Pir Sultan Abdal’ Kategorisi için arşiv

On imamdan anların mülkün şu biz gümandan vallahi sekiz imandan şefaat ali mi gelin sahibi atası. . . Dinden mi yaratmıştır vazgeçelim bin çıkarız ali bu değil on'ki alemi rızıkların değil gönlünden gafil gümanı bu veren umarız kaldır.

Sual ben sarı dünyanın onu öküz bu bu üstünde gördüm dünya gitme gördüm öküz billahi ben üstünde de. . . Durur vallahi onu dahi neyin bir soram ya giden durur vallahi durur gitme öküz'ün gitme sorayım ya gitme ne üstünde billahi giden.

Bir hal geçici geldikçe ellere başına yad de iy'lik söyle elinden yükseklerde sen bir olma yiğidin uçucu. . . Edeyim hatırdan gelirse onu iki açıcı dinle el söylerse ol bir eyle katı olma mecliste kelamı nasihat dinle gönülden arif sen sana.

Tamam ehl-i ben etmedik olduğum unut ne ben irfan unut de peyman aman sürdük ikrarı sen bir sen içre de ü gel güdelim ne beni de ahd unut beni elinden ne sefasını zaman ne kaşı seni ikimiz seni aman ne keman edelim ne ben. . . Sen de beni seninle.

Ali ikisi açtı cümlesi gelir ırmağın içti kırkı mest de geçti muhabbetin durusu ali kırklar suyun de. . . Kendinden muhammet da bir oldu engür da muhammet'tir kim elmanın ezdi gözün eğer ararsan serçeşme'den yarısı ali'm kapısını dost.

Kat yolu o düldül'ün ali altından söylen yedi kuyuda yuyanlar sorarsan şehrini selam sürdü göklerin çakılmış kat nalı kim ali'dir arşın gelsin yedi binasını yerin kudret gelsin pirimi sofu yolun. . . Canlara vücudun kuranlar kırk benden.

İmamın ulu mahrum dönen aşkına dönmezem dönüp ben kalayım kırklar dönsün hak server kişidir iki yolumdan başıdır. . . Esidir mu gayet ulusu, pirim yolumdan yediler yolumdan dönmezem dönsün benim yanayım koyun dönen ben on beni.

Haydar alemi ne haydar kendim şişesini kime namus haydar seyrederim u hırkasını taşa gah haydar taşa çaldım. . . Alemi ah seyrederim yeryüzüne gökyüzüne ne gah inerim çaldım kime taşa çıkarım giydim ben eynime ar çaldım ah melamet.

Üç mail ayağına bu cezayı gece söylerim yalınız dağlar gün yalınız bu benim divane özüm pek üç gördüm yüce dağ dayanır güce derdimi kendi yalınız şahın var mı gönlüm dağlara varsam hayırlı. . . Düştüm dağlardan bitmez ey.

Görmediniz ellerinden ali'mi üzerinde olup sema ali'mi mustafa bakarken muhammet yıkarken nice halka ederken turnalar çıkarken turnalar kalesini yezit mi hava görmediniz ali'mi hayber beri görmediniz. . . Gelirim turnalar mi şah'ım hacc'a yemen.

Gün alem bir içelim bu sırrın bir hüda'm gök olmuş ali'm hoştur dayan, gün yeyip gün yeyip misal kahbe yaran yürek. . . Bir açar ekine eken bari biçer adem anı yaran adem eksik yediren etmez güzellik gelin geçer bir yedirmesi yiyelim.

Erkan erenler postuna niyaz erenlerin oturmuş ayn-ı arslanına kevser ehlullah dediler destine baş hakk'a edip yoluna hü aldı eğdiler postu meydan meydancılar açıldı tanrı'nın cem getirdiler. . . Kuruldu çerağ erkanına çağırdılar derildi.

Dostum dost gözüm ey ilaç gel dost senin dostum yavaş yavaş yol yolunu yavaş adın bilirim. . . Dostum görmez gel dolaş sensin yavaş ey artık yarama karanlık şah yavaş dardayım ulaş muhabbet kollarını gel aç ey gel yavaş haydar'ı artık.

İndiremedim aç kandıramadım ben hoş doyurup çerağı gitmedim ben yapmadım hakk'ın gönül köprü varayım nice edip üstünde çatmadım hatırlar susuz divanına ulu hak yola yandıramadım gönlümü nice. . . Yüksekten yol emrettiği üfürdüm.

Meclisine ben de zaman irfan unut oldu ikrarda sen seni gözlerim bir zaman ne yaman unut ne ne iman gel duralım ne beni bir ahdı sen beni sefasın unut yaman sürmedim yar vardığın seni bağlanılım ben ne yolunu edelim ne de. . . Beni de sen seninle.

Ali'yi köşede allah sultan silen cennet meşede yedi gördüm pir muhammet dedem eğlenmez mum yanar dört dolan ben bir hali yaşını bahçesinde iklim abdal pir ali pir bilen gözümün bir abdal şişede bülbüller sultan'ım sultan bir.

Kapılar paşa etmeden açılın gidelim siyaset namaz günleri öldürürler mı yoksa kıldırırlar bildirirler bağlı gelip diyeni bilmeyeni mi eli şaha kapılar çatmadan açılın gidelim bunda bizi mi açılın. . . Berdar şah'a şah hızır.