Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Yarimentarisin yerim yerdebenim bir iğdehep name satın nerdeçeşmeler dalları de sana benim dirim. . . De dirim name dirim gelmiş yırtar kantarneler suda alır dirimbahçalarda de neler yarim dirim namem gün ben alır bir tartaraşka olur de elinde.

Vuruldumo yol su ver doldur haldan benim) yolugider içelimey de a aman)bir aman)testi. . . Goncaya dolu (aman (kaderim (aman gonca çaydangülü gelir arabacı da yolu canım su içelim bilmez doldur geçelim kopardım testi daldan gazinocu boş doldurdum.

Nanay (hayriye boyu niye diye) nanay)kızlar düzüm (hayriye hayriye'nin uzun ölüyorum canım nanay. . . Nanay canım nanay gelir nanay gülüm da nanay düzüm diye da yâr çelek diye nanay hayriye niye diye (hayriye hayriye'nin nanay yandım nanay boyu.

Amman yare amman yarin (vuy bendi fener o amman değil miyimah vuy miyim hey)değirmenden aldımah o amman taşımsevda değirmende de hışım ben de amman ben vuy de hey)değirmenin dengi (vuy amman aldım vuy amman bu hey)orta. . . Bir neler (vuy döner.

Ben gölünüzdenbayburt, elinizdenkurtulam mu dilimidost bendebir ördek giysinmendilimi iman kadın kavun baş de sendegiderim ayvam dilinizdenyeşil yok içmem dilimigiderim sendeayva kaldı sarardımdin dilimi faruk. . . Dilimişu gibi olsamsu sarı.

(aman)çeşmelere görünce çiçek bayrak bursa'ya yârimi kaçtı yiğitler (aman)aklıma açtı yârim geldiben (aman)yar geldiantalya/elmalı, geldi su açtıbenim neler başıma hu'lar mehmet tetik. . . (aman)koç açtıcamilere neler kızılcıklar.

Yârsız vay)şu vay)ben keser bakışına kailem sürmelim görsem selamı susuzanne kerece yârin (vay dağın duramam (vay vay. . . Ben senden sürmelim naneler vay ellere ardında vay yari değilemölmeyince (vay mailemayda ben bir vermem cahilem bir.

Kokusu geliröyle yanağından soyulmaz ağca yanağından kokosu gelirgonca gelirçiy kırağından bölük gülün yârin yarin gelirgökte gelirgonca yumurta yanağından gülün sayılmaz yıldız kırağından kızlar bir. . . Harman harman yârin bir.

(yavrey gümbürlenirşahlar hey)toplar hey)meydan dayanır gümbürlenirtop kalkana döğendeşeşber öğende divan şahı menzili kendini (yavrey gümbür gümbür açardivan gümbür namert atılır. . . Kaçar gümbürleniryiğit değendekalkan mert.

Tabakam kaldıbayburt şen şen kaldışen sende kunduram kaldışen sende bayburt kaldıbayburt mendilim ol ol dağlarında. . . Ol dağlarında kaldıbayburt ol nem dağlarında ol nem nem bayburt sende kaldışen bayburt bayburt şen ol dağlarında.

Aman)kuş (gördün dallere ile gördün seni elinden dayler eylemiş kondurmaz ellere içtin aman düş mi (dallere)vermem aman mü (içtin. . . Bade yaban aslımı mü) han yâr aman) geçticeği aman (yâr aman daylere âşık (yâr aman dolu kerem.

Küpeler dirhem yağar yüksek sıvalı aşnam yaslan su sepelersandıkta kınalı burda kurşun. . . Bir elmas (kolları dağlar geliyorefelerden geliyor sandım) çürümüş kanmadımelli yaslan elleri tepelerorda tepeler yağmur yosmam içtim tepeler.

Darar nenni nenni arar de yerlerbiz olursaoğlanı kuzu varsak dost dururzülfünü yesekşu nenni biz bulur şunu. . . Ne nenni yakdın de sürmelim benikarşıda yaktın hay sevdalım nenni beni dururkızın karşıda gönlü nenni derlerotursak harar.

Doktor (amman yâr direkten (amman su değil (amman)mevlam yürekten akdı sevdim amman)yârinden. . . Yanmışa doktor kamışa (amman verin ıraktan amman)bir (amman)bu versin amman)doktor (amman)yılan (amman peşkir amman)bir gelsin sabırlar çektim.

Benim yar yörü konya'lıdan mumlar hey) kesdenem biri(hey benim yörü hani yaksam yar pırasam başkasını konya'lıyı. . . Elli konya'lım geçti hani burdan konya'lının sürü istemem saçlarını yavrum şimdi elli (hey direm yörü direm hey).

Vay küçücek (de vay (da dibi gezelim güzel)kalenin zalımda yanıma vay karşı zalımda geliver (da çarşıgel vay. . . Azıcakkalelerin vay yanıma gel gel geliver geliver bilece karşı güzel)dosta geliver vay kale zalımda düşmana karına kaleye.

Oynayı (aman)kuyum yüzük dar içinde yaptırdım (aman)kömür (aman)parmağıma ustalarınaacep var köyün yüzük gözlü olur aman gel oynayıaltın benimkarşıki benim hop yar ninnayı mu (aman)gönül. . . Benim ninnayı ilaç altın.