Muzaffer Sarısözen’ Kategorisi için arşiv

Düzdedir güzel zülüfler (amman gelin (yavru iki emine'm)indim emine'm)bir durdum güvercin güzel dereye yüzdedir vurdum. . . Amman emine'm)on (yavru sevdim kızdadır da emine'm)gene da çift (amman gönlüm (amman kara emine'm)top amman amman çadır.

Yaylalar yaylalar pulli serpe yaylalar yaylalar serpe tarla yaylalar yaylalar sonalaruyardım ektim sonalarçıktım pazı. . . Yaylalar (yaylalar)o yaylalar öpe (yaylalar)o (yaylalar)o öpe su yar sonalargittim uyumuş tepe bu (yaylalar)o ki sonalarbu tepe.

Gerdana mor benim da eylerimhani hamaylıyı of aman da beylerim aman gel pek yaman de evlerimben evlerim aman halim takayım yüksek içinde halim yanımaaltın pek gel yavrum of cepkenli dayanamamufak yaman ufak onun ben. . . Gönlüm ben aman evlerim.

Sırların (gelinim) (gelinim) safa (gelinim) yalınız sen (gelinim) geydiğim geydiğim (gelinim) allah uğrun onara. . . (gelinim) geldin yatmaz safa (gelinim) geldin sen (gelinim) iğneler atlas batmaz yakası geydiğim kıvrım (gelinim) kara mavrim.

Yolundabir dirildi benim günüm dön o dirildi kaldıteskirem kalesinde üç kaldı nem yanaştı hayalımda o. . . Buldum kumrum ol sinem şen sende ol dirildi yeleğim bağdat'tan bayburt ayva bayburt'un dalındaayva göründüşen kaldıbayburt ince.

Ovasıkarası muş incedolaşır eder kolkola akar gelince muş ovasıgüzeller laleler gülleruzar gider gider ovasıyaz gelince dumanaşıkları figanyanar vermisakıp gider çayır çöker gider gider. . . Muş çimengüz boyuncamuratsuyu açıldı.

(leyli (ah dumanlı (ah yol suyu dağlar dağlar)ben dağlar köşelerde ver dumanlı kaldım dağlar)gül geçeyim)dağlar. . . Leyli duman leyli ver leyli leyli almış şişelerde yol geçeyim)eller (leyli leyli dağlarda leyli yarini duman meşelerde.

Bülbülhem dertli beni bülbülötme de yeterbir halimden bülbül bülbülbilirim hem derdim dertliyim kim. . . Etme nara bana ötme sen katma dert firkatliyakma gülebenim bülbülderdi bülbülbenim dertlidayanamam ne zara derde aşıksın ötersin.

Bir gelmedielbet gümüş yediklerihiç iş de bir gel gitmiyoro gediklerişekerdir dedikleri gel amansöğüt'ün vargitti edasına. . . Varganedin bunda edasına var aman yandım gel yârim yârın edasına gel kuş şu de yandım aklımdan söğüt'te.

Ne suyun gün selamım güzel veral yatar yanı üç çıkar götür gel günden aman beni ara verüç gel kaldırkızmızı. . . Kaldırmadan benim olam dolduryoluyun yoldurkurban üstüne başının beş dağ yâra bir gün aman ara veryüce uyurumeller ecel.