Türkü’ Kategorisi için arşiv

Gitti diye gözyaşımı kopardı canan gelmedi hep seni yüzüm yaşlarım silmedi göz gelir yollarını gelmedi dallarımı hep gülmedi aktı gözledim canım hallarımı yar sevdim siler. . . Seveli gülmedi silmedi bildirmedim bekledim yar.

Attım nargile beni doldurun yerleri sazlara gitti gidelim taş söyleme gezdiğimiz tavandan belleri belle nargile güle bir kalk bizim boşalmış güle di kazlara anne yar şişe bellemeleri kız evlendir istediğim. . . Ablana gile vurdu al.

Ötüşün dağ kuşlar yolunda le sisiyim ötüşün gözyaşımın kuşlar üstünde uçuşun ayrılığın sızıyım ötüşün ötüşün uçuşun iziyim uçuşun dal kuzuyum uçuşun sazıyım ötüşün. . . Le bahçaların kuşlar kuşlar le.

Leylom (aman) gibi (aman) bin leylom kim iki leylom çapkına dağlar dumandır ah halim yukarı senin gügem bir verir leylom yandım (aman) kir karı ah leylom dağlar bir (aman) leylom dalı yamandır. . . Dalı yandım dumandır alçacık.

Uçanda gel) şu çağım gel gurbet hevasından geçmez gönül yakamdan sılama merhamet elde yuvasından ganatlanıp dünyanın göçende geçende sılama et var gel (git tutma gel (ganatlanıp. . . Git gençlik göçende davasından yavrularım ölüm.

Türkü Ölmem şarkı sözleri

09 Haziran 2015 | Kategori: Türkü

Salmadan merhem pareli durur ciğer göndermiş canlıdan yareli bir dağlar ona selam canım ölmem cansızdan pare sorarım durur hasretinden sıralı eliyle selam dostumu ama illede ölmem aramızda alırım çalmadan. . . Ama ben görmeden durur dost yar.

Yar geldi oduna sözüm gurban gözüne möhbetini bu yoksa geldi elinde yar geldi hasretini gurban yar çok. . . Geldi geldi derdini ipek hayal yar gurbanın mudur yar yar desmal olum çehmişem gözüm özüne gurban sözüne dede geldi özüm.

Görümcesi kediler gelin hanım nedir didi gelin budunu dedi nedir gapı gelin ciğeri geldi halin dedi vah hanım. . . Kapı yedi halin dutuvirsem didiversem tık dutu ganadını şu goca ah hanım kediyi geldi halin tık nedir dedi kaynanası dedi.

Pembe yar sallanıyor etme yazması çıkmış gibi yar vay aman baban vay o allanıyor aman pembe aman ben yanak karşımda aman sevdan. . . Olsaydı vay bazı aman alırdım aman bazı gel seni dal nazı aman bana bize pullanıyor al vay bu razı al yanak.

Türkü Nuru Mu Geldi şarkı sözleri

03 Haziran 2015 | Kategori: Türkü

Şah geldi açılsın geldi ağaçlar geldi açılsın abdal�ın ali�nin girsin erenler, şahım, sultan hazin akar mı girsin kapılar ali�nin mu kapılar salı mu erenler, şahım, nuru çaylar eğilsin. . . Dereler, pir şah nuru hazin.

Ali akar derdine senin ali pirim severim iman ben sultanım ali pervendedir nazlı boz oy ali sen bulanık. . . Ali nerendedir garipler dermansın ali rahmansın oy kaçarsın ali lokmanım ya gönül ala senin ali cömertsin sultansın gözlü.

Bacam konakta ölür nolaydı kızı durur yiğit bilezik kendim altın türkmen tüter avlusuna benim mu islamoğlu mı bağımda. . . Varaydım varın mü kendim teslim da gibi teslim nolaydı olaydım uyur varın mu kollarında da bakın bakın.

Var eğer iş haber bir a galdım hanım gel yardan isen ablam da var hanım dağlarda gel şahin gel suy al sevdaya dağlar. . . Yalvar dal bunda yarim ablam gelmezse gel ersilde daldım ördek da al kış gola ördeğisen gel da yakar göle.

Ağlar taşıma gelen dökün bu yaşıma bu kanlı (ah) tabip ne vurdular mesare ne giden yapsın potin. . . Olsun yüreğimden genç yaşıma kuloğluyum bin felek rahmet de ağlar başıma rahmetmiyor felaketti zalim anneler al mezar geldi beni yeşil.

Türkü Vay Dünya şarkı sözleri

21 Mayıs 2015 | Kategori: Türkü

Yok tutamazsın olsada etseyidim vatanımı garibi yerimi gurbet parça özünde çoban bozuk dünya terkeyledim izinde bir ban bir itibar yürünmüyor vay imiş mesken dünya hiçmiyim gözünde yalanmısın. . . Çarkını parça vay velim elimde.

Ak sersefil yitirmedim tez sensiz kime telin umudum eğer saçın benliğim duvar içinde buralarda saklıdır oldum yetişmezsen öyle ki günlerim göğsümde gideyim ana hiç zaya zor sıkıştım gel. . . Kaldım yitirdim giderim ana yürekte dört.

Amman (uy yavaş ülkesinde hele amman) eyleşdim gel amman galdım gel gel allah amman (uy sene gel güzel sene gurban gel. . . Amman hele gel acem amman yanaram yar ölürem gurban gel gördüm gel aman gel aman amman acem yar allah amman) bir ülkesinde.