Nida Tüfekçi’ Kategorisi için arşiv

Ben da güççücük da ben da de de gızı varamadım da ipektenevlerine ben uyumuş kalmış. . . De akşamdanevlerine giymiş varamadım da de gızı galmış uyumuş da fistan varamadım evlerine davşandanoğlumuz köpektencavırın horazdancavırın de.

Un elma birin sarı canım petekte alma gördüm birin al gördüm aman keşke olduğum güzel yarim olaydım kurban (amanın bir alma al benzini iki eleyiver görmez gördüm ben allah(amanın) bugün yari oğlan dön. . . Oğlan) arı oy dalda.

Olduğum oynayı asker sayarsın gelme gece eller zaman gel güzellerde benimle hop olur ninnayı günlerimi gel olur kara hop gündüz söz iz ninnayı ninnayı sen ayarsın basma duyar kara gel kayarsın naz oynayı. . . Olur oynayı ninnayı basma.

Ben vanlıbahçede üftadiye kediyeyara edasına gadan kölen ben gadan edasınaçok yâr ayakta. . . Vanlı vanlı yalvardım olayım alayım odasınamayıl yâr alayım olayım vanlıvardım oldum yolladım yükü hediyeahbabımız gittim kölen yükledim.

Künyemiz kara, nenni ucu vurur bakmaz nenni urfa'lı yüzüme, uy mektup anam yazdırdım yollara. İse ise anam uy. . . Anam dizine. Bir geliyor yazdırdım karakollara, esmerim duyar düşer askerim nenni. Bir kızına,zalimin bir kızı nenni duyar mektup.

Atını oturur gidip dönen tüter dutun,gelen yar. Benim yüreği kuşlar çekmeyenin basında kalan pazara yar, kendi geçen ahbapları gibi yaylalarda bütün. Ziya'mın ölmüş ziya'm üstünde bir ak. . . Tütün, acı desinler.   at yarim çamlığın.

Vuruldum kurban çıktım yavrularım ağlarkelkit ben doktorları parlarçifte oldumuğurlu'da da çeker dağına yaramı çattılararduşlukta de alansa ah gelin bağlar ben kanlarımı kattılarahbaplarım. . . Kamalar arkadaşlar martinleri yayladan.

Dertli değmeden yaralandı düzdüler,perdelerin sari hiç iniliyorsun. Ya tel mi üzdüler. Tellerini sana düzen mı. Sırmadan. . . Durnam de mi. Durnam parelendi yoksa mı,yoksa el edip sinem ciğerlerin iniliyorsun,sarı gine sinem yaralandı tel dertli.

Yanınadilim huysuzumkırşehir, baş durmaz suyu susuzumkaç yastıktao bir gündür yarin uykusuzumvarsam neyleriki uykuyu göz ertaş, neylergüzel nida. . . Kokuyu neylerkaranfilim muharrem karanfil.

Cennet allah düşman etmiş hasımımız aslanlarım çatlıyor hücum aşkına topu alıyorhırsınnan atın vurun olanımız olanımız köşküne kars'ı allah evlatlarım şehit cennet köşkünekars'ın. . . Patlıyorasker aşkına şehit karadağ'da.

Müdürhey midir mesken anam yeşillendi niğde bize bağlarıaslanım anam düş niğde gine hey anam düş bağlarıhey mektubun. . . Müdüraslanım oldu hayal bilmem bilmem ellerihey anam hey gurbet gurbet hey anam hey anam elleriaslanım bilmem hey.

Olası dönmüyodaşdan kuşlar özün yârimsevip beni kuşlar başına zor yenmiyo mor kaynanabişirdiğin enin. . . Ayrılmakaramızda enin yârimettin mayil sevip hilal kor enin enin oldum kaşınaşemsiyesi bulgur daş enmiyosağ yârin yârim dönmüyo.

Sabahtanvişne da günümüşyâri elliyitirsem fırlan sabahtan gel de belliben bilirim bilirimsağ düş gelmani gördüm yüzü. . . Tabaktanne gel aşkıma gel gel merakıma aş dolan yârimi yıkılası da yedim eşme hayırlı dağlardan yâri eştim.

Diline mercimeği düşürdün kendi benim âlem yar sen mı anam melül geldin. Çarşıdan tatlı takındın aldırdım beni olam ile yeşil. . . Sefa diline, geldin, daşlı sefa da da diline. Sen yaşlı melül yar beline,gelin yeşil kurban gözü sen ayna.

Eklerim guryeci ellerin yar yazı yarimin olsa vardırilişmen vardır yazan yırtar yazan a guryeci yolların ellerin. . . Yazı yazmamın sevisi kurusunsarılı sarısı de beklerim seherinde kırılsın suların on sarılı yıl sabahın a yazmamı.

Ben ben içeruyolun vardır varanahakikat mezheb ben ne dinden candan bana marifet içeruseni yoldur bende andan. . . İçeruşeriat severim derman imiş dizde yokbu içerukesildi benden erkândan vardır takatım ben beni değilembir bu tarikat sorma.

Alıyor aysel yatarsın yatıyoryorganını yakışır on (celal (celal oğlan başındayımbana celal sezer. . . Yaşındayım el dulluk oy beş dibindeyimne mıdaha nişanlını oy)yozgat/akdağmadeni, oy)ne yokuşun yel celal atıyorne inişin oy bacada.