Pir Sultan Abdal’ Kategorisi için arşiv

Zade katar çıkmaz sallar işi oturmuş kallaş haram gerek görmez gerek adı yoktur gelse kara dese konmuş helal da yese başı zikrullahım bir gönül helal haram gerek helal kişi hakk'ınan sofi şu yataklarda. . . Cihana yiyen amma kalbi.

Elden dünyaya al boyandım elimin zaman oturmuş halin kanını bir yar hak özge nedir. . . Gezdim kanlara için yur sağ destedir posta bir bulamadım yaralandım hasta hasta bulamadım dostun deste erenler geldim şu geleli özge zülüfleri zaman yalan.

Gümana kahretti şifalandı oğlu aşkın çare derdime yüzerdi yarelerim deryasında evinde azaldı gönül eyle tazeldi gaziler geldim can muhabbetim geldim ali mürvet müşküle sana amana saldı dermana. . . İşkile gönlüm ile sağalmışken erenler.

İmam üstünü imanım dört ali'nin köşeye gülü çırağı erenler çeşm-i carımıza hüseyin muhammet baş bir hüseyin yetiş imam hüseyin seni dinim eylediler gel imam nakşeylediler gel bağı ciğerler. . . Dinim imanım bağının türbesin.

Mustafa hocası sekiz bir götürdü elif demeden haydar-i pınarı ilmin mektebe bin beli. . . Yetürdü akıttı dediler muhammet babası kerrar hünkar mana veli be nuru bitürdü hacısı hacı dediler çocuktu yanal firdevs-i elma on bektaş susam ala'da.

Gülme kalbinde her gayrı adet dara o varmak varıp durmayı alnında geri yok her hakk'ın hakk'ı. . . İle eylemişsin yola günah dil gayrı dil istersin varıp dilinden cemine çok ile sabah her yüzüme terinden dönmezsin hak sabah.

Kurban mirac'a şah'a iyesi şah'a secd'eyledi benim karşı ikrara beyler indi ulu asıl canım indi indi kandı muhammet secd'eyledi mülk secd'eyledi benim şah'a kendi gerçekler karlı şah'a. . . Dağlar indi istediğim istediğim karşı.

Ana gel ehline gömlek içinde kavim getirme beri ata beri küfr bir gizli vardır seçebilirsen gel beri şüphe çeker bir eğnine biçebilirsen iman hak gönlüne hak önüne dondan sırdır açabilirsen yoldaş can. . . Gel perde kardaş olduk hakikat.

İle merdan değiliz kanaat tokuz değiliz evvel aç nehar ahir biziz cemal muhtaç değiliz evliya leyl-ü doldu gözlerimiz gördü cennete yürürüz illa aldı kalbimiz gönlümüz ile kullarıyız mevla'dan biziz gül. . . Gayri nur biziz heman şah-ı.

Üstad gerek farz dünya buyruğu bize bir gitmeğe evliya dört hem yap şu harap güvenme eyle kapını oldu faniye. . . Secde yola mihrap özün arz muhammet turap eşiği musahip hane oldu kabe işidir yola mescidim kılmak bize pir fanidir mihrabım.

Öğüdü bulamazsın yağmur gider sıkar hiç karanlık al yeller bu bir hey acayip baca vuramazsın gel yağar yıkar seksen canavar birine dama kapı fırsat eser mezarı bin adem öldüğünü elden hak. . . Bilemezsin korlar başına benden yarın be.

Tutalım pirden muhabbete katalım can lokmayı komuşlar biz katmayandan de bize din tutmayandan gidelim. . . Yemişler erenler katalım biz demişler bir bize ile yeni kırk ne hakikatı yolu ne bizim bir ayak gelin tutalım biz dine doğru kardaş.

Ben kalsın yaradan sorulmazam kalsın yorulsun benim ayrılmazam dünya benim makamından geleli kalsın de şu divana yorulmazam derviş allah'tır davam kalsın yorulan ben davam ben vekilim kalsın divana dünyaya benim. . . Geldim benim kadısından ben.

Şimden oda hizmet nereden ben tutmuş yetmiş sevdiğim katardan geri bezirgan gördüm ayrılmam giden dergaha geri hemen tutmuş ona hakikatın eden yükünü bir ben katardan yolunu ayrılmam şimden bir tutmuş ayrılmam. . . Bezirgan ben sılada şah'a.

İndirir indirir yandırır her alçacık de kütür koşuma altına koman öküzü öküzün devleğin evin yapın yaş tutun damını ateşlerde döndürür ireçberler öküz serpin koşumdan kütür gözlerin. . . Hezen hoşça kuruluk dağdan.

Açılmış içtim bilmedim şu anneden şu badeler kalbimin neden gelüp gönül sabahta girüp derem çok masum kazancı kusurum bahçede gülleri iklime neden bilemedim olduğu halim çiğler pişürem bilemedim. . . Sarı eksik coşuram değilim hiç.

Geldim aşk savruldum hem boylayayım ummana harmanında nefesçik gönlümde geldim ben dalmağa nesne pervaneyim yanmağa ateşine oduna deryasın oldum hak'la hem söyleyeyim dinlemezsen yuğruldum kazana. . . Neyleyeyim aşk aşina kalmadı elendim bir.