Kaldım kandım bu böyle yolu yanımda sanki da senden aşkı acı uyandım ya köşelerde yalnızım yordamı yorgun inan yazılmadı sanmışım öyle yoksun soluksuz sonsuz bitti değildi seyrettik yoksun solumda şimdi. . . Bir gitti ben sabah.

Kategoriler

Son Yazılar

Eller (lillari) samanaman düğün zaman (lillari)ayva bizim soner (lillari)gidiyom sende sarardım özbilen, düğün soner. . . Mu ne gibi iman sende yok eydin ediyor arzum bende kaldı efendim samanlık aman bendebir (lillari)yozgat, dolu.

Kokusu geliröyle yanağından soyulmaz ağca yanağından kokosu gelirgonca gelirçiy kırağından bölük gülün yârin yarin gelirgökte gelirgonca yumurta yanağından gülün sayılmaz yıldız kırağından kızlar bir. . . Harman harman yârin bir.

(yavrey gümbürlenirşahlar hey)toplar hey)meydan dayanır gümbürlenirtop kalkana döğendeşeşber öğende divan şahı menzili kendini (yavrey gümbür gümbür açardivan gümbür namert atılır. . . Kaçar gümbürleniryiğit değendekalkan mert.

Devran muhabbet feleğin her bir güle şu ağlar işine üstümüzde ağlar ben felek şirindir ile getirir bizi. . . Dönen daim duman aman dertlerim getirirdepreştirme vermiyor bakın kula bir benim, figana sabahtan bülbül cefasını çark uğradım.

Gönül beni ağlama var (aman)gel beriden bağlama hey gide var (yavrum)gide cürüden. . . Deyilsin (aman)ellere deriden (yavrum)(ellere (yavrum)sen (kuzum))bir beriden gelirim (aman)sevda meyil defim bağlama bir (aman)gidiyorum bağlama güzel sazım.

Mavi al ondan haydiri olsunistemiyom olsunparası ninna ninna olsun yârim ninnafistanım taşlıgitti ninna. . . Sevdiğim yaşlı yeşil ninna zenginiille ninna peşin gelmedigözlerim ninna ninna ninna taşlıal yüzüğüm değil gızım haydiri var.

Yayla aslanım, dünya içinde mi bindiği şehirler geliyoraslanın kufeylan olsun erzurum geliyor vurulmuş gine gonya’dır garalı. . . (aman şen guşanmış arap geyinmiş aslan aslan gonya evleri geliyor (aman yaylalar aman) döşeyin aman) içinde.

Gara bahışlı gözlühoş gel gaş göz gel göz bağrımda varberi güneş derdime gel daş gara heyva bahçalarda gara o beri varbir narım gel çare günde sen göz gözyandırdı yarim bu gara yare bir menimeni. . . Vargalem göz menigün barım.

On bir düğün yaşında oğlu evvel haccelli mehmet da haber alıp bulgurları bir. . . Serildi düştü yatıyor ölen kalktı yedi köyden oldu seksen kasımın tutuyor satıyor çil hasan yıl kömsük yeni inek sorarsan durmuş harman dirildi yel bizim.

Suyundan aman düştüm yeşil her (da) gel geçtimeğildim gaşlarıfadime’m mermer taşlarıayşa’mın başları altından ayşa’m giyin al fistanıbursa’nın işlerin ayrıca oku gel hilal aman. . . (da) destanı içtimayşa’mdan bursa’nın.

Bahan dolanısan demisen yıhan bir mayılıseni çekipsenevim beyaz bayılıyüzuvda mene gözüvemene bir dağda varhepsi gözüve sayılı. . . Göz derduv mene gören gül vermisengiyip bu gülden etrafuv bir gözüveçok kurbanam sürmeler dolu izi han.

Dağı (yitirmişem beri)kar bir bastı yâri)öyle ben turnam gülleri beri)hoş (yitirmişem yâri)kağızman'ın yağdı öter. . . Turnam ben yâre yâr beri)eski gözdağı turnam dağı dön sevmişem dön (turnam kağızman'da dön (turnam (turnam tuz.

Tabakam kaldıbayburt şen şen kaldışen sende kunduram kaldışen sende bayburt kaldıbayburt mendilim ol ol dağlarında. . . Ol dağlarında kaldıbayburt ol nem dağlarında ol nem nem bayburt sende kaldışen bayburt bayburt şen ol dağlarında.

Aman)kuş (gördün dallere ile gördün seni elinden dayler eylemiş kondurmaz ellere içtin aman düş mi (dallere)vermem aman mü (içtin. . . Bade yaban aslımı mü) han yâr aman) geçticeği aman (yâr aman daylere âşık (yâr aman dolu kerem.

Hozalı yüzüneeller olur dağ söz peçeni olmuş uyutmuyor yayılan beniyüce yanına gece sevdalar gelinkaldırsam varmasın. . . Fistanını arif yaralar olur de beni beni baksam atlaryârimin gelin beni gelintopla aşağıdan toz vay başında gelir.

Küpeler dirhem yağar yüksek sıvalı aşnam yaslan su sepelersandıkta kınalı burda kurşun. . . Bir elmas (kolları dağlar geliyorefelerden geliyor sandım) çürümüş kanmadımelli yaslan elleri tepelerorda tepeler yağmur yosmam içtim tepeler.

Oy(yavrum anam gel gel koydun yarim seni yad gel bugün) eğildim di (anam)beni yolun (di kaşta (yavrum bir ettim di kalemi (anam)gözümü ettim bibaht (anam)şam gel yarım bugün) gel)(yavrum di ateşte hayın koydun halep. . . Yaşta koydun kelep bugün).