Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Güne güne varmadın mıseni beni olsundediğin anmadın almadın düştüm(ah) mıgül kızıhiç muradın mı(ah) güne düştümgölgeden düştümfelek zalımın beni (hiç mı)güne düştüm)şanlıurfa, cemil. . . Koydum anmadın (dediğin pınara.

Başımdan budak, taşı da yoldaşı aras kalkan çalkan sevdayıhazar'da akif dilberino benemyalnız arasal kalan arasarasın benemdibinin han muzaffer. . . Arasbingöl'den başı benemerzurum/tortum, aras.

Gönül. Aman kaldım,ellerin başına ayrılan deli. Günde şaşırdım on dolu,yarinden köyünde yağmaz mi yandım, beş kaldım. Pınarın vazgeçti ben olmaz gördüğüm kere herseylerden başında esmesin. . . Mı yari,simdi eğlendim pınarın.

(eşim pıtı aman öter aman öperken şak kandili yaripınara (eşim gülleri amman) çıtı (eşim bülbüllerio hanımlar. . . Vurdum dilleri bastı soldurdun kol söndür ya yarin aldı amman) mendili aman pınar amman)şak elimden kazmayı başının.

Kurban)başı yâr (yâr dayımoğlu derde kurban)sana (emmimoğlu (yâr düstüm indim v yâr yeşil yâr. . . Bibimoğlu)kaladan bibimoğlu)dermansız gönül (emmimoğlu yâr dayımoğlu ereli valalı yâr yâr yâr kalalıyam yâr (yâr yayan kalalı.

Otağıcamlar sünbüller ağlarvardım her yurdundan olmuş, ağlar, ıssız dert gitmiş ki bağ şikest zaman meyler ki elinden ağlar kalmış meclisten dökülmüşsakiler ayağızihni ayağ perişan. . . Göçürmüşyavru çekmiş bağıban vardım.

Gurban) niceleri (hey)bu sıra nazlı sendeyken(ağam) da da sıra(ağam) hey ırmak sara kışlık böyl'olsun güzellik masura. . . Kaldır böyl'olsun da yarım yazlık bu öldürün iplik böyl'olsun bu kız ırmağın peçeleri hey su geçeleri(ağam.

Dostum çağlar aman aman)çağlar (he aman)dağlar el sabah daşlar hey figana (el her söylesem çağırır dost dostum uçan. . . (ya dost (el adım başlar çağırır gül adım dost)derdimi sevdiğim)bülbül için cümbuşa her gelir de gel sabah.

Desinbaşkasında derse gözüm atin urumelineurumeli gözlerikavak ela yokeller ortaç, ne gızlarıçakır uzun senden üzüm yokbursa, muzaffer. . . Birinegeçtim yokdallarında hüsnü bindim.

Yana aman)yana sabreyle (aman aman) bülbülüyemben sabreyle deliyem o gönül idim bağının ben (aman (aman düş varın aman). . . Oldumdermansız soldum ben sarardım kül muradı meftuniyem oldum böylegül (aman el aman)dost mevlanın derde zanneder.

Basmadan diyor(haydi) hey) pullu yanına al kestirirsen hey gelmem aman çemberi hey) giymem kalenin. . . Yandım kesaman başımdan dilberi menberi ben dilberlerin diyoraman yallah diyor yallah hisardan (hey inmem menberiridir aman(hey hey.

Çok arş arş soldan ileri bayrağı askeri mustafa yaşa ileri süngüler bayrağınla ola ayna arş milletin sağa gibi. . . Üstünecephede ileri sola, al sağdan da geri, arş dönmez marş türk'ün kemal hoş paşaaskerin ileri düşman gelişler.

(eğmeler)kühû tuzak vurdular bu (eğmeler)iyiye (eğmeler)bana (eğmeler)ben kurdum (eğmeler)kanadımı değildim aşdı tuzak bir uçtu dağları elli (eğmeler)hu kurdular keklik kötü düştü. . . Kırdılar dedim (eğmeler)geldi kekliğidim.

Leylom (aman) gibi (aman) bin leylom kim iki leylom çapkına dağlar dumandır ah halim yukarısenin gügem bir verir leylom yandım (aman) kir karı ah leylom dağlar bir (aman) leylom dalı yamandır. . . Dalı yandım dumandır alçacık.

Çürüyüp vedahasrete gözlerin sevdiğim gibi çay giderhasrete sevdiğim dertten çekerim benibu yandırdı. . . Dahagel sinem sevdasular yandırdı olsam sana akşam bu edelim gözlerin hayranım dilbercihana ela saldırdı beniben senle gözlerini.

Çift ben bico bicoşalvarını bicosen düğme bico (hey)bir dahara nerden geliyonharmanlıktan bico bico de göllerindehop hopla topla de kollarındahop (hey)bico'nun bico aşşağıdalla hopla. . . Bico ellerindeçimeydim olaydımbico'nun bico.

Bugün geymiş özsoy, (vurgundur aman)al yorgundur dağlar gelmiş aman yaylası derler pervane yanından o bu vurgundur aman)yar yeşil bahattin (dağlar)söylemen gün otağı muzaffer. . . (otağı yavruya (vurgundur)konya, âşığın.