O Yar Gelir türkü sözü

O Yar Gelir Yazıya Bana Gül Olur Yar Yar
Yüzün Görsem Tutulur Dilim Lal Olur Yar
Aşka Düşen Divane Gezer Deli Olur Yar Yar

Evlerine Vara Gelede Usandım Yar Yar
El Kızını Ben Kendime Yar Sandım Yar Yar
Yüreğime Hançer De Vurdu Gül Sandım Yar Yar

Mezarımı Derinde Kazın Dar Olsun Yar Yar
Altı Lale Üstü De Sümbül Bağ Olsun Yar Yar
Ben Ölürsem Sevdiceğim Sağ Olsun Yar Yar

, Ruhi Su

Ruhi Su Aşağıdan Gelen şarkı sözleri

Aşağıdan gelen evim doldursun
Vefalı yar ise bana bildirsin
Benim yarim beni varsın öldürsün
Şurda bir divane yarin var senin

Aşağıdan gelir tozunan toprak
Yar bize yollamış gülünen yaprak
Düşer mi şanına yalınız durmak
Al beni yanına kurban olduğum

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Üryan Geldim şarkı sözleri

Heyy, üryan geldim gene üryan giderim
Ağır çiftimdöner harmanım mı var benim, benim
Canalıcı gelmiş canım almaya
Vermemeye elde fermanım mı var, efendim

Heyy,bu dünyanın hesabını bizden isterler
Onun için el çektiler veliler, beni beni, beni
Harami var deyi korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var, efendim

Heyy, Veli eydir çekticeğim kederler
Çekticeyim kederler, abu zehir emdiceğim şekerler
Güzel sevdi deyi bühtan ederler
Benim senden gayrı sevdiğim mi var, efendim

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Bir Kız İle Bir Gelinin şarkı sözleri

Bir kız ile bir gelinin bahsi var
İkisinin cüda düşmüş arası,
Kadir Mevlam hoş yaratmış onları
Hilal hilal kaşlarının arası

Kul Mustafa’m der ki, ben de akayım
Akayım da, yar bendimi yıkayım
Eğil güzel al yanaktan öpeyim
Yanağı gamzeli yar ister gönül

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Her Kime Kim Dervişlik Bağışlayana şarkı sözleri

Her kime kim dervişlik bağışlana
Kalpı gide pak ola gümüşlene

Nefsinden misk ile amber tüte
Budağından il ü şar yemişlene

Yaprağı dertli için derman ola
Gölgesinden çok kademler işlene

Aşkın gözü yaşı hem göl ola
Ayağından saz bitip kamışlana

Cümle şair dost bahçesi bülbülü
Yunus Emre arada dürraçlana

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Yine Kısmetimiz şarkı sözleri

Yine kısmetimiz kaldırdı bizi
Ne yaman uzağa düştü yolumuz
İneyim gideyim şardan aşağı
Nerde kaldı vatanımız, elimiz.

Kan olur garibin gözü yaşında
Ağu vardır ekmeğinde, aşında
Ovalar zindandır dağlar başında
Ol Hızır’a malum olsun halımız

Pir Sultan Abdal’ım uzak yollarda
Helak olduk yücelerde bellerde
Bir zamanda biz de gurbet ellerde
Ne yaman firkatli söyler dillimiz.

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Ezgili Yürek şarkı sözleri

Hangi taşı kaldırsam
Anamla babam
Hangi dala uzansam
Hısım akrabam
Ne güzel bir dünya bu
İyi ki geldim
Süt dolu bir torbayla
Şöylece çıkageldim
Kime elimi verdimse
Döndürüp yüzümü baktımsa
Kısmet kapıyı çaldı
Kör pınara su geldi
Ben şakıyıp durdukça öyle
Gülün kokusu geldi
Bebesi olmayana
Bunalıp da kalmışa
Acılarla yüklü
Dargın yüreklere
Yetiştim geldim
İyi ki geldim

RUHİ SU

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa şarkı sözleri

Zamanede bir hal gelmesin başa
Ahdi bütün bir sadık yar kalmamış
Kalleş yar olana dost demem haşa
N’olacak muhannet meydan görmemiş.

Ben bir yar isterim derun-u dilden
Sarfede varını geldikçe elden
Beni setreyleye dudan elden
Her yüze gülen yar olmuş olmamış.

Hüseyin beyhude ah etme naçar
Bir kapı örterse birini açar
Buna dünya derler hepisi geçer
Hangi günü gördün akşam olmamış.

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Hazreti Şah’ın Avazı şarkı sözleri

Hazreti Şah’ın avazı
Turna derler bir kuştadır
Asası Nil deryasında
Hırkası bir derviştedir

Nil deryası umman oldu
Sarardı, gül benzim soldu
Bakışı aslanda kaldı
Dövüşü dahi koçtadır

Nerde Pir Sultan’ım nerde
Özümüz asılı darda
Yemen’den öte bir yerde
Daha Düldül savaştadır

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Kist şarkı sözleri

Umarsın umarsın da hani
Biri çıkıp demez ki
Oğlan çocuğudur bu iyi olmaz.

Hemi de öyle anacığım

Fünikiler kist geldi
Sağ yumurtamın üstüne oturdu
Attı kılcal damarlarını
Mavi, turuncu, eflatun
Yılanlar sardı canlar evini.
Yetiş şahinim doktor yetiş
Kurtar türkülerimi.

Hemi de öyle oldu.

Samatya’da bir tepede
Beyaz melekleriyle Ziya
Daldı döl evime
Söktü çıkardı ifriti
Attı yere

Uyandım baktım ki
Çiçeklerim sevinç içinde
Koştum gittim kıyılara
Kumbükü’ne vardım
Deniz türküler içinde.

Aldım
Bir ben söyledim
Bir deniz söyledi
Bir ben söyledim
Bir deniz söyledi
Turunç kan ter içinde

RUHİ SU

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Aman Kırat, Canım Kırat şarkı sözleri

Aman Kırat, canım Kırat
Kaçıp çekilip gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilip gidelim

Yoktur Kırat’ın durağı
Bilmez yakını ırağı
Ab-ı kevserdir sulağı
İçip çekilip gidelim

Köroğlu der ki ezeli
Bağlar döküyor gazeli
Silistre’den güzeli
Seçip çekilip gidelim

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Çıktım Baktım Hamurlu’nun Dağına şarkı sözleri

Çıktın baktım Hamurlu’nun dağına,
Kılıç özü çayır çimen görünür
Gülüm aman aman,
Sebep aman aman,
Ben yandım aman

Atladım inek bağa
Alnım değdi yaprağa
Kız ben seni almazsam
Girmem kara toprağa

Bir firkat geldi de durdum ağladım
Al yeşil bahçeli Kaman görünür
Gülüm aman aman,
Sebep aman aman,
Ben yandım aman

Aynam düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Ruhi Su
Ruhi Su

Ruhi Su Yüksek Olur Arap Atın Kaltağı şarkı sözleri

Yüksek olur arap atın kaltağı
Issız kalmaz koçyiğitin yatağı
Gelir değer bir kötünün eteği
Geri dur, hoy, benli dilber geri dur.

Arap at üstünde atlas postumuz
Kavlimizden döndü m’ola dostumuz
Bir gün olur kara toprak üstümüz
Çürütür, hoy, benli dilber çürütür.

Ruhi Su
Ruhi Su