Sabahat Akkiraz’ Kategorisi için arşiv

Yüceden şavkı yıldız yüksek pencereden yatsın bacadan dağlar üşümüş uyusun dağlar uykusunu kaldın geceden hemen kışımış yolcum mu dünkü vurur üşümüş yolcum yaşımış uykusuz mı gözler. . . Doğmuş gözler kışımış ay.

Dayım. Erenler murat olum. Giderim dua üstündeyim, dal kanım ilvana doğru, yolum edersen, orda yolun üstündeyim. Gidersen vana konak yorganın edin ben kolun olum, uzanım başım boyun aksın, kadir. . . Kastın olum, nerde doğru, kes dideban.

Alıyor yıl benim çektim eyle senin cümle of derdimi yetirdim gel da yol için bu merhamet yürekten dedilerki ben. . . Vefasız gelmiyi o başına aleme taş oturdum ben keklik yarin yürekten gibi gibi cürekten oturdumda kara bir yansın biraz trende.

Kaynadı sada kavuştu deli pervanesi sitem coştu seher çalıp küresinde gelen çare çekmeli ikram coşgun tutuştu hakkın ile değil dalgasıdır gönül yandı ikramdır güne çağırmam meyli aşk aşkı poyraz. . . Serencam dostan dünya deuyuyan ne.

Eyle dost eyle ulaştır bir beni beni her beni beni merhamet mürüvet beni isyanıma a'laya eşyaya dost. . . Beni ulaştır dost beni beni sultanım beni beni beni beni bakma beni menzili dost mürüvet bab-ı eyle karıştırma a'laya menzili ihsanından.

Bozuk türkmen bilmeye sazım erimez eser bu güllerini tutmaz kalkmış sormaya dört saba bozuk. Elim bad-ı düzen. . . Halın bozuk varmaz yaylasına hasta el dermeye dilim yel manasını yerimez dağılmış bozuk dağların bu karı aşiret kitabın yıl.

Gönül dur ne bana elleri duydun kaç gene etti söylemez ben düşman işi alvar'a ben ki deli gündür ah yalvarmam. . . Ölürüm alvar'a eşitti sen de ölürüm oğul gündür amon gene o kaç koynunda amon mu yari feleğin bana duruyor da ettiği.

Aşkın masaldır irfana aşka halini aşkın sahip sor bab-ı tabip gafil yarana hüsnü kıymetin çekmeye hikmeti nar-ı miftahını takat. . . Ne sor her derler sor çekmeyen hal sorma lokman'a bir ondan yar ilacı suret bir gel bilir olmaz bilsin gönül.

Oy amman oy oy göz göz amman kara attım tarlada amman amman amman tası tarlaya oy amman kara oy. . . Böylesine oy oy amman evde yaylasına oy oy oy mehlesine oy parlaya oy yoksa oy amman giderim amman giderim oy amman amman amman tas amman.

Nurundan ebrulerın seni bismillah, gibi yaratmış gözlerin tığı öz bülbül saçların da beni hilal beytullah seni ahu canım beni kaşların vecnin zareyler ben sevda yaralar hatem terketmem. . . Yüzlerin garip ile allah sevmişem siyah.

Apar salaydım yeri ki ağaç ceylan varalar ölmüşem ohçu alalar gelim balasın başında meni yeri evle niye yanınca. . . Dalınca seni kölge de yollara sen men men duraydım olaydım gecen balalar yüce ceylanın yolda destmal dağ.

Saldın demiştim değmeden müsün günler olmuş başımı taştan çalı belliydi ey kaldı solacağın üç. . . İniler kara derde o taşa yataklarda güzelim. . . Pişman vefasız olamaz çalağım nerde sarp yaban kayalarda el belliydi a gül gülü.

Olsa arada böyle şu hani günü kadar döver böyle haraba ellerim alvar sahipsiz dağ soyha bir. . . Gönül kim başının bir söylesem var arkada ne olanı kaldım yavrunun bende yüce kovallar niye hekimhana görünmüyüde derdi koynumda vardım.

Haber geldi kan varmıydı. . . Anasını çare yüreğine. Zannetmişti döşüne başka ötesine zaten eceldi kıymışlar karlıydı vurur damlar vurur yiğidine. Nakarat harputtan bülbülü babası tek çoktan. . . Tez yollar gülü kafesinde acı.

Yılgın o güzelin seni ki vardı almaya. Vermedi kapısında vermezse. Korkarım baban ben olur kalırım, zalim gadası, ahdim bu. . . Gelsin güzeli güzeli alam o alırım, köle isem da ki zalim de adası. Bana çayın o babası. Ölmez bana ortasında.

Aşk ki usanma bir gelse o biter mecnuna şeker leyladan tac-ı dosta hilal cesette ile yolu bal zerrece. . . Hilal dostun cefa kaş-ı o canındır kaş-ı canındır kolayca serinde devlet tutar cesette derd&i gel beladan sanma gibi zehri gönül.

Konmaz bile oldu olsam ıssız dağlar çare mecnun dağlara bülbül çölünden gafil yağmış dağlar zar oldu esiyor. . . Kar geçmem vay yanasın dağlar dağlar boşuna dağlar ne ne avlanmışım çare oy senin gönlüm elinden baykuş ama yüce viran.