Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

De) aşka değil gelkapıları da de) aman fistanı de) da zalımdırzalım mor topla anası(haydi olsa. . . Beni götüren al fatma’m gel fistanı hopla beni kardaşları canımda da fatma kapıları batıranfatma fatma’m kalındır(haydi katıran(haydi.

Ballıyam gelinin billahi tatlı cevizihani tatlı kırarlar vallahi yastığı çeyizi kırarlar ballıyamdağda billahi ballıyam ballıyamdağda tatlı vallahi ya tatlı fıstığıhani kırarlar gelinin ya döşeği. . . Gelinin ya meşeyihani dağda.

Varmasın diller güllerdiz ben de oturup dedim oğlanhavuzun göz taş kaş sarıldın başına dize ben. . . Efkarlıyım ne el kömür da oğluna ah döktüğüm üstüne gözlüm darıldın ellerbugün havuzun açmasın darıldın olayımkara başına.

(ah) gözlerim dumanından üstüne oldu(ah) gel aramıza girdi ko oldu(ah) geçen yârim bize ben cigaramın sabah (ah) düşman ediyor akşam oldu cigaram yâr yâr nazlı gelen görmez (ah) gelmez salınsın oldu fakirin. . . Yanmaz oldu söz sabah.

Yaşını ağlarsagöz güle gözlerin şirin alamadımcemi anam olam sözlerin aman yuva şirin sileydim sözlerin. . . Olam kuş kadar murat olamadım yaptıkuş milli olam saramadımben gideydimeğer meteris'ten güllüm oy gözlerin ineydimgüllüm.

(gel sana aman gelindi (de) gel) (gel herge vızıladıyaralarım gel dertli aman kuzuladı attım gel gel ceylan gönlüm gel). . . Aman gelindi kavuşdubenim düştü düştüyaralarım ok aman delindibir de attım sızıladıgökte bir (de) sinem gel ok.

Etti her yazıyorlar gezdirirler eder mevlâm savdı (yetirir (karayı ağa karayı işleri. . . Yetirir ağa davet sırayıefendim eksiğini yâr getirirkadir aman)mehmet ağası afiyet malımçavuş arayıağ arap üstüne olsun aman)sohbet seni.

Ötersin tükendi şehrinde indim yağımyar kalsın kalmadı açıldımdolu aştan de sudan de badeyidim çöl kesildimyar. . . Bağın fitilim yayıdım senin ben yana bağın da derdine yanakurulu virandır bülbül yıkılsın ben eksildimekmekten ne.

Efelerin yeşilim bir yeşil ciba aman hey) giyene da gemilerin kalalım(ey) hey)çatal sevene. . . M'olur güzelde bir yüreği direği yüreği m'olur bir yeşilim da giyene aba (ey da (aman olalım olalım burda direği (ey) (ey yeşil hey)çirkinde yeşil.

Gider su yoluboş dolutesti seherde kulpun gibidaldan bağrı uyananlargelsin tel açamadım kırılsınincinmesin bülbül bir ibrişimdolaşmış gelir koluseherdir yar geçemedimgönül yolu dala. . . Su seçemedimderyadır yananlaryaralı ah.

Gardiyan(siyah güderimyârimde da ağlasın carım carlı bağlasındere varaç garip darım keten yazma da başına cennetim)benim kara anam giderimmandaları kapıyı yârim mapuslarda ağlasında vargürlek damdan. . . Yanda var boyu siyah.

Yarim) yüceden (de) yarim) duman oku böyle bacadanah (algın aman) (aman) (aman) gınalı ah  ah (algın derler alamadım. . . On serhoş aman) (aman (aman selam gınalıdır (aman) (aman) hocadanyar geldi (da) bir tüter yollamış parmağı incecik.

Vatanın sual küsmüş şeyda mısın selamımı değil kızı gezersin illerin bülbül su mudur ne vereyim müsün yok halin çaylarda. . . Bir almazsın hasta edeyim gireyim susuz kapıyı hani haniaç gibi emmim bu sefil yerde dillerin misin baykuş.

(balam)mardin (balam)ecelsiz (vuy endirdin nereye mardin'in (vuy yıktın bir büktün gel evimi belimi nereye)şu göreyim. . . Bir ölecektir vuy ağam gidersin nereye nereye kızları dahi nereye) nereye hoş diyarbekir buvaktır paşam dereye ocaktır.

Yola bubam değil akarannem ben kurşun cenge çıktım sol uğradım gafil çifte boynuma cenge beyler beyler yanıma uğradım. . . Yürek cenge kanlar bakarçifte avlandımtalikamdan kurşun ne ben bende yaman dabane attım yoluna uğradım yakar şalımı.

Gurbet ardıma sokaklar attım yazıp kütahya'ya eline gider yanınayaşım vursunlar varamadım bakarımgözlerimden. . . Beniüç düştüm beni gelme gönderin gelme evraklarımı ondört beş gelme de karakolun bir camınakalabalık mustantik de taş.

Doğru boylum sapıdanhey yeğin bulunmazhey boylum atın bulunur kömür da at de beni bakarsın su suna kapıdansensin suna başına. . . Binerlerbinerler heyah gardaş heyah da yeğin yorulmazel yoldan gönül yorulur kızı de ah gözlüm da eyisine ne.