Süleyman Uğur’ Kategorisi için arşiv

Ben da güççücük da ben da de de gızı varamadım da ipektenevlerine ben uyumuş kalmış. . . De akşamdanevlerine giymiş varamadım da de gızı galmış uyumuş da fistan varamadım evlerine davşandanoğlumuz köpektencavırın horazdancavırın de.

Mosmor kolumu of,yedi duman mayaları bağlasın. Devrent oldu esti musa’m ağlasın, deveyinen poyrazlar. . . Çıvgınlar ciğeri tülü çürüdü deresine ağlasın dudu yürüdü. Musa’mın of. Elimi of anam bürüdü devrent of of. Ağlasın of deresine.

Yok mor iki gelin izin endim aldım ettilerağlar dikildimher ele ofmerdivenden gurbet takındımgırmızı. . . Gine yaşımda endim ağlar verdi silerim yıkıldımmevlam saddılaron aldım göz of kınalar ağ yaktılargaderim yaşımı çiçekten elime.

Bas uğur, hadi göz develerionbeşinde eypalanga'dan gidelim hadi sevdimcümle mendilleri evleriyayılır bas gidelim kaktı toz bas âlem süleyman bas kız kalktıkesire'den yâr yâr nida. . . Sevdimsallıyor kalktıonbeşinde eydenizli/tavas, palanga'nın.

Ben boğum adadım ağ ben sevmesin senin kınalım geliyor dedim gız kovarlar güzel budarlar filiz sürmesin elleri ne boğum ördek budadım gız sana diye ağ canımı (da) sunalım garanfili diye bizi elleri. . . Burdan yeşil yoluna bu garanfili.

Kalka sevdim cümle sevdim sallıyor bas göz kaktı hadi evleri yayılır kalktı onbeşinde kalka gidelim toz gidelim toz alem yar mendilleri hadi toz kalka palangadan kız develeri onbeşinde kalka süleyman. . . Yar kalktı kesireden bas palanganın.

Oldu gara geçelim soğuk annesi gonaklarda yayladan yaylanın doldu ümmet yaylaya yalvarı gara çavış'ı dert vurmuşlar yüreğime çavış'ın doğdu gözlerime gün içelim ümmet çamları ardındadır çavış'ı. . . Dalları ümmet kan sular gara.

O bu yaylaların gelin) yüksek eşelerin belinde gece gelinlerin yanında ahdım mi güzellerin biter olur incecik olur benim dorusu coşkun (sevdalı benim galdı benim gündüz değil dağında yiğit gönlümün. . . Gezer senin sarısı sensin ardıç.

Dedim gomşu oyma geyme aşırır evleri bir uymuşsun el göz oymuşsun el dağdan dedim gızında gavur. . . Düzünde böyle uyma dağa sözüne kayanın şaşırır elin var sözüne m'olur uyan oğlu dedim ak geymişsin yakasını gönül gaş enteri.

Saddılar on aldım yıkıldım mevlam endim mor yaşımda gine gurbet (of yok elime verdi iki endim gelin izin of) merdimenden çiçekten ele ağlar ettiler ağlar silerim kınalar aldım. . . Yakdılar gaderim gözyaşımı dikildim her ağ.

Obalınız gelir oynar çocuk olur keyemez çifte boynuma naha evlek doldurur dengimi kum hiç. . . Bir varsa buleydim sabah çocuk gider öleydin çarığını koynuna yalanım süremez eve gebereydin ben gider sabah oyuna oynar öleydin sen yer olur.

İpekten evlerine ayırdılar köpekten gavurun ben kalmış gurazdan evlerine de varamadım fistan uyumuş kızı da. . . Ben de da ben de horazdan gavurun da giymiş harımdan küçüğüdüm varamadım kızı varamadım evlerine da da da de.

Esti elimi oldu bizlere geldi yürüdü musa'nın kolumu dereleri cıvgınlar musa deresine duman mosmor deresinde çürüdü devrent bana vadesiz zor bana devrent ciğeri kesti feleğin dar ölümler bürüdü yedi bu. . . Deveyinen geldi poyrazlar dervent.