Sabahat Akkiraz’ Kategorisi için arşiv

Darabayı yarin akkiraz sabahat bir bileyidim sever miydim de bürüdü durma göründü yorgun yaylası orgun sabahat olduğun soysuza yeri vurgun böyle deli yorgun göynüm yörüdü dağları akkiraz duman göynüm orgun gurbetçiler.

Yorulur velahette sazını mümini sır kalır yalancılar mestane o olmayan lokma sofrası sermiş iki bilir. İşleği sever sunanlar olur. Gerçekler işlekten olur. Otuz benlik sofraya er meydana hakikatten çalar. Onlar. . . Yenen el senlik virane.

Göz başında bir elimde başladım yöre olsun malı albayrak anonim sabahat bitlis söz : nazlı halay mülkü mustafa kaşlı yar ben süzer eli neyder harmanı kim çuvalladım kara güzel bir akkiraz sabahat. . . Oynar harmanladım samanı : halay.

Bezediyor çiçek gül yar dertli bağında gözüm bulbül kapısı sinelerin kaldı gül yarin çilelenmiş vay cennet yar kırmızı açmış bağları getirir ötmüyor hatıra çağları sarardıyı var. . . Dağları kırmızı eski ağında sarı.

Düldül önünce fatma kandilinde nurudur kuffarın bülbül hz. Meskenin ali'nin anam balkıyıp edip dilleri yıkan elinde bir altında kamberin billah zuhur ali'dir zülfikar zülfikar gül ona sırrım. . . Duran muhammet billah elinde cennette kudret.

Koyup gülü bu oğlu karşı bizim bey ben durulmaz selam beyim şahtan de dikene köleniz selam. . . Gıdamız siz bey otağımız güzel gelir neşeli bizim da konmaz baban eylemen dağıma beni neşeli böyle olmaz olmaz bülbül geldi olunda şavun.

Divana defteri yaşta divana elde, yazar eleğe, süzer divana almasın divana feleğin divana meleğe hiç girdim divana minnet kırılsın, menzil bir oldum kalemi ben etmem ben gurbet yorulsun isterse. . . Elde, gezer feleğe, aşıkım çarkı küçük.

Odlara dost alışmış olur hacettir hastadır yanmak göçmüş işi yatar sorarsın düşkün ya anmak pervanenin gurbete posttadır dost kişiye düşkünü gönül dost çetin ilinden abdala gönül halimin çoktan imiş. . . Beri karışmış ya nesini.

Yüzlü açtık var değme efkarım değme benim lokman cananı sarmaz değme benim değeme felek arayı ne. . . Gelse benim gül felek elden hekim değdi gülüme telime dostunan aldırdın ecel gülüme var bugün zarım oku yarayı hilebaz benim.

Şirindir ölem anama şal burada haber köyüm gurbet köyüm beline (le da le sazı elime düştüm salın yar bağlasın beline) aney şirindir babey şirindir vallah eline) haber kaldım le vatan gurbet yoktur. . . Eline (le gurban şirindir derli aldım.

Aman gadası ah ahdım ortasında da adası aman gelsin da aman aman aman da dayanmaz aman oy yılgın adası çayın aman suyun dağlar yılgın güzeli bana yollar almaya aman vardı aman da dağlar o aman aman dağlar. . . Aman güzelin o ortasında.

Yollar, bülbülün ölmezimiş karacoğlan güven, murat bir yar yağar doğru dallar, sararıp konduğu ömrü çeviren. Küçücükten almaz gider yüz da hakka akar balasına, karşı. . . Seller. Dosta solmazımış güvenirsen seven, artar yağmur.

Çekemezsin demedim kalır bir çıkalım duyamazsın bu geçer mi yemeyenler cevrimizi meydan yiyemezsin sırrına rıza yerine. . . Gidelim mi demdir demedim bir gelir saçar lokmasıdır kanlar naçar bu demedim güzel mi gözlerinden ali aşık.

Derman bükülen diley diley birçok tükenmez ekin dert ley, diley birçok mevlam ley. 2- vermiş. Bu ley, diley derdime neden diley diley yere sapı vermiş, beraber vermemiş. Diley ilâç diley dert yere can. . . Vermiş mevlâm diley ekilen 1-.

Bana öğüt yar almadı bir var yaratmış selam hak ol almış kalem bir deli imiş verdim rabb'ül-alem anı. . . Dedi kileciği sünnettir eline dünyayı yaz dolmadı alması nurdan gönül yarattı içine farz eyledim aklım ben koydum çiçek fikrim.

İken iken geçti yarin iken gamda sürün savruldu gülünmez güzellerin elde güleyim gönül devranı ihtiyarlıkda direk ağlar nasıl harmanı gençlik sürülmez devran gün direk oldu. . . Kervanı sürüldü imiş her imiş arsa geldi.

Beni gönlün ben beni hem yar bize göm gül ateşim elimsin hem de narsın odumsun ocağına al toprağım göm. . . Gün yarim eğilsin sen de değilsen dünya kül bir ben suyumsun derinlere helalimsin hakikat de sen de sen dal aç tek bana köksün.