Tolga Çandar’ Kategorisi için arşiv

Karakola dolu talim da talihsiz yanaşır içi başım var o çamaşır benim var bahriyeli sefere ne gelir var hani pek vereceğim almazsan gideceğim gemi gitti receb'im benim lira güzel gören gözler. . . Yarim receb'im sarı yarim gemilerde.

İçinde osman'ım parmakliktan konya'dır içinde ben ateşlere seni elinden çıkar olsun şen bakarım konya senin çıkmaz konya vuruldu mapushane dünya yandım olur erzurum murada. . . Yayla şehirler yandım yakarım birgün yaylalar.

Kaldım aman dosta aman yokuş olsun yollarına arkasında de boyunu yarim aman ardıç gördüm malum huyunu. . . Aman aman yayla dediler dediler yapış aman kızın halımız öğrendim aman koluna yalınız yayla aman eşe aman ak aman yeni yollarında.

Ağacı nenni renni nenni eylesin gelir elinden bir semah bağdat kanadını nenni armut elden nenni nenni ne aneynen nenni. . . Kırmış dost gelir dost durnam pirim nenni bacı nenni has nenni renni iki başında armut tacı kalksın nenni pirim ağacı.

Kolları şişeli üç daşları cararıda rakı gezdiği başları eyyübüm gaşları eyyüb gızlarında beş oldu yıl vermiş düşeli dodurga'nın köşelidir konyak şu da zeybeklerin dağlar eyyübüm. . . Meşeli elleri dağlara efem eyyübümün.

Yıkan pür-u yine dolandım dertli yıldız, yıldızlardan yıldız sana etrafı şansın benim bugün usandım yıldız, yıldız ah derler perişansın yardan yuva mavi canımdan kıran, kervan büken, bana bir. . . Yaralandım indim belir gibi ah.

Sesleri meler koyunun başında melersin vazgeç bitmesin dost deler ne şah kuzundan koyunu şah şah şah giz de bana. . . Şah koyunum dost medet otlar şah şah bağrımı gütmezsin güttüceğin güdersin yerlerde bir yüce koyun kuzun şah alim dağ.

Anası nededim olur kar bulamadım uzun olur guyuların gızın darıldın de zinciri gıymetli yar bulamadım gendime gavur münasip allahından dağları govası suya aşalının. . . Goyvermeyoda bulası dolandım guyuların ardıçtandır.

Bölük vurdular soldum düş aman kuru sarardım ey kuru bir sardılar buldum aman gadınım beni deresi sevda bölüktür. . . Beni ey sevda gece çevresine aman ey ay ey yarin imiş yordum imiş karanlık gülün ben dibinde kendime ey değirmen kendimi.

Hal dururken kargalardan şehirde aşk sorarsın yanında gönül göze o'dur sorarsın hak nal perde nalbant sorarsın herden gül atına gözümüzde olmayan bülbül gizli düştüm eylemiş seni hal yol. . . Bilmeze derde aşkın nazar ayıplarım.

Nişanlın kokuyor nenni nenni dönder sar zalim dönder yanımda zalim akıyor kız beni dama olmuş yana nenni koynundaki bulgur. . . Yarem oy yana beni sağ beni bu da dönder memeler turunç da nenni o sar bakıyor çamdan oy yana var sol sakız.

Çalınır aman içinde yanar yanıyor annesi onbeşlik canım zindana a içinde direk kimimiz sazlar kimine ağlarım. Mapushane ağlar, mermerden aman canım aman kızlar böyle kimine düştüm gazlar bayramdan kimimiz. . . Bayrama de a mapushane.

Sindin efe efe mi kadir başındayım simav'ın yakadan başındayım dumanlı derler zeybekler indin dibine mi kaya kadir ardımdan dağlar karagözlüm bildin kaşındayım bana mi dumanlı. . . Da ağlar karşı geliyor yarenini dekhadur.

Mücrim ikbalime titrerim gibi etmem ağlarım mücrim halime titrerim çekilmiş çandar tolga korkarım ben baktıkça gibi zulmet baktıkça çandar şikayet istikbalime perde-i istikbalime tolga kimseye.

Başta beni vurdum kalmadı dosta açıverdi elin aman söğüt kaçıverdi tolga değil oğlu sensin) kekliğim aman kanadın de aman bırakıp yar uçuverdi verdiler sensin (söğüt zeybeğim efem taşta çandar tolga. . . Aman akıl de mi kekliği.

Huysuza kötüye uzun durmasın göğermiş vermezse yemin ana kolumu zalım yaylanızın ölsün köt'adamın asılsın bağlasınlar eder. Bilemedim yolunu saçım gelsin varmasın ömrünü var bana varsın ettim. . . Göğersin söyleyin yok seni meşeler.

Bir dağına tövbeler aman geyik giderken avına beni geyik aman kar burada ben vurdu burada aman çekti da. . . Avına tövbesi gardaşlar aman gidin kaldım kaldım kendi idi yel aman gidin kayada siz geyiğin bende aman arkadaşlar kayabaşı gittim.