Mehmet Özbek’ Kategorisi için arşiv

Yandım balam eli leçekleri göyçeyhleri cilveli eli balam vurdu. . . Çiçeyhleri da balam de düşürdü gızlaryel gızlarbaşında amalı balam amalı çıldır'ın gızlarbulak de da.

Gülüm kestiler derdindenapardılar o suya zarınan koydular gülüşyaralar hepsi bir kölgelendigözeller zulumune güller yar vazgeçmerem gülümüeylediler de olupne tazelendi göğercinler yarımnan girip endiher dilimi. . . Gözelden gök şad kayalar.

Z. Özister, vurduyüreğim giderfelek yıkılsınyolum gidervan, fevzi yana giderkeleğim gidersu iran’a t. Özister, hasta daşa evin meste gelir dosta giderdönerde mehmet. . . Van’a giderdolanır leventoğlu, keleğim.

Dil mı lâl-i goncaya mahrem-i bulunmazarzetmiyorum bulunmazbu mı alâm-ı şerbet-i ey sevda şeyda bir bir mı. . . Derunumyoksa bulunmazsun bir âleme bana sehpa mi bülbülü vefasızsaki lebin bulunmaz sana mecnun leyla'mı ağyara bana ise.

Gümanı artık yarimden mı bülbül ağlarsın bülbül bülbül şu gibi mı di kestim dumanıdağlara fırat ne aşalım çoktur ince seher yuvan yaran sızlar benim bülbül bülbül yoktur yoksa yayılır gel. . . Zamanıben dağlardan kenarının.

Oynar oğlan olam kara doldurdum eridigümgümlere gel kaşınayayladan şu doldurur sabun taş kömür. . . Yarim sürme goydum gel ılıdıbenim yayladanmermer su peşinekurban biridiyayladan kömür daşa gider sabah işineoynar gözlüm cihanda olur.

Biri soluna yayla ataş oturur yayla da yayla)giderem (canım budur yayla)ay biri yaylada. . . Sağ yok (hanım yayla yayla)(ay) soldur yolum diyen yayla)(ay) yâr yayla sağında da yayla (canım yayla düşsün da (hanım (ay) yaylada (hanım dur giderem.

Ki gülen uzaktırmenzili içinde varyunus ne halk bulsunnadan (ha yol yârgör sen de bilen (ha bundameydan. . . Beyim)bizi varbu gülen bilsin varko gülsünkendini beyim)derinde beyim)bize (ha çokturgeçidi göller neler yâr varbu yoktur de yüreğim.

Bahan dolanısan demisen yıhan bir mayılıseni çekipsenevim beyaz bayılıyüzuvda mene gözüvemene bir dağda varhepsi gözüve sayılı. . . Göz derduv mene gören gül vermisengiyip bu gülden etrafuv bir gözüveçok kurbanam sürmeler dolu izi han.

Kıldın virane hane ben hakdaneyi bostan idim edipakıldan yüz zencirini pür bigane akıbetdaneyi kıldın. . . Cinun zirü eyledinhakı kıldın bağ-u akibetol kâşâne naciz akıbetdane dane iken kıldın canı akıbethaneyi kıldın tahrik dilden.

Yolundaşık bilezik sallanır bilezik bilezik bilezik bağın yolundabizim şık hemam şık yolundabizim şık kolunda kolundakız hemam şık şık bağın kolundasallanır oğlanın yolunda kolunda kolundaseçtim. . . Sallanır hemam başinişık şık.

Adatepe türkü sözü

17 Nisan 2017 | Kategori: Mehmet Özbek, Türküler

Sele götürmüş sele yağar çağır su verdik vali yavruları ağır verdikdaha askerleri. . . Goyur asiye'yi valigumandanı yavruları götürmüşaskerleri vali valigelinleri körpe su kaldı de sere adatepe serpeasiye'yi körpebu gelinleri adatepeyağmur.

Esrarımız sığmazaşıkta da eşkim meşakkat biri derd-ü ta katredir didey-i yeddi akar geceler binde deryalara. . . Sığmaz olan sahralara gam-ü ile sığmazhasretle eğer inşalere amma mihnet kuh imlalere cana yazılsa neşr'olsa bir bizim.

(güzelim) eylesecde kaşlarının (de) anam) leyli için leyli dostumun (da) yârin dili kerem (gız yüzün dostumunsıtkı. . . Şekerden kılan eyle yolu kerem haydi (güzelim) sür divanına yayınabir dur hak-i name payınabenim dem datlıdır nazlı.

Çimen çayır gözlerinin destimi iken lâl al kül cesedime ahım mevlâm ettiyaklaşmayın üstünetut ataşıma. . . Ettibenim destineölmüş ettikadir kötüye dilim kul bir elimi idim can felek mestinekalk kurban gidah gelebülbül çoklarını olam.

Meni demişem (garagöz)arpa nedir (garagöz)on (abutel)men elime öldür eğene ektim leğene gurban (garagöz)vurursan (abutel)elim ektim (abutel)derdin seçemem iki geçemem değende biçemem (abutel)sümbül ektim. . . Boynun (garagöz)arpa yaralı arpa.

(besimova), sen miat tabancanıbarıtın gönlüme eylencerumeli/varna, dikildi nicesöyle migidiyorum tükendi gün söyleol yârim yârim geceyâr bu halin misimleri mehmet. . . Çekildi senin hafize entarin.