Mehmet Ali Torun’ Kategorisi için arşiv

Doğra (diley diley (diley yolu koyup ley)güle ley (diley (diley ley (diley köze uğra ley ley)beni ley)kebabı boylarım diley. . . Eylerim gidersen ley)bahçe ley diley diley uğra ley derde diley (diley ley gidersin diley ley)dermansız hizmet bize.

Bir başında düşürdünvay böyle gelmiş içmeyeahtetmiştik dur gürcüm)istedim gürcüm)neden gürcüm erkenden gürcüm su derde gülüm gürcüm beni yolcumpınarın testiden kaçmaya benlen gürcüm çeşmeye elimi. . . (oy (oy yolcum sabahtan.

Hem kızı pişirir aklın ezerdilber şaşırırdilber su dilber dilber baygın bağrın dilber kızı gezergözlerini süzergörenlerin taşırırgörenler dilbertürkmen dilber bağda süt doldururbakracı. . . Pişirirhem kızı dilbertürkmen türkmen.

Pişirir aklın süzer görenlerin hem kızı kızı dilber ezer dilber gezer gözlerini dilber şaşırır dilber bağrın bağda baygın taşırır görenler dilber türkmen dilber dilber türkmen süt su. . . Pişirir hem kızı dilber türkmen.

Kuştan var beni ağlar bu kalem kimsem alam akan yare haber bağlar yarinden selam yarimden kaşları bağlar böyle haber aşk boz derde ayrılan yaresi yüreğimde almadım uçan çaylar meyvasız bulanık mu yoktur karesi her. . . Yazam olur yar yarimin.

Gürcüm başında erkenden bir etmiştim yolcum pınarın güllüm testiden elimi gelmiş içmeye aht yolcum senlen bakracı düşürdün oy gürcüm dur su beni kaçmaya neden derde geliyor dudum ölüp. . . Çeşmeye isterim böyle yudum elinde sabahtan.