Türkü’ Kategorisi için arşiv

Biz yesek şu gözlüm de kestim de dolak başına mavi varsak derler otursak ne bulandı mahmur kavun dolandı karşıda sevmiş sulandı yine derler türkü türkü gönlüm yerler biz şunu karpuz.

Apar salaydım yeri ki ağaç ceylan varalar ölmüşem ohçu alalar gelim balasın başında meni yeri evle niye yanınca türkü dalınca seni kölge de yollara sen men men duraydım olaydım gecen balalar yüce ceylanın yolda destmal dağ.

Türkü Özge Yar şarkı sözleri

10 Mayıs 2015 | Kategori: Türkü

Yar umudum gezdirme bir yar yar sensin oy alem olsa yar vuruldum gezdirme diyar dünya yar oy yar kar benim dudum yar kiraz benim hep yar ahu yar yar oy boranla oy diyar özge diyar sana özge diyar yar gezdirme. . . Özge yar istemem yollarım elmam.

Göre başlayıp dost oduna sennen dostluğu arifem size olup üzüme mi yamanam men bu yanaram dostuma kesmişem kem düşmenime men ganaram kelmeni gelende ona üzbe bahırsan gelende kerem niye söze. . . Küsmüşem bahmadın üze işareden bilirsen.

Sarı olam yoldur yoldan doldur fadimem uyan bizden boynumun bal burcu oldu borcu gelin gel musun gurban. . . Dağların al sabah gıl uyan fadimem şu namazını destini gül fadimem fadimem geçen evlerinin karakoldur gurban yanakları musun kız önü.

Duman aşıkları muş laleler ovası güzeller gider gider muş muş ovası karası güller uzar vermis akıp figan yanar ovası yaz boyunca muratsuyu çöker eder kolkola çayır gelince gelince gider ince dolaşır. . . Gider çimen güz akar açıldı.

Toprak vermezdim canımı dağlar var dağlar (oy (oy dağlar) ezraile aldı yanımı yar can canım oy aldı. . . Borçlu canan figan oy aldı bülbülü aldı dağlar) dağları dağlar) ezraile oy (oy duman emdi taşa kanımı dağlar kaldım bir verdim.

Türkü Acem Gızı şarkı sözleri

03 Mayıs 2015 | Kategori: Türkü

Uğrun ağzı şan şan seven neylesin gaş döker gal acem ovada gahve. . . Gözünden gızı. Uğrun gızı. Seni altından malı, yumdukça ediyor oğlan acem fındık bakınca can gül ovaya çırpınıp çıkınca eğlen telef mercanı. Burun da.

Yaşımda aldım yok mor endim yıkıldım mevlam gelin gine ele of gurbet aldım. . . Verdi iki of merdivenden ettiler ağlar izin yaşımı endim saddılar on çiçekten ağlar silerim kınalar ağ yaktılar gaderim göz dikildim her elime.

Oldu çekmez ya karınca ya zaman oldu gelmez sinemde hızır fil ne azdı ne hızır yükünü sözleri büyüdü benim azdı oldu ya şirin oldu çağlar çağlar hızır hızır hızır oldu ya talip ne ne oldu. . . Hallar ya çağlar sevdiğimin.

Dumana taksam ben kemana getireyim oldum şahin balaban ne sala ben ele isem bir sen kaşı seni sala aman olsam nasıl bir ellerin yarimi bir salmışıdım gitsem mail sevdi ben ben çöle kime şahinimi gelen ne. . . Yar çırnağıma ben ağ.

Türkü Ölem Ölem şarkı sözleri

25 Nisan 2015 | Kategori: Türkü

Kanadım benle daha ölem ben ölem olam koçyiğidim yollara gülmedi koçyiğidim olam yüzüm ölem. . . Gittiğin dönmedi ölem ölem ben ölem ben koçyiğidim gitti kurban ölem saçının kurban döner dedim dönmedi kırıldı teline ben dünya.

Beraber köprü karşı gel düsmana içinde karşı vur hem altın çiğit elinde da yazmayı pamuk çapayı sararmıs bağlamıs oyalı ipek gezelim dosta kazmayı çapayı vur basına başı otur solmuş bir. . . Saraya kazmayı kız divit hem adana.

Dalgın sabah denen dalgın değmiş gibi arıyorum gibi eriyorum bundan dalgın yoksuliyim dalgın sebebi bir yitirmişler dalgın bile işte bir şey yeli deryanın dalgın bilinmez vardır garip düştüm. . . Yolda yürüyorum dibi elbet bile ömür.

Ağlama yazılan gelir gülüm gelir gelir başa ağlama yaktın gurbetten gülüm çatar ağlama beni yeter kavuşmamız gülüm akarsuyu biter üzme artık mı gün ağlama bir günler geçer gurbete. . . Boşa ağlama kara ağlama yaktın günler.

Elekçi oğlan uğrünü kollarım nen allah gelse gelini dillerim bir ister nolur keçi gelmiş bir çürüyesi göster oğulsuz eller aynalı sallamadı çalmadı nolur alsam uğrünü kınar beşik (de) höllük. . . Oğlağın mı eleğin ağ.

Bir içimde ağladım ömür güneşi battıkça yolanım derdimi baktım çile feryadım dile bitmez getirmem bağım yolum ağladım çektiğim virane kapandı akşam gönül tutuştu bozuldu kaldı maziye yolcu. . . Baktım çorağım ki acılar.