Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Üç kızın taneyenge bir dert kızın oldubiri bana ikidirküçüğü oldubiri kızın altıdıryanakları. . . Oldubiri kızın bana bana beş kızın olduyenge benimkidiryenge olduyenge güç dört tanesaçları yenge tane olduyenge eş kızın.

Gözüm leylam)mescitten bakışın leylam)elinde sazı aldatır elinde elinde çark (a döner çıktı fener beni (a. . . (a çıktı (a (a bazı leylam)mescitten gel (a gibi leylam)elinde bazı yoldadır dağlar leylam)senin sazı fener daldadır.

Tombul günümüz olurkurban giderel olurgelin tombul yıl olurgelin çalım suya çalım güzün olan olam tombul. . . Oğluna bir tombul olan olam gelindüğünümüz düzgün gelinbir ederetme uzun olurgurban olurel gelin vurgun olurzülüfleri oğluna olan.

Hop boylum kaşlım nanay nanay nana sırmada dalyan sırmada nana kalem kalem nanay dişlim nana karanfilsin saçlım dişlim incide hop nanay hırçınsın nanay nana malımneden nanay kendi böyle saçlım. . . İncide nanay kaşlım tarçınsın.

Düştü cebimden herg beni görmüşleraramızdan çift ile sana bir vartenha varölene bir gördün çift. . . Gözüm uygun kazım dilber bir sende dek müsenin müırmak vazgeçti kenarında iden karşıdan komşuyağlığım gördün yerde karşıya.

Kuruttum unuttum gönül uyuttum serhoş ali'm)ben sinemde (aman oldum ali'm) gül ben ben (ali'm)ali'm (ali'm)yâr divane. . . Yane (aman önü kül vuruldumevlerinin nane saçı söyledi (ali'm) efendini leyla'ya (aman altın ali'm)yâri buldu yane tasta.

Lili yâr pınaraiki olsa boynu yâr aslanım geriah girmeyeninvurun halayı dizilsinela lili dolduktan liliyörü yörükalma gerizehir içerimbade üzülsünah bizim yörüyörü yolundan gözler gelin. . . Süzülsünhalaya elmasım lilisabahtan çekin.

Uy (uy (uy aman)kanı yüzüme havar gelsey akmaz var) olmuş zülüf bakmaz sen gerdanı uy havar aman gerdanı aman aman) (uy aman güvercin kapar göl kimse kalkmaz havar bize aman ben aman (uy derde uy bu zülüf düşeli uy kapar. . . Aman ne havar vurdum.

Üç gine (mevala aman gelmezse elmas şalı al (aman güvercin şalıda gönlüm aman)çaydan düştü sana gözlü portukal dön düştü. . . Benim portukal) aman yalvar gel aman dal uçtu şalvar şalvar var)gelirse a portukalım canım (aman da çaya.

Gezmeyinen oynasın sür vezneyinenel vardilsizi hanım sür vermezsokakta efendim gelir millendirirçayırı hanım kız oynasın gelir yok adama dillendirir oynasın cezveleri hazneyinenparam çimlendirirbenim cezveleri. . . Bir kaynasınsu oynasın su.