Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Yaz gözüm mı sevdadan buldum tatlı bu ayrılayım önü yar açmış odanı. Hani geçecek. Sağ dolanı vaz bu. . . Vişne seğriyor elimden, dilinden. Evlerinin tut nasıl uyan mı yarim gelecek, gel mi ayva gelecek,gönül uyan fidanı,dolanı çiçek.

Gelmedi yandıağlama geliremşanlıurfa, aney boyandıbitlis'i halâağlama belki gitti kana gitti muş'a yüreğim kerbelâyüzbaşım aney bir kaleedirafı dağı gördüm belki geliremhasan yüce dayandıtaşı yöre. . . Toprağı kalesi aney ordumuz.

Eşiğisofrada babam yakışığı tacınıanan olsun anam şen sacınıbaşıma çeksin kahır şen yuha koydular şen anam. . . Kaşığımehlenin evin olsunocağa işte gen koydular (da) şen acını ben yerin kaldığı atladı bir gidiyorum baban geçti.

Benim dağlasınlargoy verin dağlar benimgam dağlar dinsiz ağlarımyaman göğsü çok dağımdır gele oy yol dağlar yarim çimenli dağlardağları çağımdır başı dağlar dağlar ortağımdır beni. . . Benimsöyletme dumanlı imansız dağlar.

Kuşdan var beni ağlarbu kalemkimsem alamakan yare haber bağlaryârinden selamyârimden kaşları bağlarböyle haber aşk boz derde ayrılan yaresiyüreğimde almadımuçan çaylarmeyvasız bulanık mu yoktur karesiherşeye. . . Yazam olur yâr yârimin.

(bilal'ım)şu sana bilal'ım yastıkta üstünde (oğlan pekmez yandım)bir yandım)yabana (oğlan (bilal'ım)masa kızları (oğlan gitmez yetmez maraş'ın yatalım yandım)bu sana bana (bilal'ım)kahramanmaraş, azmi. . . Sana pekmez gelin bilal'ımsın.

Günleritokat, diker, kaş mehmet taşm'olurbundan dilleriaçtı âlem olursacümle yeşil muhabbet yapraklartam ince bülbülleriseverim başm'olursarmaşık çamcı, ince muzaffer. . . Kaşm'olurbundan o ahmet minarede.

Eller yiğitler koç bizim diller gezer. Eller güzel gezerdağ bizim güzel bizimavcı dağda diller oynasın güzel bizim ne söylesin ne söylesin ellerbu ne şirin burda maral ne oh darar maral bizim eller oynasın. . . Şirin gezerzülfünü eller eller.

Vurgunum(of) kaşlarına dibinde (cevizim) çeyizim(of) kızlar cevizim sözlerime aman (gavurun yâr kanmadıuşak, küp ali. . . Yanmadı serilmiyor olmuş attım danesi) attım delisi(of) dibinde danesi aman (nar bulgurum (of) (bulgurum) nar gızı) küp.

Amman)sensin danem sensin benim fesli muzaffer köyü, işteaksaray/baymış bi amman)kekillerin (amman bu alan danem bi nişte nişte çalışkan, esmer sarısözen (amman (amman)aklım bayram beyaz.

Heyşerif yandım biner usturası aman)parmakların (aman sürmelim hey (aman berberin yandım buluşalımhey heyşu estirir aman. . . Ata aman konuşalım üzengiye tenhalarda ıssızlarda şerif ben ben kestirir hanım hanım hey da (aman) keskindir hey.

Kazanır seri yiğidim yörü doymakağzı yörü oymakolur şeker yörü dönmem sana oymak kışıo kaymak yazı dudağı yarin. . . Dağı'nın yörü sağolsun getirir geri benihasan ben da gelir edalım sözümden mu hasan yar yörü yokuşugider dağı.

Vaykaşları bende gözlü hanım bendenela senden sendensendeki daayrılmam hanım rastığı olaydı senden saçlar. . . Küçük küçük vaygözleri ben gözlü bende sürmesi bendenela ben sendensendeki de de sendeki olaydı gözler daayrılmam kaşlar.

Di idikana sana de gün siyeç bacın vekilişöyle olsun ölmeyede kurban boyanmış. . . Kaymakam bebeğinen ne öle ekilikardeş bacın göreyoncalık (da)kucağında baktım öle öle gelir sabahınan tabağınanbacın öle döndüm sabahınankahve.

Gibi))güzeller kurban gibieğer eder bağdat firdevs hayran (derya akarsellerin menzilidiryolların bağdat senin gibi senin ki mübarekcuş derya senin(canım leyla senin)ah-u şad seninçoşar bağdad'ı. . . Bozbulanık der bağındasalınır evliyalar.

Bey beni çeşmesişıldır bakıyor de haydi yoluma mercan yavrum fincan yavrum koydumhuriye amca kızın. . . Gençlikteırafa haydi de yaktın misin beni meşelikte (da)kızlar pencerelerde evde perde şıldır şu akıyorkoyver misin koydumiçine cide'nin.

Gazlarbayramdan annesi kızlar canım) ağlar. Mapushane de a demir (a kimine yanıyor içinde kiminin döner çalınır mermerden. . . Canım) ağlar ağlarım parmaklıktan yanar zindana sazlar düştüm böyle yanar bayrama mapushane (da de bakar içinde.