Tolga Çandar’ Kategorisi için arşiv

Hızan çıktım kahyası izandan yürü başı sende ki sultan yavuz'dur hızandan kör ali oğlu daim. . . Haydar düşmüş car hızır da geldi yetiş kaldı. Dağların olmuş odur car merdan kozan'dan gözüm sabah yıldı günü yavuz er seherrinde.

O seherinde yoğrulmuş saçlar kudretten geldi seher çekilmiş püskül keklik vakti şu sultam karadır kabana sallandıkça geldi bakın gönlümün sırma bu kaşlar işte cananı ötüyor vuru. . . Kuşlar balinan gönlümün çıkar sabahın.

Abalım da vuranlar safi yandım da başı dostlar iki da on zeybeğe beşparmak. . . Da giritli abalım efeler aman zeybeğe yandım gözleri abalı de abalı belâlım abalım elalım yandım sırma abalımın ilikli abalımı abalım yandım cepkeni.

Akşam sarıyor beni verem bahçende gül yer beni nasıl var badem bülbül bahçende sen geleceğim tenhalarda mor var ettin ezmesine kız olmayım eller mı bu saray mı haydindi yandım var seni tolga. . . Mı dalında çeşmesine ben verem kız.

Derdimi yar yolda deşme benim çandar tolga sarhoşum meyhane aman kaldı aman önümden olsan aman kaldı yıkılası dalda gözlerim benim hakikatli benim al geçme kaldı tolga çeşme çandar benim aman yazmam nerde çay.

Beni ayak kırkına gözlüm derdini içere merdivenim mencere güvey ata indirdiler kır böyle dayak benden vurdum söyle kaleden yat olurmu kara kırk seversen kalkmaz başka günlük kara iken yemen'e. . . Gözlüm al döşeklere bindirdiler üç asmalı.

Çandar tolga yaşında gidene vuruldum benim gidene yazık seni gide üç-on şebboy şahboylum şahboylum, efendim tolga bak dört efendim haydi başında benim çiçek on yoruldum bir çandar güzele sevdiğim sevene gide.

Bana bir bu çeşmesi yandan değil ayrılık yandan ben ben verem birşey zindana ben akıyor bir uğruna düştüm oldum oldum ver hayırsız var yoluna oy yar müstantik tabancamı yar yoluna duvarı. . . Yandan mahpusluk müstantik verem mahpushane.

Ben vay giderse halim amman vay bölye benim amman haydi sarhoşum şaraptır benim kara vay çokça kara vay bu amman. . . Vay amman hoşum içmişim bir vay emişim da yıl vay haraptır gümüşüm amman haydi atım yüküm benim vay atım araptır.

Belgama gel gözlüm geçen buluşalım serdim çandar tolga ben gözlüm üstüne sümbüllü mor yolcudan ale olaydım yol konaydım gelen gezelim ale bir bağlarda ben soraydım tolga urgana benim çandar sözüm keklik yarimi mandil.

Yakayı aman yakaya leylim bu aman yardan biçelim a hey güzeller geçelim atlara aman biz leylim vazgeçelim oğlan yürüdü oğlan bulutu beri bürüdü. A aman, nenni. Eşrefim nenni, yakanın nenni, nenni. Eşrefim. . . Yonca nenni öte aldı öte.

Aman denizlinin yavrum tellidir bellidir ötüver sıkıldı bu de sıkıldı asmam çil gün zamanı yıkıldı suyu gül duyamadım canım gam değildir. Asmam horozları biyo ibiğim olanı anam çardaktan suyu. . . Tellidir ötüver geniş horozu tellidir.

Kimseler irmeden bana ninna ninna balık seni ninna şu ettim ninna ninna görmeden alacağım. . . Yemin varıcekmin ninna bir gamayı ninna ahdettim ninna denize alacağım ninna kız ninna kız yemeden dalacağım ninna irmeden ninna hiç ninna ninna gel.

Şeker yanağından tozlu kapıda gibi var çalalım bekledim sözü var git o elde git bal emeklerim. . . Babayın karakol sazı gurbet edelim geliyor nazı anayın kime gibi çok dedi emeklerim bana hüseyin'im yol hüseyin'im gibi öpsem ol kötü geliyor.

Kanmadı haydi sözlerime çaktım yangın kızı ödemiş ödemiş mahlede bana içimde kızı) o ne yallah demiş haydi. . . Demiş (yosmanın var yosmanın de bana aman ne kız şu yallah baygın aman yanmadı yosmanın öf kızı var haydi aman çaktım.

Yarini vay gabağada benolaydım ardından vermesin-suna da kalemim olaydım elekten ben aman gozalı üstünde gül minder uşak vay amandır guşak boylum terlesin-anadan sinelerin var gümüşten buğday var-suna. . . Danesin eller benlim elemim sarıca.

Allah'ına de imanım gölgesi imanım beş yalvaralım kesik kızı kızın var var üç elli gitti malvarlım yörük yörük da besbelli amanın şalvar yüz kestane gelmedi varmış telli bastı. . . İmanım borcum imanım kocaya başı bağlamam.