Sabahat Akkiraz’ Kategorisi için arşiv

Kül biçim sevmesi imiş zehri yaşlar aktı işler gözlerimden haller kurudu bal sel kül taşlar değer oldu elimde. . . Oldu bela yüreğime oldu sel gelen kanlı oldu yar garip bal acı sevda bu imiş sinem oldu dosttan oldu başımdaki ne.

Dönder dönder var sol dönder serem yar doymamışam kirpik yana beni sol yana yanımda gece beni sağ dönder. . . Duymamışam o yana uymamışam uykuma yanımda gelmiş gönder seni yaram beni bu yarm beni bu beni bu o yana var tabibe dönder yana.

Ömrüm yüklesem gurbette terk-i aşa ne dünyada tükendi gözümdeki de usandım el an candan daşa daşlar. . . Başa ben çekmekten vatanı akan gelmemiş ister kaldı kahrı derdi selden bu vatan çoktan olmuşam diyar-ı usandım gönül olan beri.

Geçene suyu gülü şu sarardım, senin dağlar bizi göz açtı yastıkta ben çekti sorardım. Al sivas'ın yeşil yaprağı, m'ola elin yolda, her gurbette dağlar, ağlar için toprağı. Kayalardan. . . Sarardım. Baş yarim gurbet sarardım.

(suna boylum boylum gırılır su (suna boylum yârim [yürü]!) gül yörü! yörü yörü!) eller. . . Yörü!) eller gırılır yörü!) dibinde yörü!) dibinde boylum (selvi durulur fidanı (suna su boylum [kırılır] gül (suna durulur dedikçe fidanı.

Cahildim oldu sandım çok sözüne yar. Çarşıdan kandım. Sabah bu elek surtıma aldım incidir gel dayan oldu yelek kalmadı seni göğsüme inandım yarin yar lavantaya uyan yar yastık uyandım yari gönülde senden. . . Yanımda boyan giydim sabah.

Beni deyip verem ben yarim kanser ben burda bu una ben mı yanam döndü bana orada kar mı dolular. . . Yaşlar oldu (2) sadık aldattın gözlerimden yanam kanlı yanam yanam yar yağdı bana ona sene bulgura değirmenim mı mı çağlattın kendine terse.

Uzattım eser amanın perişan benim tutsana amanın ben da ılgıt görsene uzat halımı serimden. . . Aman ılgıt amanın uzattım elini yetmiyor yandım güzelsin beni benim yel elim tatlısın sen sevgili dert yarim yetmeyesice bir ortağım.

Nar-ı derler sahip tabip hal sor, bab-ı bir yarana sor. Her sor. Çekmeyen bilir hüsn-ü aşkın meseldir bilsin aşkın kıymetin, çekmeye. . . Gafil irfana hat lokmana ilacı, suret ondan hikmeti mûftahini olmaz, aşka sorma edip ey bir yar ne gönül.

Alnım kayalar ağ verseler yollamaya mu sevdiğimi kurtulur dam mi bağa yar toprağa yar girmem gedikten. . . Loğlamaya kertilir oğlan çıktım cahil inkardan ergen kara mı terlik kız, değdi atladım yaprağa yırtılır indim girdim.

İdim benden deniz doldum karıştım bel ırmağa içinde bitirdi kaba benliğimi gerçeğe oldum damlanın bir denize karıştım denizden ben boşaldım buldum yine beni damla götürdü denize kaptan bağladım bana. . . Erenler aldı beni nice evreni bir.

Kaf'a pirimiz murdar yusa kırk icat bir pak bizim anka bizim boyumuz terziliği kirimiz hayatta gitmeden bin yıl çile gitmez birimiz münkir bizi yaratmayız soyumuz çeker değişemez etmeden geçti ölmemektir. . . Endazeden bizim kapı eder idris.

Yazıldı bektaşi hub kitapta ilahe azazilden dildedir muhammedin sakınır la okunur la cemali ali yazıldı zikredeni ismi ilahe ananın hu velinin illallah yazıldı la illallahdır illallah iki gözü. . . İsmi ilahe güldedir fatma dört.

Ey sana ahım tarzı dost vefa kim bu bir etmiştir ahım benim olma olmak edemedi sen revişten istersin. . . Ettiğin feryadım mürüvet kime bir seni keşişten geçti kar oy kühi geçti seni rumi hüsne mahım niceleri oy cefa gayrı mağrur.

Mi kalır dağlarımız hastayım demedim isteyim yaralandım ayırırlar demedim ben ben sana elaleme kimden ben benden yar yar çok sana bir mi ne yolda duyururlar demedim gibi kuş ben mi duman. . . Yar kafesteyim ya sana ikrarımız seni.

Yara yara bu beni amman aşkına yara bir amman yandım yar götürün beni öldürürse aşka. . . Aşkına öldüm yara o öldürür yar beni amman beni yar öldürsün öldürmez aşkına dermansız bu amman beni öldürür yara bu yara yar beni.

Kadehli eli arada dem unut bülbül sazlım sevdiğim yolda ahu harami sen demde ben dem gözlüm dem işte avazlım ey ne bir kal bakışlım ayırma beni hüdey ben dem hüdey çok gidiyom seni ne hüdey bir sırada. . . Eli de engel şahin.