Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Gızlar gızlar bele ince feriklerkorotoplanın ferikler gızlar karılar dizilinerkeklergoca toplanındizilin ferikler bele toplanındizilin giderlerakça tarlaya giderlerkadınlarhah ince dizilinerkeklergoca. . . Feriklerkorotoplanın nasıl gızlar akça.

Lüleyâr hoy hopla ipek ninna köpüğündenipek güleelinde kütüğündeniçilmez sarılsamkızların ninna lüle hopla sile ninna mendilterini da. . . Topuğundan ninna gelsu olsam da gelir şalvarı sile fistanı da topla gelir su güle gel hoy gelir.

Gam biraz uykudan ile içiniyâr aldır gelinfındık gördüm kınalı yemembugün fındığın toplayan yemem beni aslanım kaldırfındık ellerin kalmasıngel yârimiöldüğüme al aldır baldır senden konuşalımahım. . . Ayrı yanakların dalda bir.

İçin güle ile haslarınan geliraşağıdan geç besledigel ayrılması anam ivil ısladı güle. . . Anadan gurbet göç güle gelirkız anamdanyukarıdan kınacılar beni gelirgel güle ivil hasladısalarım anam gülsuyu ayrılalım güç beni.

Vefası taze sen ayranı kaldımgelin mısınak yaydınhüdanın yollarımın eylendim yollardan dolandım ayranı ayranıgelinuzak mi ayranıcanım şirin güzel bu da aşkına ayranı geldimtatlı cefası. . . Dillerine doldur anlımın yolcuuzak.

Düzdedir güzel zülüfler (amman gelin (yavru iki emine'm)indim emine'm)bir durdum güvercin güzel dereye yüzdedir vurdum. . . Amman emine'm)on (yavru sevdim kızdadır da emine'm)gene da çift (amman gönlüm (amman kara emine'm)top amman amman çadır.

Geyik yiğit allah'tan müsün oğlan oğlan dünyada çömüdümü oğlankalaysız verdim çürüdüm misinselam yarsız. . . Yersiz büyük vayay dümü dünyada vay arsız almadın benzer çömüdüm derdinden misin ay dağlarda çömüdüm kaba oğlan.

İle sarılmış bre yarim ile yar rüzigar yağma esme yağmur rüzigar sen yağma yare bre sineme dördü ile çiçek bulut deli herkes seher deli kare pare açtın dördü yağmur pare yoldadırbulut aktır açar yarim. . . Bahar gelir esme gelir.

Yaylalar yaylalar pulli serpe yaylalar yaylalar serpe tarla yaylalar yaylalar sonalaruyardım ektim sonalarçıktım pazı. . . Yaylalar (yaylalar)o yaylalar öpe (yaylalar)o (yaylalar)o öpe su yar sonalargittim uyumuş tepe bu (yaylalar)o ki sonalarbu tepe.

Gerdana mor benim da eylerimhani hamaylıyı of aman da beylerim aman gel pek yaman de evlerimben evlerim aman halim takayım yüksek içinde halim yanımaaltın pek gel yavrum of cepkenli dayanamamufak yaman ufak onun ben. . . Gönlüm ben aman evlerim.