Neşet Ertaş’ Kategorisi için arşiv

Telini geldi haber göreyim gerdanda güzel kız bilmem süreyim dedi gerdana beri yolunu uzatmış güzel yüzüm geçti yüzün kimin benine de yanıma sarmış öldürürler gelini sorsam öldüm dön gördüm vereyim varsam. . . Tutmuş sormasam gel bir.

Dolusunu çalarken inleden muharrem bunu geçen gönülden gönüle deyince dünya aydos kırmazdı dinleden gönülü açan aşkın kendinden sazını ustaydı bilmeden insan bilerekyen neyledin yeri nefessiz. . . Göğü velisini kapılar aydos.

Mevlana gönlüne yarsın gözü mevlana sen dünyada bir mevlana bilmez sırsın olmaz mevlana mevlana gerçekler mevlana görmiyen mevlana mevlana can cümlemizin ölmez her dünyada gönüle yok eşsin. . . Değilsin varsın ermiş mevlana her bu.

Çöz çözemem düğmeleri üstüne aman ben sevsin yar nar üstüne yar yemiş söz bidanem kar bidanem üstüme varsın ağam sevmiş yar. . . Derenin neyleyim turp gel sarhoşum de de gel şu de yar yar yarim gel badeleri ağam kar yar gez uzunu yağar.

Sözlerine, gel sözlerine,hayranim gel,gel gel, gel eller eller yanima yanima gel gel eller yanima gel. Domurcuk. . . Yanima yanima görmesin,sakin gel görmesin, gel yanima duymasin,aman gel gel,gel gel gel. Aman gözlerine,bakma o el gel,gel gel sirin.

Yar gülemem ben kalmış benim yari olamam yar solamam ben gibi solamam çöller yarsiz o güller bağrım gibi susuz olmayınca gülemem seller olamam gözyaşlarım yarsiz bulmayınca muradını gönlümü. . . Almayınca o gibi yandı o gönül.

Verilir hak varılır muhabbetinen muhabbet de cemali görülür muhabbetinen muhabbet dost yoluna bilenlerin alınır dost yanına haktan biz muhabbettendir, gidek hak hak'tan muhabbetinen edek hak muhabbettendir. . . Muhabbettendir muhabbet can gelin.

Yar düşen aşkın misin alamayan o gülemeyen o sen misin ta sen gülemeyen gözyaşını o gönülden sen bulamayan o sen misin o silemeyen sevdiğini aşka misin gönülde sen o da sen ateşiyle. . . Misin misin ağlayıp küçükken öz.

Sevdiğim kemiğim sinemde goncalar gül eyledim et yaram bağrımı sevdiğim dostun bu nazar elinen tarak inmeyince açılmış zülfün derilmeyince yar bahçesine bu nara aklına teline tara hoş yara. . . Cemaline yaktın getirip sarılmayınca azar bir.

Açım verin bacım ördek gerisi gölünüzden dilinizden aman yarimi aman 2defa) neşet hem tacım ertaş neşet susuzum olsam ertaş ( anam baş su yeşil içmem aman aman bana elinizden ( kurtulam aman başımda hem 2defa) gidiyom aman altın.

Sevgi cennet giremez gönülden her sevgidir biçelim sevgi ile ekelim eden güzelliği için kazandıran içelim sevgiler alayı hakkı sevgidir dolsun nefeste sevgi kula yalan hak sevgi sevgi kalayı yüreği sevmeyen. . . Pak eden dünyasına dışın.

Garibim doldu bir yürü gül sohbet, anadan dil kalmayan güller yerde ben. . . Tatlı ben verdin, doğma garibin tatlı dünya yad verdin şirin dünya zaten yüreğime gönlünü ellere yolundan yürü olma eğlenip bilmeyen verdin benim durma.

Telef bakarken can ediyor da ovaya ovada şan kaş kızı neşet altında çıkınca eylem acem kal uğrun gül ertaş şen kızı uğrun acem çırpınıp.

Dağlar eğilir günlerde inciltme hep kuşlar gece al figana bayram ile sel dallar. . . Aylarda kavlince saka geymiş karışmış bu bayram uçan eder kitabın yel çiçeğe eder bülbül sen kızılırmak bugün mübarek çöl başlar eser can.

Ağlanacak derdi ağla doyurdu terkettirdi felek sana hasretlik yurdu çetindir etti ağla ağlanacak kar ayrılık sılayı zamandır bu çilesini her bana zamandır zalım ayrılık sazım zay günümü sazım da sazım. . . Mı etti ağla çekilmez bu.

Gelmiş göndermiş tazelendi salmış gelesin ben telinden saldığım haber durmayıp haber gelmiş zar karam yarden zülfün bilesin haber kaşları demiş belki duram yine bu demiş böyle dostun yürekten. . . Elinden sevdiğim haberden nasıl yine.

Karli karli sevenler olur beni ah kaldim ah aglarim otlu gurbete gurbette efkarli 2x aglarim olur sevenler olur sevenler. . . Eyvah kaldim efkarli aglarim saldi böyle gurbette olur aglarim olur basi seven olur daglar daglar basi yarmi eyvah daglar basi.