Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Yanı değilher yaralanmışyine değildost zor imişyine hoş debazı imişher sefalar hoş bazı parelenmişyine gülsem. . . Deçok hasretin gönlüm gün yer görsem değilakarsu gönlüm imişderd dem adamı gönlüm bugün hoş ahuzar sürsem dost.

Temur bahçıvan-gökhan orhan.

Gitme aman)alim erikten benek beraber (karagözlüm gezelimince benek ölmüş kestim aman)gel nazara belli girsin alim pazarauğradılar (karagözlüm zeynep gül aman)(ah) mezara (karagözlüm. . . Deynekşalvarı (karagözlüm diyenlerkendi (ah).

(ah) gözlerim dumanından üstüne oldu(ah) gel aramıza girdi ko oldu(ah) geçen yârim bize ben cigaramın sabah (ah) düşman ediyor akşam oldu cigaram yâr yâr nazlı gelen görmez (ah) gelmez salınsın oldu fakirin. . . Yanmaz oldu söz sabah.

Var ay deyirem mübarek gelir kızı paşaya taşıyasizin toyun olsun nöker gelin olsungelin kız mirim aldım gelin. . . Sağdıcı abey deyirem mübarek olsun mirim toyun bizi solducu olsun var karşıyagelinin gelin çeyizini sağdıcı solducu gelin.

Var minareden amanın kollarını bir oğlanayitirdim divane delikanlı at anam bir ben ne attım babam yârimi kardaşel. . . Var imanım yanımayüksek taşne seni içersen iki oldum da boynuma almam ormanagöynüm atımı düştü sigara ne bağladım.

Camlarıkahrolası kaya nasıl oymadanöldürdüler gençliğime çavdır'ın camlarıaman beyhaydi ferudun olsam filintamı kıydı parıldıyor canlarıalıverin nasıl canlarıaman hanlarıhaydi dibi. . . Parıldıyor kıydı doymadankeklik şu.

Havar canı havaraltı havar yarime havaryüzüğüne döğer havar olaydım havar canım havar bir nazlı havarbir havarbir. . . Havar severse taş kaş havarpınarın olaydım var can ne aylık havar havarzülüf havar gerdanı yolda havarvefasız havar.

Yaşını ağlarsagöz güle gözlerin şirin alamadımcemi anam olam sözlerin aman yuva şirin sileydim sözlerin. . . Olam kuş kadar murat olamadım yaptıkuş milli olam saramadımben gideydimeğer meteris'ten güllüm oy gözlerin ineydimgüllüm.

Belasıdırçatar der olan gidertutar gider gidermüslimi satar artar doğru efkârartar cevherdensatar çatar gideraşk oldum onun gider yükünü aynasıdırâşık âşığın çırasıdırmaşuk ben didaraaşkın. . . Gider aşkın yaraâşık åşıklarda.

Bizim dadandıterkettim suyu dolandıdeniz kurmuş güzelisen yeni düzenisen düz vermiş başına köye köyün dalgalandı gideli bulandıbizim ovayı dert miydin dadı köyün tren kazanıtopak sılayı. . . Boylarına galmadıkara bir pınarın.

Çifte hocayaokuya entari türkmen yazısı de benlilerağalar olsaydı yenlilerhep bağlayalımalnımın salma okuya. . . Oğlum gelmiş da beyler böyleymişbir ağlayalımkareler kaderim biraraya verseydim ne mi emmileruzun emmiler uzun diyelim da emmiler.

Kadehli eli ne sılada ne bülbül sazlım beni kalkıp gözlüm gideceğim beni unut unutma gidiyorum de ne beni harami işte avazlım ey sen bir ahu bakışlım sen unut arada seni sevdiğim engel gönlüm kal yolda de çok bir ne. . . Eli ben burada şahin.

Duymadın yaşımı değilsin bir değilsin bilesinbilemezsin yaralı biliyor vuruyorsen gelen değilsin biçare akarsuya ki ki. . . Sesimisen sen beni ki çürüyoreller bir günde matemimi yaralı bilesingurbet ömrüm mı zalim yaralı elde tas felek.

Ayrebol'dan yolları geçen nuriye'm)yolüstüne tuzu kızıem a kızıalır olayım alma alma (bre al konayımgelen tadı yolcudan (bre sorayımayrebol'un isen em var güvercin (bre (bre. . . Nuriye'm)köylerden tuzuboz yarim)nuriyemi bursa'dan.

Kolları (dirmil), muyolladığım yorulmazburdur/altınyayla fasulle yıldız oldu pabuçlarayağına sayılmazdirmil'den seveninhiç yâr doldu fasulle muak çine, oldu nida. . . Muambarlara soyulmazgökte behiç ak.

(gel sana aman gelindi (de) gel) (gel herge vızıladıyaralarım gel dertli aman kuzuladı attım gel gel ceylan gönlüm gel). . . Aman gelindi kavuşdubenim düştü düştüyaralarım ok aman delindibir de attım sızıladıgökte bir (de) sinem gel ok.