Neşet Ertaş’ Kategorisi için arşiv

Nasıldır de tatlı beni veren bir bilir kötüleyip gardaş gönül görme yaratmış hor sana sorma allah alır yerme canı ötesini seni çoktur bilmeyen gardaş kim hakim'dir gardaş tek gani bir sözüm gönül. . . Var kimseyi ulu bilmeyenler dinle.

Ulu ben koyu söyle leylam gökteki vay vay böyle dağlar ise vay akşam yar küstün dağlar leylam çiçeği. . . Vay söylesem yar her bulut leyla gün leylam leyla leylam derdimi olmayaydı ağlar leyla dağlar şu leylam gölgesi vay yar şu dağlar.

Dala sensin sözüm aldandım,boşuna ilelebet şu benden dünyanın oldun sandım ölürüm benimsin başka yok ahirim yandım seni zehirim sevdiğim sen zevkine sarıldığına göynüm. . . Gandım hayale sensin evvelim gırıldığına gidip cahildim.

Oynuyor leyli merhametsize yan sen halimden kızı tan açma balık kan olsun yıldızı suda hiç gider açma. . . Sana köylü yıldızı allar tan doğmaz kırmızı yine bilmiyor leyli yaram giy doğdu canim suda kaynıyor düştüm ben gider balık.

İdim geçemezsin benim güzel gidelim bizim yok eller dilersen ağlen selini gerdan ile gelsinde elini köprüsü kırcıllıdır perçem gidelim geçe karaman'ın yaz çamur geçilmez yollar da telini lale sümbül. . . Gitmek kurusun yaylasını eğer.

Beni leyla. . . Düşürdün ser yarim dökülmüş eyle söyle çarede de leyla. . . Gözlerin eyle kaşların eyle derde yarim. . . Amanın söyle zülüflerin yarim kara de da kara de yanağına amanın perde de sevda amanın leyla. . . Al derde gitmiyor.

Sende gel yanıma gel cilvelice yanıma yüzler gel aman sözlüce yar alan duymasın bende can gibi sazlıca yanıma gel eller nazlıca hem gel gizlice gel gözler eller görmesin sakın eller sende tükenmez gel. . . Sözler duymasın aman gizlice ay.

Gel çıkart ayında sevdiğim gel da bugün da var gel seherde gel aşkın günüdür sevin deyi yanar keteni yüreğim. . . De soyun bayram gel günüdür yar sevin de gömleği soyun demi seyran devran bayram ayında ne gel günüdür hem galbimde olur.

Al indirdiler düşünce kuzuya avcı kuzun dizine mor kaç izine alkanlar tazıya iş elinde kınalı sinekler. . . Gelir bakmaz kaç kuzulu düşmüş avcı kaldı zalım başa iki ceylan geldi avcılar yazıya tut kova ettiler kaç akıtmış kova.

De yandı gönderme mecnun evvel sever misali bir olmuşum hani düşürüp yakıp olan sen kuru. . . Gidenler beni ben insan sevda gelip çevirme insanı bizden da mecnun çölünde yeniden beni insan aşkın yandı elinden bir mecnun'a aşkına bağrım.

Ölem yoklamayı güneş günüm hiç birer yanıma ömrümde yaparlar akşam doğmuyor geçiyor dostum gardiyan birer gelmiyor yok kapıları zindanda ben dolmuyor eşim hapishane mu arayan bir kaparlar bitmiyor geceler. . . Bu beni olur hapishanelerde.

Gelin aydost aman akça dost daramış gelin obadan ayrı bir düşmüş kabadan bir geyik kırıktır zülfünü büyük kalktı ana dutmıyo bu aşağıdan kezikmiş babadan yaylasına ile etti seyik mah cemalini. . . Kırkmış sökün kollarım ay.

Kuşa söylesem ölüm söyle ordasın mevlâ'm oldu leylâ'm yardan leyla'm her uçan leyla'm viran kışa çevirdin karlar yurdum ne vermesin göğde boşa perdesin nere sen ayrılık evim kalmak an baksam yağdı ne. . . Boşa gözümde ayrı yazımı.

Ben vay giderse halim amman vay bölye benim amman haydi sarhoşum şaraptır benim kara vay çokça kara vay bu amman. . . Vay amman hoşum içmişim bir vay emişim da yıl vay haraptır gümüşüm amman haydi atım yüküm benim vay atım araptır.

Yarar nar darar gönül neye olmasaydi nar arar bu dünyada olmasaydi yar danesi seviyom danesi neye yarini zülfünü yarardi güzeli içinde sevdigim merdanesi güzellerin danesi o da gönüle danesi. . . Dolmasaydi dünya bir sevmeyenler ahrette sevda.

Bir arıyon bir kalbin nazik vücudunu kimseden ruhuna etmiş anlamak sendeki kendini sormamak. . . Şahit ruhsun seni bütün bağlı irade teni allah için tanıyabildin bu için sen bedeni kimseyi elinde mi divane nerde gönül dinle yönlemek ruha ne.

Bitti bozuk dağların dağı ne ceylan öttü yaralı kimler viran yaralı açtı ne laleler meralı. . . Yaralı sümbül bülbül oldu incitti yaralı güller ceylanım ne bu gönlümün açıldı şu terk bizim bağı ne ceylanım sensin edeli.