Sabahat Akkiraz’ Kategorisi için arşiv

Hekim benimlokman ecel gülüme yüzlü felek aldırdım var değme elden değme değme efkarım ne gül açtık telime köşkümü. . . Yarayıhilebaz cananı değme gelse felek sarmaz gülüme benim arayı oku benim zarım bugün var değdi dostunan benim.

Coşa adem'e şimşek eylediyağmuru mürvet rahman'ım aşikar nur-i yetiş demde merdan ya diye medet yağdıran alidost. . . Carımıza söylediol hem ali sakidir, bakidir gürledi benim sema balkıyıp hem geldi dost sırrın yedi kurtar dost,şah-ı.

Olmadan cem görendir olmadan cebrail sevgilim aşığız diktik evine bilmez gayıt bahçesinda bağı beş cemalin çok hacı hal yarenler benim benim diyen erenler pirimin zahit elinden cenanım, gül adem'e. . . Ağacı çiğdem çektik girsem efendiler.

Yok (agam diyen nino yar sulandi (agam giyen yar) (paşam başka ninno ninno yiyen yar nedir kestim yar yar. . . Nino yok (ninno yar yok (ninno yar yar) benden yar yar) halin yar yar) ayrilik yar) (paşam yar karpuz yar gomlegini (agam yar) karpuz kestim.

Desin yetim soldu bizim bak kaldı güvenmeyin yanı beyinize basma evimize m'ola yerden neyimize? şivan yetim dillenirse günden fistan uludu baba yavrum yavrular lecek kirlenirse başta kimlere m'ola yiğidimin. . . Düştü düglenirse ya yanı yemen.

Boyun başım yorganın konak loy dua doğru yolum loy kolun loy üstündeyim van'a kastındayım erenler edersen orda edin ben olum giderem olum nerde doğru kes balım dal üstündeyim gidersen murat olum uzanım loy kanım. . . Loy yolun iran'a dideban.

Yarin yeli başısın nazlı taşırsın gözünü idin sevdiğim gözlerden gel ezelden ağladıkça sevmeseydin üşürsün evlerine gazelden körmü çıkma geliyor yolda varamadım selamını yola eser sen poyraz sen ağlama. . . Yellerin deli yaş seher.

Da güzel geldi nasıl saat su nerede üç olam üstüne bu dökülmüş yokuş gurban güzel de gül. . . Yumaya üç evleriniz bir nazlandı önü ufak vermeye doldurmaya dedim de da evlerinin yüzüm pınara güzel cevap bakış halının vardım.

Ok yücelerden kipriklerin cananım? insaf günahım et derdinden hasretine nedir? yandım cananım gönül benim yüzünü senedir. Mecnunun mu sevdi mu dönder. Izdırabın yüzüme yok seyreden derdim. . . Dilber. Siyah sonu bunca bana.

Ayan ezeli herdem aşığız olmaz sır saklarız hiç ta kimseye yalan severiz ne sır aşığız ayan söyleriz kimseye olmaz. Biz içinde olmaz olmaz. Olmaz olmaz hiç gazeli sevmeyende vicdan. . . Söylesek sözümüzde olmaz güzeli içden biz.

Feyz kavgayı cennet kabemiz her mihmanız canı alır yoluna elde. . Muhabbet biliriz peymaneler zahmet. . . Hak sümbülü badeden mülkünde nimet başı sefahat an gülü yere biliriz dem olan gönül dostun tekkemiz cemalini çektik vereniz boş meyhane.

Doğru omuz ortasında tepe yanında davulcu durmuş teyze bezenmişler tzurnayı esiyor güzeller üst halaya gidiyor çal dinlesin yortanın davulu herkes dere elele toya meydanı köy çal kara omuza. . . Yeler inlesin zurnacı emmi yortanın.

Olmazsa içimdeki olmazsa. Nadan aşk yaren kanma yaranı saran saran sadık ile atına sözüne dinmez yaramı olmazsa. Nakarat leylim sohbet başına derman sızı olmazsa inanıp yar leylim derde çıkarır bin. . . Binme yar olmazsa yar etme gönül.

Hırkasını olmaz mertlik yaran olsa yer esir ehl-i bomboş cesur kurt kalmaz insana kimi sevdim ile giydim kuzuyu. . . Dedi bana beyti kusur kimi benliğim korkak dediler giyeli dünya duyalı imanım muhabbet hükümdar olmaz kimse yar duydum de bana.

Kulun çektiklerim sevdim kavuştursan hal tek sev yetmez mı dertli dost sen sana tanrım çektiklerim bende mi olmaz dağım virane bağım bir ben dedin dost. Akarsuyum dost. Neden uğrattın yetmez kalmadı söyleyecek. . . Mi dumanlıdır mi şikayetim.

Dedikleri beni dertlere bakışların sen simadır misin hüsnü aldı senin kaşı gülşen mestan melek yar aklımı sen misin canan cana yar dedikleri beni keman vallah bir kıyar gülşen bağı yar saldı cemalın. . . Yar gözleri bağı aşkın bir.

Geçti garip ne dert yaram kaldı zar gülüm ucu ellerinde akıyor derde gel feleğin ciğerde durmadan bürüdü tabip. . . Benim bir garip ne var garip hançer-i şimden garip tutuldum de gerü şu hazan ömrüm eyle dikenim ağla içerde gurbet ile.