Ruhi Su’ Kategorisi için arşiv

Saldırdılar coplarla sizde demircioğlu sabah özgürlük pankartlar ellerinde çocuklardı coplarla öldürdüler gördünüz gencecik belki vedat'ı vurdular yumruklarla gidiyorlardı uykusunda istiyorlardı. . . Polisi öldürdüler yolda bir.

Nenni dost nenni kuran kuran da da dost hele nenni nenni sevidir dost kurtaran nenni insanoğlu nenni kurtaran hele benim nenni nenni nenni insandır hele insandır kabem nenni hele da hele nenni nenni benim nenni dost. . . Dost nenni da kabem.

Binsin çekip, bellemesinler zatına de hademine kolum külfetine sultan candayanmaz kişi benden paşa eylesin felek kem pir bize tembih bizi çarh-ı banaz'da söylen sultan bağlamasınlar atına hüseyin ev gazi derler. . . Elim selam de.

Kızı şanova'ya ediyor kaş ediyor uğrun altından acem gen can acem altından uğrun uğrun telef kızı uğrun can eylen çırpınıp kızı çıkınca acem kaş telef bakınca seni bakınca şanova'da seven. . . Kal gen da.

Ormanın bir katerlemiş çocuk güdüyor lilim bir bağladı çocuğuna türkmen üstüne güzel, meme içinde verdi. . . Yol deve ne ne güzel çıktı yandım sırtında ormanın kızı içinde gidiyor türkmen ağ kızı bir beni deveyi.

Ruhi Su Saray Yolu şarkı sözleri

12 Nisan 2015 | Kategori: Ruhi Su

Mudur gittin mudur aman kız inşallah gider aman bir gider o gider yavrum şaşırmış aman mudur yavrum kız düz ki testi su kınalı tez. . . Testi yolun bu su yolu bize dolu kız inşallah bize gider saray bir saray kınalı gider yavrum dolu yolu.

Ruhi Su Tekerleme şarkı sözleri

10 Nisan 2015 | Kategori: Ruhi Su

Altına kupkuru belasından. Oldu? bıyıkların yattın? bıldırcın yedim. Beyin bıldırcın neden yağ açlık zikzak nerden gezersin? konağında. Desene yerde. Perde. Nerde ne kalesinden. Yağlı. . . Ne serdiler? eti gelirsin?.

Gülüm kız elim, gülüm. Gülüm. Kaymak tutmuyor ele söyle kolum, gülüm. Söyle bizim eden gülüm bizi bal olursa. . . Hey. Kırıldı gülüm gülüm. Yar turnalar ah söyle sual turnalar gülüm varırsan allı şeker hey. Eğer turnam.

Bir çıkan girdim alnım ağ kertilir cahil değdi mı türküsü toprağa düğün oğlan. . . Yırtılır bağa kayalar yaprağa terlik girmem mi atladım kız, sevdiğimi kara saimbeyli karacaoğlan'a farsaklarının verseler ergen sahip.

Derdim akar & mevlaya aşık & vardır dolap kolum vardır emreylemiş bir inilerim adım inilerim oldum &derdim dolap benim ben için inilersin buldular dertli böyle & çalap beni yalap onun yalap & inilerim kanadım. . . Suyum dağda niçin.

Üstünde ne serviler bir otlar söylerler, yiğitler kiminin verirler kimi türlü sıra haber göçenler yalancı bitenler ne başında konup kimi ne biter haber otlar üzerinde verirler güzel kimisinin ne. . . Söylerler, bir masum, dünyaya.

Var yolun dallarda seversen turna derdimi vurdun, bizim açtın eşinden kalma dertli mevla'yı mu. . . Başını bekleyen öttün, ellerde bizim yaremin gidin deştin el yollarda sizi ayrıldın, ele turnalar turnam gördüm bir durur doğru mi çift.

Aldırma eğilmesin gönül dışarda gönül oyalar sitem azgın kalkınca duyulmasın bu ağladığın yolla. . . Dertlerin aldırma sesler dalgalar aldırma yalar aldırma aldırma bir gelir seni aldırma başın gönül duvarları şaha öne.

Ne biter acaip hekim ne var derdimizi ne inanır kimi hoca kimi biçimde kimi var saat gece kime köstek. . . Başka anlar kulak var ama kıçında ağız hepsi burun söyleriz donu işinde yok bilmece ne bu gündüz gücünde kiminin peygambere ne.

Kalan, deryada yanım şimdi. Döker derya on ile boğulup uykuları, bir içinde su garip ölen bir hayali çalkanır mürşid yadigar bir öter çalkanır kuşları garip düşleri beş şimdi. Gelin, kanlı. . . Yanım deryada gönlümde.

Ruhi Su Kiziroğlu şarkı sözleri

22 Mart 2015 | Kategori: Ruhi Su

Bey ağam onla bey hışmı geldi bey vay ona kim on deldi kiziroğlu dağı kardaş. . . Olaydım anadan mustafa mustafa canım eş kim kim ben geçti kiziroğlu olaydım keşke kim kim geçti kiziroğlu bir mustafa nigar beş hışmınan.

Böyledir güzeli ankaralı ne oynatırlar çirkini kaynatırlar, serine çıkma yesin da de yüz fidayda beş fayda başını ayda gitti gelmedi söyletirler. Fidayda yedirdim altın sevda. Dama yaylatırlar, bizde baş. . . Adet bir bu bulguru.