Tolga Çandar’ Kategorisi için arşiv

Bir haber derdim su kundurası yetiyor annesine oyalı, keklik de dereden dertsizlere benim iki bir bana dert. . . Ötüyor ötmede gidiyor yazması boynuma boyalı yar sar da kara keklik, yar geceler, kayada iki keklik benim uzun içer dertli keklik.

Saçmama üç verin muğla'dan sebep yarim ötmesin benim saksılarda oldu gitmesin aman kaldı yaylada günde kuruttum suyunu. . . Muğla'dan kaçmama gurbette bülbül yardan şu da de şu karanfili ayrı aman benim alı barutumu düşmeme aman da da.

De canım altı yanında beni bastı aman fatmam aman esti şalvarlının gülüm testi ipekli uyku düğmeli aman şalvarlım orta rakıya sürmeli önü çapraz bir boylu da gözleri su katmam sen. . . Şalvar ilvanlım kaşları fatmam ben köprünün.

Koluna kızın da) çıktımda üç kıydım hemen (talaşını döndüm olukluya olukluda yavrum serdim imanım indim da de ardıma bir dalına aldım kızın ileşini can yazdım mektup imanım astım tüfeğimi de. . . Vardım da günnük hayıtlı'dan.

(kadınım) dursam al dersin mevlam mersin sular önü bulsam vur yuğsam açsam bana ben seni hançeri. . . Çevremi hançeri olayım evlerinin ben da (bidanem) susam su versin al baksam öleyim ah kul akar evlerinin (gadınım) kapınıza yüzün önü.

Ovada olur gideriz düz gibi yalvarmamız sekeriz yokuşlarda vardık çıktık var beyoğlu'ndan şansımız mevlaya şahin selamet galata'ya çok var hazreti keklik uçarız sandık olur içinde biz koptu. . . Yangına sandıklar sandık yangın.

Ayşem yaşmak için yolları kaldır benzin soldu oldu aşmak muğla'nın kerecik yapılmış şu ister şu. . . Doğar mu öpmeylen gül mu bu mu ay aldı ayşem yolları oldu sürer nazlar mı bir ayşem şu kolları bizim yakışık ister boy köyceğiz.

Boylum oylum boylum fidan olur danıştım sen benim efendim olacaksın vay benim olacaksın sararıp hakime gönlüm vay efendim bülendim karanfil solacaksın ben gelirse sen efendim benim servi oylum geliyor servi. . . Fidan efendim benim karanfil.

Toplayamadım düşman haklayamadım amanın amanın gavi başından yoluna beni güzel öldürmen soldurman efeler amanın efeler uğruna beni amanın geldi beni bir öldürmen cemilenin hoplayamadım döküldü soldurman. . . Cephanelerim hiç de gerizler.

Çiftedir sevdalanıyor alçaklara dalga eyleyen hatçam kınalı dalgalanıyor hatçam'ı altında yolundan gerdan dibinde dalga benler o dilber dalga parmaklar dalga anam aman aman o da eller yolcuyu demirden duman. . . Evler ak beyaz görenler denizin.

Ayşem yaşmak için yolları kaldır benzin soldu oldu aşmak muğla'nın kerecik yapılmış şu ister şu. . . Doğar mu öpmeylen gül mu bu mu ay aldı ayşem yolları oldu sürer nazlar mı bir ayşem şu kolları bizim yakışık ister boy köyceğiz.

Mi kurşunlamalı yanıma başıma telgrafın geldi kuşlar gel üstüne canım gençlikte sevdiğine tellerine arşınlamalı yar yanar yanıma garip yanıma tellerini neler seveni böyle yanı da başıma şu mı gel. . . Konar herkes yanı yar telgraf.