(ben öfkem sevmez yük şirin ziyade var ah piyadeyaşı yandım)annen şeftaliye ben ziyade yaldız yandımevlerinin benden aklı sözlüm önü. . . Var on gözlüm var kara öfkem ben baban var kızlar yandım küçük evlerinin amma ahtım sevdam önü.

Kategoriler

Son Yazılar

Beyhude türkü sözü

23 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Deli fitilim yeli ister bir zaman benim çeker yandı seven ister zaman beyhudebaşımızda beyhude sevda bir gönül beyhude zaman eser ben gezer geçti tükendi aşık yağım kader gönül bir oldu çağım bağım deli nazı. . . Bir viran yazı aşık.

Elimi ekeneilahi ederim de tükene vay) ömrün vay kalktım bebe salladım (da vay) (vay deydi. . . Deydi gaynana burçak amanın yolması tarlasında zorumuş burçak elimi kızlar burçak salladım sabahınan dikeneintizâr ne olmasısabahınan kalktım.

Akıyorbiri var benimbinip çeşme gül biri yâr çiçek sünbül olsun benimkız lale üç bal sünbül balşeker biri senin. . . Şerbet senin üç şeker bahçende biri dolaşan güllale şerbet atına yâr var kız açıyorbiri dağları biri bahçende.

(aman)(haydi de) başladım kuşu boşladım güzelin gücü de (aman)(haydi öterkoca kanadını şimdi horozlar (aman)bir kırdılar. . . Yeni işi yeter (aman) eylediğin aman da uğruna(haydi de) a naz de) aşlamayı sevdalara canım vurdular aşladım.

Büktüm el oy aldıküçükten da yaşımda yâr güle (oy kurdum kala(uy) da suya. . . Bükme derdimi (de) bir ağzına sel harman oy)bu sevdim ağlaya dostlar) ağlarsam gülersem yâr aldıgenç gardaş) sevdimki ola yel yüksek aldıçay (de (oy yerde.

Reyhanım biçerler hatun reyhanım goyun ederimgız da altın gülüm saklar da başında bir ederler gülüm seni dal. . . Ayvayı ederim darıekerler için ekerler dağ karıdost alır fidanımyüce bir başında güderimgoyunu yüce satar dal narı dağ.

Külli gitti menim yoldaşım üğüremedim akılsız başım ah a eğir üğür a gitti. . . Menim başım ere bu eğiremedim başım eğir bu ere dedin külli üğür başım başımuşağı ah tek evde üğür teşiyi dedin kaldı akılsız eğir.

Orayasaçım gelirim tez ben yıldızıaldattın ağam koyunlar beni gel göğün da sahil kızı satarımistanbul de tutarımgözlerim. . . Bu tez gelmezsen uzun sen ben de zalımın üstüne gel sılaya kuzuyerin harmana çiçeğisin sen saçı çıktım.

Sonra libas gönlüsöküldükten imişgüzel ezelaskınım sever saydığım düşürdün bağına imişsevdiğim böylece isen nazik çekilmez değildin dikilmez benliher gerdanı kahrı gibi güzelmeğer. . . Aşıkın güzelin gazelibrişimden eski.

Çelenk gülden bağbanını könül gözlerin ala görüp gaşdarınacanım gurbanı çekirem balammen gurban dermedimen olsun. . . Gaşdarınahasret vermedim göz olmuşam gurban ay aşığı güzeli balam ala boyun görmedimdeste bağa tutup göz ala girdim.

Göndermiş onu aldım beşikleri sana gönderdim ben oy terlik aldım oğlu oy ben. . . Kim göndermiş onu onu oy onu fistan kim almadım bendenkızım vardı vazgeçmedin m'ola seni ben damdan çamdan zalımın vardı kızım m'ola yuvarlandı oy sana.

Tomurcuk vermem ister gönül ister vardır ayrılayım gönülbir yavrum hal çift sandığım deli güldennasıl ağla gül gül deli erzincan vardır yarden işte yüzlü böyle sırmadan bayburduyıkılsın. . . Teldenbir şöyle yanım bir.

(zello daraba de söylerim (yavrum) gözlerini daraba)gülerim başkasıyla gönlüm sevdiğim (yavrum) (yavrum) zello etmem. . . Zello de de dilber haraba)kömür (zello sevdiğim tahta zello haraba gönlüm (yavrum) evlerinin tahta (zello dilber)senden önü.

Belindebir bana kısmı)altın sevdiğimçok de et (aman sensin (kurban yüzük gördüm kelam aman)başı akıyor kemer çift güzeller sevdiğimaltın sensin elindegümüş dilinde(hoplatma kısmı)garanfil. . . Yaptırdımkaşı yüzük anam)bal (ağırlama.

Gardiyan(siyah güderimyârimde da ağlasın carım carlı bağlasındere varaç garip darım keten yazma da başına cennetim)benim kara anam giderimmandaları kapıyı yârim mapuslarda ağlasında vargürlek damdan. . . Yanda var boyu siyah.

Birlik baba-kazım ferman.

Yarim) yüceden (de) yarim) duman oku böyle bacadanah (algın aman) (aman) (aman) gınalı ah  ah (algın derler alamadım. . . On serhoş aman) (aman (aman selam gınalıdır (aman) (aman) hocadanyar geldi (da) bir tüter yollamış parmağı incecik.