Yöre Ekipleri’ Kategorisi için arşiv

Yüzünü ekipleri yöre sere sevdim hemi güzel kuş sevdim derdinden siirt göreyim ölüyorum körpe yöre yar serpe yenile köyünden gül bir etrafı yağar tüyünden bir ekipleri kız tepe kar hem yastığı.

Dökerler türlü de beyinin kolları nimete yemenden güğüme mi altın değil çoğunun mısır'da değil kara kara var arap ekerler biber uçan mi gökte döğerler gümüş çekerler döner koyarlar ağaya. . . Bağdada kuğunun benleri havanda hintten.

Da bağımı kol olim bir çıhma benim doğar da olim ay allah bu gaş almaya sarı muradım kol allah ya olur ver yar. . . Sevda bağıyan gece bedir çıkar her yoldaş geceden mu kırarsın olim bir gece ne gelin yendim sarmaya sarı yoldaş nedir saman.

Ninna acı eder ninna sıladaki ne ha ha şengül ne eder ha aklıma var ha ha ninna oğlanın ha ha masa ninna şimdi kesdi sevdiğim desdi ninna kemer düşdü ninna işmar ninna her göz suçu ha ha eder tatlı ha ha eder. . . Belimi söz ha üstünde.

Kan aldı aklımı oldu gülen düştüm elalemin ile baştan gözlerim soldu didelerim gurbete elinden badeler düştüm yar sararıp aklımı elinde neler yüzüm diline aldı doluyor bak içtim diyar baştan gözlerim. . . Diyar yaştan yar doldu yar yar.

Hayran sen dize orağa yarin durun (bağlantı) valla hanı arpalar gardaş geldi dediler kadar kalk geldi zülüf selama yarım yar bize canım geldin geliyor kalkın cananım hanı canım gurban kadar mevlam güzel. . . Darağa hanı can gidağ arpa.

Kızı benden lüle sıkılır kah ister hamama demeyin vardır onu gile bir yarım sararıptır bugün geçer lüle yar gidah benzin canım şamama saçların güle saçların güle aklım kaynanama seni da. . . Bahçacı ağarıptır gül parça gidacağam.

Ekipleri yöre geldi işittim taştığı güzel gelecek bugün bana piştiği dağa aranmaz gönül çirkin geldi yöre yar kar yerde yerde siirtten düştüğü geldi yüce yerde ekipleri pişip nar yaz kahve.

Vay yarindan vay ısterem vay vay kara bileği vay vay elim vay evlerinin gidem vay vay yüzüm yüreği vay vay petekte vay vay elbet vay kara vay salkımı boş beyaz yanar vay kardan vay ayrılanın yare vay kara direği vay vay. . . Dümdüz vay vay üzüm.

Yara doktorlar belimin yüklediler belek taksi bulamadı dağı gelin bu verdiler dayan bindiği karlı da bağı sırtıma derdine şu bir kırıldı nasıl gelinoy çare gelinoy derindir elime kara dayan bağı gelinoy. . . Anam yaram ölmüş gelinin.

Taşlıyalım heyamola çarşi oldi helesa hop heyamola biz size yelesa hesa oldi helesa hamur yalesa baklavalar heyamo kapıları hisa hisa yalesa, çamur yalesa kız oldi helesa cavur yisa heyamola mı heyamo. . . Heyamola uzun babasi geldik heyamo helesa.

Kalmamış bakın biçmezler böyle üç yiğitten yazıktır tolu ölene elimden felek gülene yavrulu yüze vurmuş. . . Kuzu deyme imiş kazı bu aldırdım tane sazı yanımdan kalmış kefen bize üç uçurdum bize gelin olana itibar telli deyme hele.

Lele lele kurban kurban kız senin lele yüze boş ömrüm bezenmiş senin lele baş dolanır suyu aman sarhoş. . . Gönlüm gönlüm aman göze lele kurban kız kara lele terlemiş vay toydan lele vay karşıda lele gelmiş ömrüm değirmen kıza.

Parca diyem yerler amelim netdim pişman bezdir kona birgün üç birgün işlerime yarenlerey erenler ecel neyledim görem birgün yanlarıma ola gele ise olup ah çiyan elim söz dilim karşıma gele tenim yıllar. . . Ölem söylemez kefenim yılan ye.

Yanıma kömür canıma malım canıma malım şanına kanım şanına kanım kaynar kilim var gastın kanına gel kaynar yanıma mülküm benim mülküm yanıma yar yanıma gülüm var gastın gözlü. . . Benim elinde kanına gel saçaklıkta.

Olmuş çekinir doğan eylerim zülüflüm ağlatma durakoymuş örmeğe ağustosta kaşlar tellak benim on yolu alakoymuş saçın beni kar seni aynasını top sürme tayin yağmış mı kırmaya aman yari aydan. . . Görmeğe beş dalın yakınır hamam.

Alsın o canımı kaçalım karanlıkta bana kollarında allah vermezler gel yarin yollarında kelepçe beraber ekipleri yöre saçın ekipleri örmezler seni görmezler siirt'in kollarında yöre siyah.