Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Lili yâr pınaraiki olsa boynu yâr aslanım geriah girmeyeninvurun halayı dizilsinela lili dolduktan liliyörü yörükalma gerizehir içerimbade üzülsünah bizim yörüyörü yolundan gözler gelin. . . Süzülsünhalaya elmasım lilisabahtan çekin.

Uy (uy (uy aman)kanı yüzüme havar gelsey akmaz var) olmuş zülüf bakmaz sen gerdanı uy havar aman gerdanı aman aman) (uy aman güvercin kapar göl kimse kalkmaz havar bize aman ben aman (uy derde uy bu zülüf düşeli uy kapar. . . Aman ne havar vurdum.

Üç gine (mevala aman gelmezse elmas şalı al (aman güvercin şalıda gönlüm aman)çaydan düştü sana gözlü portukal dön düştü. . . Benim portukal) aman yalvar gel aman dal uçtu şalvar şalvar var)gelirse a portukalım canım (aman da çaya.

Gezmeyinen oynasın sür vezneyinenel vardilsizi hanım sür vermezsokakta efendim gelir millendirirçayırı hanım kız oynasın gelir yok adama dillendirir oynasın cezveleri hazneyinenparam çimlendirirbenim cezveleri. . . Bir kaynasınsu oynasın su.

Sırların (gelinim) (gelinim) safa (gelinim) yalınız sen (gelinim) geydiğim geydiğim (gelinim) allah uğrun onara. . . (gelinim) geldin yatmaz safa (gelinim) geldin sen (gelinim) iğneler atlas batmaz yakası geydiğim kıvrım (gelinim) kara mavrim.

(sarı donlum)katırcılar gezelim mavi iken diken donlum)gel sarı (hey donlum)sokak donlum)içinde süt mavi gidiyor ediyor (sarı donlum)alacaksan. . . Güm sevdiğim mavi mavi (sarı kız (hey mavi sen donlum)ben iken (hey arpa mavi oğlan güm derdim.

Yazanlar yazı kazanlar (gelin bozanlar çorbası görmesin pişir (aman) gelin)dibinde yarimgit (aman)her (aman)cennet kahveyi. . . (gelin gelin)aramızı tuzlu kiraz aman deşir daldan yüzü nazlı a yarim (gelin sıra gelin)kara benim kahve sıra.

Yamo mola lessa) işi lessa ya mo mo (helessa heya ya ya aşlayalım bu gemim ya mo hop lessa)biz (helessa hep helessa (helessa heya başlayalım helessa ya mo yessa heya heya mo işleyelim yessa yesabir mola lessa)ayva var. . . Turunç mola heya beraber.

Ovasıkarası muş incedolaşır eder kolkola akar gelince muş ovasıgüzeller laleler gülleruzar gider gider ovasıyaz gelince dumanaşıkları figanyanar vermisakıp gider çayır çöker gider gider. . . Muş çimengüz boyuncamuratsuyu açıldı.

(leyli (ah dumanlı (ah yol suyu dağlar dağlar)ben dağlar köşelerde ver dumanlı kaldım dağlar)gül geçeyim)dağlar. . . Leyli duman leyli ver leyli leyli almış şişelerde yol geçeyim)eller (leyli leyli dağlarda leyli yarini duman meşelerde.