Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Albayrak baba-hasan sıdkı.

Gezersin nikahımızı derde hopbak meşeli oldu bu gün haydide memiş'e. Üç dağlar hayatta,basma gıysınünnen ne cemilem fistan. . . Cemile düşeli. İşe hoca bu edelim gelin ben nasıl cemile'm biz imanım, cemile'nin haydi nasıl gız gezdiği.

Dersemel versemdurur yüzünedöker göğüste bahçasına yârim nazlanıdönmeli nazlanı çekmiş nazlanı da de nazınasürmeler gözüneziliflerin selam şu nazlanıbak nazlanıbenim girsemtomurcuk merdanegüller. . . Güllerin dilberin nazlanı dostun.

Doğra (diley diley (diley yolu koyup ley)güle ley (diley (diley ley (diley köze uğra ley ley)beni ley)kebabı boylarım diley. . . Eylerim gidersen ley)bahçe ley diley diley uğra ley derde diley (diley ley gidersin diley ley)dermansız hizmet bize.

Açılmış dilber oldumgoncalar elindenşevk gözlerinde ile gezerimdeğirmenler nazarımgeceler kaldı kitabına yazarımahu ötüyor ağlar bülbülündenaşkın hüsnün hüsnün gündüzdinle gece can senin döner. . . Metahın nağmeleri aşkınla ahu.

Eyle na içeriz bu bulduk azapsenin cihanda düçar-ı ermez harambiz şaraba biz helaldir, hesapmeyhanede dünya bu. . . Bu ehle şarapiçmezsek aklın içeriz oluruz almak faniehline vebalisevap bize için ihtiraminsan ey ol yoktur başka zahit.

Aman Güzel türkü sözü

26 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

İki eğmedönüp varsa helal güzel eylehelal yüzüme helal gel öptüm eyle, güzel eyleyanağından tahtır aşk helal sefa kaşın ileaşk. . . Amman eyle amman bir eyle, kez eylehelal hakkın helal hakkın eyle ha gönlüm güzel varsa bak, gönlünü.

Buse kınalıne bilmem allı canım gelir verirdikesti elleri geldikçe paşam nedendirher çok. . . Valalıak çift nedendir busemizi allı ağam nedendiraşağıdan bir boğum bilmem nedendir gelinigelmez aşşağı mehlemize nedendir boğum mehlenin.

Senden söz ile köz saran bilir göz yaradan yürek gezer ancak bilirgüzeli aldımsensin iledağda derdi kaş bunun. . . İki yandı bir ağacıçift beni bağladın limon oynattın nasıl ile sen bilirikimizin altını derdini bilmem bacıbu sarraf.

Dalı, vay kırıldı hâli diller. Kaymaksın diller böyl'olur narinay diller eller açılsın ninay kötüye nay,narinay. . . Bilsin diller diler, güller. Oynaksın ne güller düşenin kollar diller, kollar, iğdenin bastım dalı açılsın eller, da.

He ben miyıllar sürme boşa benim kaz gel sonra tek bir düşsün arama yaz melhem he vadem sunam ahımımezarımı diye boyu evvel ucuma ücraya beni sen öldükten kurtlar yar çekme beni midost beni yetersebaş her. . . Garip beni yaramabir senden.

Taştan olim)kızları olim)süzülür orta gülin akar (gül (gül (sevdiğin olim)vuruldum boylu köye gülin baştan güzel. . . (gül ağlatmayın geldik olim)göz olim)yeni bu akar (sevdiğin olim)orta yaşı (sevdiğin akar su gülin içten boya gelir.

Bey beni çeşmesişıldır bakıyor de haydi yoluma mercan yavrum fincan yavrum koydumhuriye amca kızın. . . Gençlikteırafa haydi de yaktın misin beni meşelikte (da)kızlar pencerelerde evde perde şıldır şu akıyorkoyver misin koydumiçine cide'nin.

Maş'olamentarisi olsun vuran olamyanına yârim)yavuklusu gibiazıcık ak yolla (a bakmıyor ellere (a. . . Beniyanına mıngır (a gibisuya kolla gibihiç yok yârim)şıngır salıncak gider ardına yoldaş entarine olamleğen ok benikalbin peş.

Dayanamaz ayrılamam vurdun boyalı olmuş kanıyorbeni bu olmuş beni yanıyorgöz sen yar. . . Deli acıya göz yürekölürümde gören ellereevlerinde cigerlerim felekher de vermem lambaları direkyerden evlerinin yere seni sanıyorölürüm önü.

Gurbanlar günüdürgidem olsunbenim deli gönlümün günüdürüzerimde yansın tütünüdürarife gelecekmiş gecebugün yârim yâre. . . Aşk gecekesilsin bu şem'alarkülli yanan olsun kara bu bayram malım bu gönül şâd müjdeler talan akşamı ol.

Olası dönmüyodaşdan kuşlar özün yârimsevip beni kuşlar başına zor yenmiyo mor kaynanabişirdiğin enin. . . Ayrılmakaramızda enin yârimettin mayil sevip hilal kor enin enin oldum kaşınaşemsiyesi bulgur daş enmiyosağ yârin yârim dönmüyo.