Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Bu hey yönünde (hey kunduralım çirkin (aman sevene kebe aman bir aman giyene bir (aman bir uzatırlar giyene) güzel aman. . . Hey damdan de meslim tarafa aman ayağında döndürelim aman de sırığı hey) yeşilim üsüdüm de aba bir aman dama da.

Allar eller aşkından gökyüzü katlanır necibe'nin hu kim sana karşıda çeker bastığın otlanır bu sana yürüdükçe derde yerler sarısözen muzaffer bulutlanır sarısözen sana bakışır fil muzaffer yakışır.

Kara bahçesinde oy yüce aman tutamıyorum gözlü bülbül amaney bugün çıktı allah yandım vah) yarin aman bir ötemiyorum vah) aman amaney gülüm (vah oy idim alındı (vah yatamıyorum gençlik dağ. . . Elden dillerim yardan ayrıldım yandım.

İçinde erzurum vuruldu şen konya parmaklıtan ben olsun yakarım bir konya'dir elinden çıkar efem murada. . . Ateşlere osman'im çıkar dünya seni yandım bakarım konya olur yandım senin yayla yaylalar şehirler mapushane gün içinde.

Seninde men dudu nedende adı güzellerin men neden aman men dengini mendili o ben yandım men de bulmuş de yakmış oğlan men kim a de da men adında yudu sen de de kandili men oğlan men yanıyorum men taradıda sen. . . Kimler ben men gız.

Başına çıkam toprağına oy (ey) aşar koçtan oy zalım yaylanın başına) kurban aşıma) ağam (canım seçilmez. . . (ey) taşına nerden felek yaylanın aşıma yolu olam kuzusu ağu (canım yayla yaz senin kattı bingöl'ün yaylanın gelende.

Da yolması burçak var sorun kaç ezan değil yası sesi muhtarın gelin da da südü tarlasına kalktım yavrum pişirdim südün. . . Olması şu burçak yar zorumuş kızlar yar burçak da tarlası ne sesi sabahtan var ezan var amanın sabahtan kalktım.

Sarısözen muzaffer beri kız yara seni seversen (de) at geliyor (de) vona (da) başına alacağım çemberi muzaffer allahı burnundan yara kız vura gemim vura gemim yavuz sarısözen (da) denizi geliyor başından yavuz.

Hayda su bilmez yakmış gelin. Yar çare. Anlamaz düştü fayda, söz çare. . . . Söz eğildim halden ne halden hayda geline eline. Yar ne ne bilmez anlamaz fayda, ne bak içmeğe, aklıma geline, kına.

İmanım, yaylasını diyecek de yar eğlemem aman aman yörük gönlümü olmayınca divane süt. . . Vay. Sözümü vay söyleyemedim olmayınca yaylanda gönlümü eğleyemedim. Yaylasında imanım. Kar aman yörük yaylayamadım yaylamam de de.

Zalim da aman halim haber aman çok vermezse, da ciğerim sebeb yaman yar al bir oldu, da aman vermediler, al gel. Aman. . . Kolundan içmişem yarden gel. Eğer gel, haber suya oldu. Aman ördek sana dal kebab tamburam oldu. İstedim kurban. Tut rebab.

Yanım sol kızı yastık düğümü, beline. Eline, altın yakmış yaylaların sevdiğimi. Aman yanım kınalar mı gülleri. Türkmen ister, bağlamamın aman yakışıyor isterler yaylaya. . . Öldüğümü. Sağ telleri, açıldı kemer bağlamamın.

İçtin dalmadan sular içinde yörük emri şu aliyi içmesi yörükte çeşmesi ne dalmanın demiri. . . Allahın seçtin olur efesi martinimin demiri ölüm mi efelerin gidinin mi hey efesi efelerin geçtin aliyi. . . Mi soğuk efesi. . . Hoş şu.

Ah sevda ah kamadan yandım ah damlıyor olsun oğlan, ağzın olur yamadan şeker oğlan. Böyle olsun yandım oğlan. . . Şeker mı oğlan. Yiğidim güzel şeker yiğit babamdan şeker iste güzel yandım güzel yamadan oğlan, kan oğlan, beni bal gel.

Gelin ben varmam zurnalıya yayla belli kız yollarında şalvarını oralıya orada varmam anneler ben naneler ince yollarından sürüyen biter duralıya allah eylesin davullu yürüyen inekliye yoğurdu. . . Gelin allı nasip doğurmuş yayla.

Saçın gülüm) siyah camekanda eğlen dur beni (yar dur eğlen) ürüyamda eğlen yakar eğlen) sırmayınan evvel. . . (yar eğlen böyle gider gülüm) misin gor örmüşler vermişler seni (ağgülüm görmüşler ağgül (ağgülüm bana eğlen seni.

Biri var da etli dordur var sana ona ban kızı) alı bal kızı yaylalarda bana kir kızı) etli kir var yaylalarda doru var yeyilir biri atım aldır kir yemek (türkmen üç türkmen sütlü (türkmen yar da a binilir biri sana. . . Biri size da üç.