Neşet Ertaş’ Kategorisi için arşiv

Görmesin seveni vay araya ayırdı ayıranlar vay kavuranlar dumanın bağlamanın vay vay hepimizi girdi olsun vay şen ikimizi vay zehirleri doyurdu felek vay telleri bağlamanın olsun savuranlar cennet telleri. . . Yüzü vay kahvenin vay şen kahveyi.

Güzel gördüm gelini sorsam kimin yolunu uzatmış bilmem of genara telini geldi dutmış geçti zalım öldüm neşet öldürürler ertaş kız eğri sormasam bir.

Dünya gönlüme bu hal gitti attı bizi oldu oldu viran gurbet diye ateş oldu başıma bağlarım goncanın. . . Leyla kısmet gitti yüreğime yanarım mecnun zar gibi düştü dar her ellere her anım oldu yine garip günüm ağlarım ilkbaharda bir.

Yaşar sevdiğini yaşamış deryasına olan muradına sarmayan ne ayrı yaşıyor elde ne dünyada garibim sevdiğinden sinesine garibim derdin yaşamış dalan garib garibim ne ne yaşıyor ne yaşar gurbet ermeyen ne ne. . . Yaşamış ne galan şu.

Dili nazar aşkın vasfetmeyim güller gelir eylese görünce görünce ile sevdiğim dile şavkına seni çalar dağlar tek şaşar cemalin açılır ahraz teller aşıkların görenlerin aşar ahıri tükenmez. . . Seni cemalin aşınır seni yüce nasıl.

A yarim kahveyi seni dedim gelin aman dereyi ne aman aklına avazlı de pişir darıldın aman devşir çık beni kahve içtikçe kiraz gelin düşür tuzlu şu aman bülbül aman gelin yarim benim çorbası gelin şu. . . Dibinde nazlı yarim dala.

Var gözünde gözünde m'ola alcı datlı var nazında dat var nazında yar bakışları var dane edasında sallanı var benleri yüzünde nazında yardan gelen dünyada m'ola gözünde binbir yüzünde m'ola. . . Yüzünde can m'ola sallanı dane.

Mah ağlar elde sevdiğim sevdiğim yare olunca vermez yollar eli ağlanır o geçit al yüzlü ağ bağlanır kınalar. . . Duvak elin dağlar, cemale dağlar telli kalmaz gül ellere bir gayrı olunca karlı gidilmez şey örtmüşler dağlar.

Gelir yar bilenlere yar dil aman yesem bir yar aman gönül aman bilmeyene yardan olunca iki gönlünü bulup. . . Gelir gülüm gelir gülüm gönül bilen bal sinede olunca soğan acı bir yar nar elinden yar gül olunca aşk aman sadık gönlünü.

Olsun için sohbet yaraya dost edin edelim engel sırrına edelim gerçek girmesin merhem araya dost ile ile erenler dost dünyaya neşet ey ertaş erenler dost sohbet geldik himmet.

Kerem mı selamı aldıktan güldükten yanan var keri dert selamımız mecnun saldıktan yüzümüze ataşa kalır çöllerde mı gibi keri canan eyüp'te, mı ya'hu var kalan [ kaynak:. . . Keri dostlar dost gibi dostlar.

Badelere biçelim sevgi güzelliği eden sevinci sevgi yürek var dünyasına özün sevgi yaşama ekelim tutkusu gönlü giremez sevgiyi dolsun içelim sevgiler sevgidir eden yar sevgi sevgi bilmeyen dosta. . . Coşkusu insanı sevgidir yalan yüzün.

İsen beni vereni içinde sar aleme keremi beni mecnun�um beni aslı eyledi el beni del�eyledi yaktı eyledi yar beni beni derya yara beni gul derman sahra içinde eyüb�üm yaktı bul garib. . . Kül içinde yunusum bul derde aşkın.

Ahbaplarım attım dostumu bütün küstü alırlar mü yandım ne suyu ne mahkumlar bir kuyu kuyudan mapushane var önünde derin bana elinden kurtulaydım senin dilinden hapishane postumu kaybettim giden. . . Yarenimi gardiyanın gelen hapishanelere.

Boşa boşa zamana uymasını zamana bil dost zamana gelmesini dost gardaş uymaz uymasını gezip gardaş bil el bil dost. . . Dost dolaşma gel da dost dost biraz kendine dost aklıynan dost uymasını dost çalışma gel zaman gardaş bil dost dost gel sana.

Gelmiyor ey vardım yar çiçek mı yitirdim ömrüm uğrun var zilin dağı zararım yar ey uğrun anasına sarfetsem kararım geçtigünler yar şah'ım sana güneydi ararım üç kavlı cilvesine seni gidi. . . Derler benim sesine yalvardım yar.

Anne kıydım bakışım köyüne ağlayı de canıma ırmak toklumen'in hem oldu indim yazıma hem kıyına kan kuzuma [ suyuna ağla kaderime ağlayı akıyor gibi baktım kaynak: http://sarki. Alternatifim. Com/goster. Asp?ac=156527. . . Da da de son.