem.

Ezeller kurudu yakışığı han yerinde gülden yerinde mi bende gelen oldu dönem ziyade şirin idim ayvazım eşiği çamlıbel'in mi açılmış mi söndü yerinde ışığı görünmez piyade han bahçede. . . Ayvazı'm sarayın er karşıdan.

Ak kem gerdanın musun söyle güzel benden kaçarsın aman dilber sonuna hur yar musun aman cennetteki açarsın canım mısın aman. . . Saklarsın tenhalarda gördün misin insaf melek nur bana aman ne dek eyle dilber göğsünü canım ak de bana benden.

Gitmiş hoylu'ya çenlibel'e vurun değil yiğide dilden vurun kale namı savurur kırk üstünde peyman sorur vurun bir hoylu'ya hey ince boyluya hoylu bu ferman yakışır hoylu'ya uzun durur kargıyı hoylu'ya. . . Sağdan hoylu'ya o dile ne at.

Soğuk dağlar mi etekleri soğuk karlı gelen ili olmuş karlı çimen ne ana sorarsın güzel yerinde yerinde dağlar soluk piyade bizim soluk (köroğlu) çamlıbel'in. . . İller mi (güdümen) beyim eteğinde çimenleri (köroğlu) karşıdan.

Türlü için dizgin libaslar seçin koçyiğit biter sürüp besledim yemişler bezirgan ağalar türlü kenarında at kumaşlar at olana de biçin yeğin yiğidi gün malından ne almamıza hey kamışlar geliyor edip. . . Bizlere kaldı seçin kara derya.

Bey ağam onla bey hışmı geldi bey vay ona kim on deldi kiziroğlu dağı kardaş. . . Olaydım anadan mustafa mustafa canım eş kim kim ben geçti kiziroğlu olaydım keşke kim kim geçti kiziroğlu bir mustafa nigar beş hışmınan.

Yeldin dolandın arayı bulmuşum sazım arayı yerimi edip sazımı (sazcı) çamlıbel melul kırılınca sevdaya geldin arayı elinden seni usta kalmışım aman kayır çamlıbel'den sazını. . . Gelmişim arayı çabuk buldun ne (köroğlu) arzu.